Polski Instytut Montessori
Warsztaty
UP/KFS/PARP

Osoby zainteresowane udziałem w kursach organizowanych przez Polski Instytut Montessori mogę ubiegać się o różne zewnętrzne formy dofinansowania - Urzędy Pracy, KFS czy PARP.

Polski Instytut Montessori jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania. 

Dodatkowo posiadamy certyfikat ISO PN-EN ISO 9001 : 2015-10, Nr 87/2024/P  Certyfikat ISO

Pomagamy przy wypełnianiu wniosków w sekcji dotyczącej oferty szkoleniowej. Dokumenty oraz wytyczne do wypełnienia wniosku lub oferty należy przesłać do biura PIM (sekeretariat.pim@montessori.info.pl) najpóźniej 3 dni robocze przed terminem składania dokumentów do urzędu.

Procedura zapisu na kurs z dofinasowaniem:
Osoby, które otrzymały lub ubiegają się o dofinasowanie powinny wypełnić formularz rejestracyjny wybranego kursu w polu uwagi wpisując "ubiegam się o dofinansowanie z UP [tu wpisać nazwę urzędu]"

 

 

 

 

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca