Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Wczesnoszkolna Edukacja Montessori 6-9 lat - kurs online

Chcesz już dziś poznać pedagogikę dr Marii Montessori i wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe lub rodzicielskie? Teraz możesz to uzyskać nie wychodząc z domu!

Nasz kurs Szkolnej Edukacji 6-9 lat to unikatowy program przygotowany dla nauczycieli, rodziców, którzy pragną w profesjonalnym otoczeniu i z asystą wykwalifikowanego, międzynarodowego trenera podnieść swoje kompetencje.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs

 • Kurs prowadzony przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - najlepsi z najlepszych!
 • Model online pozwala na realizację kursu w dogodnym dla siebie czasie
 • Realizacja kursu we własnym tempie
 • Ogromna dawka wiedzy i doświadczenia przekazana w przystępny sposób

Program wczesnoszkolny – dla kogo?

 • Nauczycieli chcących podnieść swoje kompetencje
 • Rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metodą Montessori, w tym edukatorów domowych
 • Studentów studiów wyższych nie tylko po kierunkach pedagogicznych
 • Nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi
 • Dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów placówek oświatowych

Cel programu

 • Dostarczenie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej 
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori, jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat pracy z rodzicami i pracy w zespole nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi

Kurs składa się z czterech modułów, które można realizować także osobno.  Pierwszy moduł jest wymagany przy realizacji pozostałych.

Szkolenie obejmuje 370 godzin zegarowych zajęć

 • 270 godzin zajęć z teorii, matematyki, geometrii, języka, historii, geografii, botaniki i zoologii
 • 100 godzin prac domowych i lektur
 • dodatkowo 25 godzin zajęć z matematyki i języka programu wczesnej edukacji Montessori realizowanych online

Po ukończeniu wszystkich modułów otrzymasz Dyplom Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori. Uczestnicy realizujący pojedyncze moduły otrzymają zaświadczenie uczestnictwa. 

Na ukończenie kursu przewidziane jest 12 miesięcy.

Moduł I 60 godzin - Wykłady z przedmiotów teoretycznych online

 • Transformacja nauczyciela
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie Lekcje Marii Montessori
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej szkoły Montessori – czym różnimy się od szkół konwencjonalnych?
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • Neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie
 • Planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • Najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe, planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty grupowe i indywidualne, indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań.
 • Opowieści w klasie szkolnej
 • Rozkład i sekwencja wprowadzanego materiału na okres 3 lat – wprowadzenie.

Koszt: 1500 zł. Możliwość płatności w dwóch ratach w odstępie jednego miesiąca, po 750 zł (prosimy zamieścić taką informację w uwagach w formularzu zgłoszeniowym).

Moduł II 80 godzin nagrań z przedmiotów:

Matematyka

Zajęcia z matematyki zaczynają się od przedstawienia filozofii „matematycznego umysłu”. Przedstawiony materiał obejmuje: pracę z materiałem do nauki układu dziesiętnego, czterech działań matematycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Wprowadzane materiały to: małe, duże i płaskie liczydła, szachownica, laboratorium, tablice kołkowe, komoda matematyczna i wiele innych.Uczestnicy poznają drogę, jaką przechodzi dziecko- od materiału matematycznego, do wykonywania działań bez jego użycia.

Geometria

Zajęcia z geometrii rozpoczynają się od sensorycznego poznawania kształtów. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi brył oraz studium prostej, studium kąta, studium czworokątów, wielokątów i kół. Uczestnicy zapoznają się z praca z materiałem komody geometrycznej, Brył geometrycznych i Patyków geometrycznych, kątomierza i kart trójdzielnych.

Geografia

Lekcje zaplanowane są w taki sposób, by umożliwić dziecku uporządkowanie i przetworzenie licznych wrażeń, które odbiera. Program geografii zacznie się od prezentacji Wielkiej Lekcji Powstanie wszechświata. Uczestnicy zapoznają się z praca z galaktykami, układem słonecznym, szorstkim i kolorowym globusem, mapami puzlowymi i szpilkowymi, flagami, folderami, formami ukształtowania lądu, porami roku, strefami klinatycznymi, sferami czasowymi.

Historia

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają uczestnika w świat historii i uczą, w jaki sposób odpowiednio przekazać treści historyczne dzieciom. Zajęcia z historii zaczniemy prezentacją Wielkiej Lekcji człowieka na ziemi. Uczestnicy zapoznają się z pracą z takim materiałem jak: linia rozwoju cywilizacji, charakterystyka podstawowych er historycznych, pracą z zegarem montessoriańskim, liniami dnia dziecka, osoby dorosłej czy prenatalną linią dziecka.

Zoologia

Tematy obejmują pięć królestw w świecie przyrody i ich wzajemne relacje. Następnie uczestnik poznaje podstawowe podziały w królestwie zwierząt i cechy poszczególnych grup. Celem zajęć jest także towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu postawy pełnej szacunku wobec zwierząt. Uczestnicy zapoznają się z pracą z materiałem: Linia powstania życia na ziemi, pięciu królestw, kartami do charakterystyki kręgowców i bezkręgowców.

Botanika

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają kursanta w świat roślin. Uczestnik zapozna się ze sposobami nauki dzieci opieki and roślinami, zarówno w klasie, jak i ogrodzie. Zaprezentowana zostanie wiedza na temat budowy roślin i zgłębimy podstawowe tematy o liściu, łodydze, kwiecie, korzeniu, owocu i nasionie. 

Język Polski

Tematyka zajęć z tego przedmiotu obejmuje: wzbogacanie słownictwa, naukę analizy słuchowej i czytania, naukę pisania piękną kursywą. A także nauka wszystkich części mowy, wprowadzenie do rozbioru logicznego zdania, naukę pisania wypowiedzi pisemnych, recytacji wierszy, opracowywania lektur. Uczestnicy zapoznają się między innymi z kartami językowymi do analizy i syntezy, pudełkami gramatycznymi, zestawem plansz do rozbioru logicznego zdania, metalowymi ramkami, tablicami, zestawem papierów do pisania, formą fonetyczną.

Moduł III 50 godzin - Indywidualna  praca z lekturami i przygotowywanie pomocy dydaktycznych

W trakcie tego modułu uczestnicy będą pracować nad lekturami i innymi tekstami źródłowymi. Zadaniem kursantów będzie przygotowanie materiałów do pracy z dziećmi np.: materiału językowego w oparciu o otrzymane szablony czy materiału do edukacji kosmicznej.

Koszt: 500 zł

Moduł IV 80 godzin (wymagana ilość godzin pracy z materiałem) - Ćwiczenia z poznanym materiałem Montessori

Moduł IV jest uzupełnieniem części teoretycznych szkolenia i polega na pracy z materiałem Montessori. Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane formularze ułatwiające im organizację pracy. Uczestnik posiadający dostęp do materiału Montessori może zrealizować ten moduł w dowolnym miejscu. Natomiast uczestnik nieposiadający dostępu do materiału, zrealizuje ten moduł w Warszawie, w naszym ośrodku szkoleniowym. Dla chętnych możemy zorganizować hospitacje w placówkach Montessori.

Koszt: 500 zł.

Dodatkowo w ramach całego kursu odbywają się cykliczne konsultacje online z trenerem.

Po ukończeniu wszystkich modułów (w tym zrealizowaniu i zaliczeniu zadań) odbędzie się egzamin pisemny (realizowany online ) i ustny (realizowany stacjonarnie w Warszawie w ośrodku szkoleniowym PIM).

Terminy egzaminów:
Czerwiec/lipiec oraz styczeń/luty
Pierwszy termin jest bezpłatny (kolejny termin egzaminu jest dodatkowy płatny: 500 zł)

Rekrutacja na ten kurs jest ciągła, na ukończenie kursu przewidziane jest 12 miesięcy od momentu rejestracji na moduł I.

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy) sprawdź na naszej stronie zakładkę dofinansowanie.
Koszt: 5 500.00 zł

Moduł I ok. 60 godzin

Wykłady z przedmiotów teoretycznych online.

 • transformacja nauczyciela
 • budowa przygotowanego otoczenia
 • obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie Lekcje Marii Montessori
 • praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • otwieranie nowej szkoły Montessori – czym różnimy się od szkół konwencjonalnych?
 • prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie
 • planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe, planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty
 • grupowe i indywidualne, indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań
 • opowieści w klasie szkolnej
 • rozkład i sekwencja wprowadzanego materiału na okres 3 lat – wprowadzenie

 

 

Koszt: 1 500.00 zł

Moduł II 80 godzin nagrań - otrzymasz kody dostępu do nagranych prezentacji z 7 przedmiotów.

Matematyka

Zajęcia z matematyki zaczynają się od przedstawienia filozofii „matematycznego umysłu”. Przedstawiony materiał obejmuje: pracę z materiałem do nauki układu dziesiętnego, czterech działań matematycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Wprowadzane materiały to: małe, duże i płaskie liczydła, szachownica, laboratorium, tablice kołkowe, komoda matematyczna i wiele innych. Uczestnicy poznają drogę, jaką przechodzi dziecko - od materiału matematycznego, do wykonywania działań bez jego użycia.

Geometria

Zajęcia z geometrii rozpoczynają się od sensorycznego poznawania kształtów. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi brył oraz studium prostej, studium kąta, studium czworokątów, wielokątów i kół. Uczestnicy zapoznają się z pracą z materiałem komody geometrycznej, Brył geometrycznych i Patyków geometrycznych, kątomierza i kart trójdzielnych.

Geografia

Lekcje zaplanowane są w taki sposób, by umożliwić dziecku uporządkowanie i przetworzenie licznych wrażeń, które odbiera. Program geografii zacznie się od prezentacji Wielkiej Lekcji Powstanie wszechświata. Uczestnicy zapoznają się z pracą z galaktykami, układem słonecznym, szorstkim i kolorowym globusem, mapami puzzlowymi i szpilkowymi, flagami, folderami, formami ukształtowania lądu, porami roku, strefami klimatycznymi sferami czasowymi.

Historia

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają uczestnika w świat historii i uczą, w jaki sposób odpowiednio przekazać treści historyczne dzieciom. Zajęcia z historii zaczniemy prezentacją Wielkiej Lekcji człowieka na ziemi. Uczestnicy zapoznają się z pracą z takim materiałem jak: linia rozwoju cywilizacji, charakterystyka podstawowych er historycznych, pracą z zegarem montessoriańskim, liniami dnia dziecka, osoby dorosłej czy prenatalną linią dziecka.

Zoologia

Tematy obejmują pięć królestw w świecie przyrody i ich wzajemne relacje. Następnie uczestnik poznaje podstawowe podziały w królestwie zwierząt i cechy poszczególnych grup. Celem zajęć jest także towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu postawy pełnej szacunku wobec zwierząt. Uczestnicy zapoznają się z pracą z materiałem: Linia powstania życia na ziemi, pięciu królestw, kartami do charakterystyki kręgowców i bezkręgowców.

Botanika

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają kursanta w świat roślin. Uczestnik zapozna się ze sposobami nauki dzieci opieki and roślinami, zarówno w klasie, jak i ogrodzie. Zaprezentowana zostanie wiedza na temat budowy roślin i zgłębimy podstawowe tematy o liściu, łodydze, kwiecie, korzeniu, owocu i nasionie. 

Język Polski

Tematyka zajęć z tego przedmiotu obejmuje: wzbogacanie słownictwa, naukę analizy słuchowej i czytania, naukę pisania piękną kursywą. A także nauka wszystkich części mowy, wprowadzenie do rozbioru logicznego zdania, naukę pisania wypowiedzi pisemnych, recytacji wierszy, opracowywania lektur. Uczestnicy zapoznają się między innymi z kartami językowymi do analizy i syntezy, pudełkami gramatycznymi, zestawem plansz do rozbioru logicznego zdania, metalowymi ramkami, tablicami, zestawem papierów do pisania, formą fonetyczną.

 

Koszt: 3 000.00 zł

Moduł III 50 godzin praca na platformie + czas na czytanie lektur

Podczas tego modułu zadaniem kursantów będzie przygotowanie materiałów przydatnych w pracy z dziećmi np.: prezentacji Power Point dla rodziców, materiału językowego w oparciu o otrzymane szablony, czy materiału do edukacji przyrodniczej.

 

Koszt: 500.00 zł

Moduł IV praca własna z poznanym materiałem Montessori (min. 80 godzin)

Moduł IV jest uzupełnieniem części teoretycznych szkolenia i polega na pracy własnej z materiałem Montessori.
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane formularze ułatwiające im organizację pracy.

Uczestnik posiadający dostęp do materiału Montessori może zrealizować ten moduł w dowolnym miejscu. Może to być obecne miejsce pracy.

Natomiast uczestnik nieposiadający dostępu do materiału, zrealizuje ten moduł w Warszawie, w naszym ośrodku szkoleniowym (ul. Cybernetyki 13, Warszawa).

Program online powstał na potrzeby pandemii, kiedy spotkania w placówkach oświatowych nie były możliwe.
Dlatego w module IV ćwiczymy z poznanym materiałem, bez interakcji z dziećmi. 

 

Koszt: 500.00 zł
Moduł I – online szkoła (1-3)
Ilość godzin: ok. 59 godzin
Koszt: 1 500.00 zł
Moduł II
Ilość godzin: ok. 41 godzin prezentacji + 32 godziny konsultacji
Płatność: Możliwość płatności w dwóch ratach w odstępie jednego miesiąca po 1500 zł (prosimy zamieścić taką informację w uwagach w formularzu zgłoszeniowym).
Koszt: 3 000.00 zł
Moduł III - Praca indywidualna pod okiem trenera na platformie studenta
Koszt: 500.00 zł
Moduł IV - Ćwiczenia z poznanym materiałem Montessori
Koszt: 500.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca