Polski Instytut Montessori
Warsztaty
Praca

Chcesz znaleźć pracowników? Szukasz pracy? Zamieścimy Twoje ogłoszenie bezpłatnie na naszej stronie.

Napisz do nas! 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

zatrudni na stanowisko Dyrektor Szkoły/nauczyciel wczesnoszkolny

 

Lokalizacja: Warszawa, Białołęka

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe pedagogiczne bądź psychologiczne, 
Ukończone szkolenie zarządzania edukacją, 
Przygotowanie do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej (może być w trakcie)
Umiejętność skutecznego zarządzania zespołem pracowników,
Udział w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania,
Współtworzenie szkoły opartej na wartościach wzajemnego szacunku, bez kar i nagród, bez prac domowych oraz ocen,
Zaangażowanie w rozwój szkoły,
Wysoka kultura osobista,
Znajomość pedagigiki Montessori i NVC,
Wysokie zdolności interpersonalne.
Od osoby zatrudnionej oczekujemy także znajomości prawa oświatowego,  wiedzy merytorycznej, doświadczenia w nauczaniu opartym o pedagogikę Marii Montessori, porozumienie bez przemocy, doświadczenia w zarządzaniu placówką, zaangażowania, kreatywności, chęci pogłębiania wiedzy, pasji i pozytywnej energii.

 

Obowiązki:

Koordynacja codziennych działań szkoły zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori, NVC, wychowania bez kar i nagród;
Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej przez pierwsze 3 lata połączone z funkcją dyrektora placówki;
Nadzór nad infrastrukturą szkoły i dbałość o bezpieczeństwo dzieci;
Zarządzanie personelem, w tym rekrutacja nauczycieli;
Tworzenie, wdrażanie oraz nadzór programu edukacyjnego;
Nadzór nad procesem rekrutacji;
Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań;
Dbanie o budowanie bezpiecznej, empatycznej przestrzeni szkoły

 

Oferujemy:

Pracę w środowisku edukacyjnym opartym na wzajemym szacunku (pozytywna atmosfera w pracy jest dla nas kluczowa);
Możliwość aktywnego wpływania na rozwój szkoły;
Superwizje dla nauczycieli;
Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności;
Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach;
Umowę o pracę.

WYNAGRODZENIE
7 000 - 11 000 zł / mies. brutto
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja.nvc@gmail.com , w tytule SZKOŁA  

Termin składania aplikacji upływa 31.03.2024.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

DOMOWA SZKOŁA w Rybniku
zatrudni nauczyciela MONTESSORI dla klas 1-3

Misją Domowej Szkoły Montessori jest przygotowanie dzieci do życia, z uwzględnieniem pedagogiki Marii Montessori i modelu skandynawskiego. Domowa Szkoła to ciepłe, serdeczne miejsce z domową atmosferą, w którym dzieci i młodzież czują się akceptowani i ważni, ich wybory są szanowane, mają prawo do popełniania błędów i rozwijania swoich zainteresowań. Szczególnym wsparciem otaczamy dzieci w spektrum autyzmu, wysoko wrażliwe, potrzebujące wyciszenia i spokojnego miejsca.

Twój zakres obowiązków:

• Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych: planowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć metodą Montessori dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci.
• Dokumentowanie pracy dzieci - robienie notatek, nagrywanie i robienie zdjęć z procesu uczenia się.
• Tworzenie bezpiecznego środowiska edukacyjnego: dbałość o bezpieczne i stymulujące dla rozwoju dzieci środowisko. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.
• Współpraca z rodzicami: kontakt z rodzicami, informowanie ich o postępach dziecka, rozwoju oraz wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem szkoły.
• Indywidualne podejście do dzieci: uwzględnianie różnic w tempie rozwoju, zainteresowaniach i stylach uczenia się jest kluczowe dla skutecznej pracy w szkole.
• Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych: wspieranie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. To obejmuje nauczanie zdolności współpracy, rozumienie i wyrażanie emocji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie zdrowych relacji z rówieśnikami.

Nasze wymagania:

• Wykształcenie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej (może być w trakcie),
• Wykształcenie w zakresie edukacji i terapii osób w spektrum autyzmu,
• Kurs pedagogiki Montessori (mile widziane doświadczenie),
• Wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne,
• Szacunek, cierpliwość i wyrozumiałość,
• Pracowitość, otwartość na nowe wyzwania i doświadczenia w pracy z dziećmi,
• Rumienie potrzeb dzieci i umiejętność uważnego reagowania na emocje,
• Od osoby zatrudnionej oczekujemy zaangażowania, kreatywności i pozytywnej energii.

To oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia,
• Możliwość rozwoju zawodowego (uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach),
• Przyjazną atmosferę w miłym naturalnym otoczeniu,
• Małe grupy (max 10 osób); kameralna szkoła – tylko 2 grupy dzieci,
• Wynagrodzenie: 5000zł - 6000zł netto,
• Pełny etat (30h pracy w szkole),
• Miejsce pracy: Rybnik-Nowiny, ul. Kominka 21c

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na e-mail: biuro@edukacja-alternatywna.pl ; tel. 693 262 615; edukacja-alternatywna.pl 
Praca od sierpnia 2024 r.

 

Przedszkole i Żłobek Montessori (z trzema oddziałami)

Manager

 

Lokalizacja: Poranna 2, 72-006 Mierzyn

Stanowisko: Manager Przedszkola i Żłobka Montessori

Wymagane Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, zarządzania edukacją, psychologii dziecięcej lub pokrewnych dziedzin;
 • Przynajmniej 2- letnie doświadczenie w zarządzaniu przedszkolem, żłobkiem lub inną placówką edukacyjną;
 • Znajomość metody Montessori oraz przekonanie o wartościach tej metody w procesie edukacyjnym;
 • Umiejętność skutecznego zarządzania zespołem pracowników;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Kreatywność, innowacyjność oraz zaangażowanie w rozwój przedszkola/żłobka.

Obowiązki:

 • Koordynacja codziennych działań przedszkola/żłobka zgodnie z zasadami metody Montessori;
 • Nadzór nad infrastrukturą przedszkola/żłobka i dbałość o bezpieczeństwo dzieci;
 • Zarządzanie personelem, w tym rekrutacja nauczycieli i ich ocena pracy;
 • Nadzór nad wdrażaniem programu edukacyjnego Montessori dostosowanego do indywidualnych potrzeb dzieci;
 • Rekrutacja nowych rodzin i komunikacja z rodzicami w kwestiach związanych z postępami dzieci i ogólnym funkcjonowaniem placówki;
 • Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów na rozwój przedszkola/żłobka.

Oferujemy:

 • 2 miesięczne wdrożenie w struktury żłobka i przedszkola Montessori oraz wsparcie;
 • Gotowe otoczenie przystosowane do realizacji zasad Montessori;
 • Pracę w dynamicznym środowisku edukacyjnym;
 • Możliwość aktywnego wpływania na rozwój przedszkola/żłobka zgodnie z zasadami metody Montessori;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności;
 • Zespół zaangażowanych i profesjonalnych pracowników;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach branżowych.

WYNAGRODZENIE
7 000 - 11 000 zł / mies. brutto

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: biuro(a)szczecinmontessori.pl, w tytule MANAGER  

Termin składania aplikacji upływa 29.02.2024.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca