Polski Instytut Montessori
Warsztaty
Stypendia PIM

O stypendium mogą ubiegać się:

• Osoby promujące pedagogikę Montessori w swoich środowiskach, w których jest ona mało znana,

• Nauczyciele małych szkół wiejskich, szkół i przedszkoli niepublicznych,

• Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przeszkoli publicznych,

• Pracownicy organizacji pożytku publicznego,

• W pierwszej kolejności stypendia przyznawane są kursantom biorącym udział w kursach stacjonarnych.

Rodzaje stypendiów:

• W placówkach publicznych dla dyrektorów tych instytucji stypendium wynosi 70% opłaty za program, nie uwzględniając wpisowego.

• Dla pozostałych osób stypendium wynosi 50% opłaty za program, nie uwzględniając wpisowego.

Proces ubiegania się o stypendium:

• Przesłanie drogą elektroniczną na adres Sekretariatu Polskiego Instytutu Montessori sekretariat.pim@montessori.info.pl listu motywacyjnego oraz CV.

• Dostarczenie trzech listów polecających od osób lub instytucji, które potwierdzają zasadność przyjęcia stypendysty na kurs.

Dołożymy wszelkich starań, by decyzja została podjęta jak najszybciej, jednak ze względów organizacyjnych zastrzegamy możliwość udzielenia odpowiedzi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. 

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca