Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Montessori dla Najmłodszych, 0-3 lata - online

Nasz kurs to niezwykła okazja, by podwyższyć swoje kwalifikacje i poznać nowatorskie sposoby pracy z dziećmi. Program jest dedykowany wszystkim osobom, które pragną pracować z małymi dziećmi, tak rodziców, jak i opiekunów żłobkowych.

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na organizację kursu (nr 29/2022 z dnia 25.08.2022), dzięki czemu nie musisz się martwić o wiarygodność uzyskanego dyplomu!

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się w formie online - słuchacz pracuje na platformie internetowej, odsłuchuje wykładów, zamieszcza prace i uzyskuje informację zwrotną od trenera. Raz na dwa tygodnie jest możliwość uczestniczenia w konsultacjach online na żywo.

Na program składają się następujące przedmioty

  • Metodologia i filozofia oraz teoria i najlepsza praktyka, prowadzenie grupy, edukacja rodziców oraz administrowanie, obserwacja, wybrane zagadnienia z logopedii i pediatrii, projektowanie otoczenia dziecka, rozkład dnia, praca z nową grupą, techniki wprowadzania materiału, ewaluację, pozytywną dyscyplinę, efektywną komunikację i rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci.
  • Życie praktyczne. Już najmłodsze dziecko dąży ku samodzielności, dlatego w przygotowanym otoczeniu dajemy mu sposobność do ćwiczenia małej i dużej motoryki, samoobsługi, dbania o otoczenie, przygotowania jedzenia oraz grzeczności i dobrego wychowania. Podczas zajęć zostanie pokazana logiczna progresja, czyli rozwój ćwiczeń od najbardziej elementarnych do złożonych.
  • Sensoryka. W ramach ćwiczeń uczestnicy nauczą się używać materiałów, które wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu ich zmysłów w siedmiu obszarach: rozmiaru, koloru, kształtu, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się także, jak stosować lekcję dwustopniową lub trójstopniową.
  • Edukacja językowa. W celu wspierania wczesnej nauki języka uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować otoczenie pobudzające rozwój mowy i słownictwa. Przedstawimy logiczną progresję materiału od prostego do najbardziej skomplikowanego.
  • Matematyka. Już najmłodsze dzieci demonstrują umysł matematyczny. Uczestnik będzie miał sposobność do poznania pierwszych ćwiczeń odpowiadających na naturalną dziecięcą potrzebę liczenia, sortowania i porządkowania.

Każdy z uczestników otrzyma kurierem 2 skrypty z opisem lekcji, które ułatwiają projektowanie otoczenia małego dziecka.

Limit czasowy

Na zrealizowanie kursu uczestnik ma nie więcej niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu należy ponownie opłacić i zacząć szkolenie. Wiele osób realizuje całość programu w 2-3 miesiące.

Kurs trwa 280 godzin w tym 80 godzin to praktyk z dziećmi.

  • 80 godzin obserwacji dziecka w dowolnym miejscu (dla osób ubiegających Dyplom Nauczyciela Montessori)
    i / lub
  • 80 godzin obserwacji w placówce oświatowej (dla osób ubiegających się o certyfikat z uprawnieniami MRPiPS)

Prowadząca

Słuchacze będą korzystali z nagranych prezentacji materiału oraz nagrań wykładów:

Laury Dupree,  Elaine Glier,  Joanny Maghen

Uzyskany dokument

Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym* na podstawie decyzji o kwalifikacji kursu – Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.08.2022 nr 29/2022  i Dyplom Nauczyciela Montessori 0-3 lata.

Otrzymujesz dwa dokumenty z tego samego szkolenia.

*Przed ukończeniem kursu uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia i dostarczenia kopii certyfikatu ukończenia szkolenia (8h) z pierwszej pomocy w żłobku i klubie dziecięcym z ratownikiem medycznym (warunek niezbędny do otrzymania Certyfikatu Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym).

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium. Polski Instytut Montessori bierze pod uwagę podania o stypendia od niewielkiej grupy uczestników.

Jeśli z tego samego miejsca zgłosi się co najmniej dwóch uczestników, cena kursu zostanie obniżona do 1750 złotych za osobę. Aby skorzystać z oferty, należy wybrać w trakcie realizacji zamówienia inną opcję płatności.

Po zakupie kursu otrzymają Państwo na maila jednorazowy kod do wszystkich nagrań.

 

Kurs dla najmłodszych żłobek 0-3

[video-id-3]

Koszt: 2 250.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca