Polski Instytut Montessori
Warsztaty
Charakterystyka PIM

• Uważamy kształcenie dorosłych za doświadczenie transformacyjne. Nauka postrzegania i rozumienia dzieci w nowy sposób wiąże się z zapewnieniem przyszłemu nauczycielowi wsparcia. Podczas szkolenia słuchacze otrzymują je od trenera.  Nasze biuro odpowiada na wszelkie zapytania i wątpliwości oraz służy merytoryczną pomocą w otwieraniu nowych placówek Montessori.

• Nasi instruktorzy mają bogate doświadczenie tak w szkoleniu dorosłych, jak i w pracy z dziećmi w placówkach Montessori. Nie są to wykładowcy uczelni wyższych, lecz praktycy z bogatym doświadczeniem.

• Nasz program szkoleniowy, który opiera się na odkrywaniu świata dziecka, skłania dorosłego do określenia swojej roli jako przewodnika małego dziecka.

• Wierzymy, że uczenie się to proces aktywny. Program szkoleniowy skonstruowany jest na zasadzie logicznego prezentowania pojęć i zdobywania wiedzy poprzez własne doświadczenia. Cenimy sobie dyskusje i wymianę doświadczeń, dlatego wprowadziliśmy innowacyjny program e-learningowy.

• Tworzymy twórcze środowisko dla nauczycieli Montessori. Cenimy ciekawość, twórczość, niezależność, jasność i precyzję oraz dociekliwość myślenia, uznanie niejednoznaczności, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, poszukiwanie źródeł wiedzy oraz ciężką pracę. Co zrozumiałe, są to jedynie niektóre z cech wyróżniających nauczycieli Montessori.

• Wierzymy także, że mistrzostwo wymaga praktyki i powtarzania. Korzystając z albumów (poradników programu nauczania) i pracując z instruktorami, słuchacze nauczą się pracować z dziećmi, używając materiałów dydaktycznych dr Marii Montessori.

• Naszym celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli Montessori do uważnego obserwowania dzieci, do prawidłowego przygotowywania otoczenia dziecka, precyzyjnego i starannego używania materiałów, a także do rozpoznawania konkretnych potrzeb edukacyjnych dziecka i odpowiadania na nie, w tym na style uczenia się, potrzeby emocjonalne i społeczne.

• Z powagą traktujemy montessoriańską wizję nauki o duchowej edukacji. Zachęcamy przyszłych nauczycieli Montessori do śledzenia współczesnych badań. Zapraszamy do nieustannej analizy zarówno teorii, jak również praktyki montessoriańskiej za pomocą metod autorefleksyjnych.

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca