Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Wczesnoszkolna Edukacja Montessori 6-9 lat - kurs wakacyjny stacjonarny lipiec 2024

Maria Montessori rozumiała edukację, jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedzią na potrzeby dzieci w wieku szkolnym jest pięć Wielkich Lekcji Montessori. 

Program wczesnoszkolny – dla kogo?

 • Nauczycieli szkolnych i przedszkolnych chcących podnieść swoje kompetencje
 • Studentów studiów wyższych, nie tylko po kierunkach pedagogicznych
 • Nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi
 • Rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metodą Montessori w tym edukatorów domowych
 • Dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów, placówek oświatowych

Szkolenie obejmuje 676 godzin zegarowych zajęć

 • 68 godzin zajęć z teorii realizowanych online (termin realizacji do stycznia 2024)
 • 203 godzin zajęć stacjonarnych z matematyki, geometrii, języka, historii, geografii, botaniki i zoologii
 • 40 godzin nagranych prezentacji ze wszystkich przedmiotów, jako materiał uzupełniający
 • 25 godzin zajęć z matematyki i języka programu wczesnej edukacji Montessori realizowanych online
 • 150 godzin prac domowych

Zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym realizowane są pod okiem doświadczonego instruktora. Wszyscy nasi instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w klasie. Dawane przez nich rady praktyczne, są sprawdzone i poparte praktyką.

Uczestnicy otrzymują

 • 9 skryptów w wersji papierowej oraz materiały w wersji elektronicznej
 • Nagrania wszystkich prezentacji kursu -  NOWOŚĆ! Nagrania służą, jako powtórka materiału pokazywanego na szkoleniu
 • Szkolenie kończy się uzyskaniem Dyplomu Nauczyciela Montessori

Forma realizacji kursu

 • Moduł I - teoria realizowana online
 • Moduł II - kurs stacjonarny

Przedmioty: matematyka, geometria, język geografia, historia, biologia, zoologia, pięć wielkich lekcji Montessori dodatkowo nagrania z języka i matematyki (2,5-6 lat). 

Cel programu

 • Dostarczenie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej 
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori, jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym
 • Dostarczenie wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich, pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi
 • Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie posiadał wiele materiałów przydatnych do otwarcia klasy

Opłata za kurs wynosi 7300 zł płatna w następujący sposób:

 • Moduł I opłata rejestracyjna  - 1500 zł (część teoretyczna online) płatna najpóźniej do 19.07.2024 r. 
 • Moduł II część praktyczna stacjonarna-  5800 zł płatna w następujący sposób:
  -
  opłata jednorazowa 5800 zł - do 10.08.2024r.
  -
  opłata w 5 ratach po 1160 zł - do 10 każdego miesiąca, poczynając od 10.08.2024 r. 


Miejsca spotkań:  zajęcia odbędą się w ośrodku szkoleniowym PIM, przy ul. Cybernetyki 13 w Warszawie, w godzinach 9.00-17.00.

Terminy spotkań: od poniedziałku do soboty 29 lipca - 21 sierpnia 2024r. (wolne niedziele) oraz weekendy: 7-8.09.2024r ; 21-22.09.2024r; 5-6.10.2024r i 19-20.10.2024r 

Egzaminy końcowe styczeń/luty 2025r

 

 

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym – 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy), sprawdź na naszej stronie zakładkę dofinansowanie.

 

Koszt: 7 300.00 zł

Już po rejestracji możesz korzystać  z nagrań I modułu. Nie ma wymogu odsłuchania nagrań przed rozpoczęciem kursu. Nagrania należy odsłuchać przed przystąpieniem do egzaminu. 

Moduł I

 • Transformacja nauczyciela
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie Lekcje Marii Montessori w praktyce a rola edukacji Kosmicznej
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej szkoły Montessori. Czym różnimy się od szkół konwencjonalnych?
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
  neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie
 • Planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • Najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe, planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty
 • Grupowe i indywidualne, indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań
 • Opowieści w klasie szkolnej
 • Rozkład i sekwencja materiału na okres 3 lat – wprowadzenie
 • Źródła pedagogiki dr. Mari Montessori, Montessori w świetle współczesnych badań naukowych
 • Autonomia dziecka szkolnego a oczekiwania edukacyjne dorosłych
Koszt: 1 500.00 zł

Moduł II  

Matematyka

Zajęcia z matematyki zaczynają się od przedstawienia filozofii „matematycznego umysłu”. Przedstawiony materiał obejmuje: pracę z materiałem do nauki układu dziesiętnego, czterech działań matematycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Wprowadzane materiały to: małe, duże i płaskie liczydła, szachownica, laboratorium, tablice kołkowe, komoda matematyczna i wiele innych. Uczestnicy poznają drogę, jaką przechodzi dziecko- od materiału matematycznego, do wykonywania działań bez jego użycia.

Geometria 

Zajęcia z geometrii rozpoczynają się od sensorycznego poznawania kształtów. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi brył oraz studium prostej, studium kąta, studium czworokątów, wielokątów i kół. Uczestnicy zapoznają się z praca z materiałem komody geometrycznej, Brył geometrycznych i Patyków geometrycznych, kątomierza i kart trójdzielnych.

Geografia 

Lekcje zaplanowane są w taki sposób, by umożliwić dziecku uporządkowanie i przetworzenie licznych wrażeń, które odbiera. Program geografii zacznie się od prezentacji Wielkiej Lekcji Powstanie wszechświata. Uczestnicy zapoznają się z praca z galaktykami, układem słonecznym, szorstkim i kolorowym globusem, mapami puzlowymi i szpilkowymi, flagami, folderami, formami ukształtowania lądu, porami roku, strefami klinatycznymi, sferami czasowymi.

Historia

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają uczestnika w świat historii i uczą, w jaki sposób odpowiednio przekazać treści historyczne dzieciom. Zajęcia z historii zaczniemy prezentacją Wielkiej Lekcji człowieka na ziemi. Uczestnicy zapoznają się z pracą z takim materiałem jak: linia rozwoju cywilizacji, charakterystyka podstawowych er historycznych, pracą z zegarem montessoriańskim, liniami dnia dziecka, osoby dorosłej czy prenatalną linią dziecka.

Zoologia

Tematy obejmują pięć królestw w świecie przyrody i ich wzajemne relacje. Następnie uczestnik poznaje podstawowe podziały w królestwie zwierząt i cechy poszczególnych grup. Celem zajęć jest także towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu postawy pełnej szacunku wobec zwierząt. Uczestnicy zapoznają się z pracą z materiałem: Linia powstania życia na ziemi, pięciu królestw, kartami do charakterystyki kręgowców i bezkręgowców.

Botanika

Zajęcia z tego przedmiotu wprowadzają kursanta w świat roślin. Uczestnik zapozna się ze sposobami nauki dzieci opieki and roślinami, zarówno w klasie, jak i ogrodzie. Zaprezentowana zostanie wiedza na temat budowy roślin i zgłębimy podstawowe tematy o liściu, łodydze, kwiecie, korzeniu, owocu i nasionie. 

Język Polski

Tematyka zajęć z tego przedmiotu obejmuje: wzbogacanie słownictwa, naukę analizy słuchowej i czytania, naukę pisania piękną kursywą. A także nauka wszystkich części mowy, wprowadzenie do rozbioru logicznego zdania, naukę pisania wypowiedzi pisemnych, recytacji wierszy, opracowywania lektur. Uczestnicy zapoznają się między innymi z kartami językowymi do analizy i syntezy, pudełkami gramatycznymi, zestawem plansz do rozbioru logicznego zdania, metalowymi ramkami, tablicami, zestawem papierów do pisania, formą fonetyczną.

Koszt: 5 800.00 zł
Opłata rejestracyjna - moduł I
Koszt: 1 500.00 zł
Moduł II - zajęcia stacjonarne
Koszt: 5 800.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca