Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Wczesna Edukacja Montessori 2,5-6 lat - kurs hybrydowy

Największą pasją dzieci jest nauka o otaczającym je świecie. Wierzymy, że rozwijają tę pasję w sposób naturalny, bez potrzeby stosowania kar czy sztucznych zachęt.

Nasz kurs zaprojektowany jest w taki sposób, by ułatwić Ci podążanie za dzieckiem. Za jego indywidualnymi zdolnościami i wyjątkowymi potrzebami. Dzięki temu doświadczysz innego spojrzenia na świat, a tym samym na edukację.

Poznasz też niezwykle interesujący materiał Montessori, który w bardzo prosty i intuicyjny sposób pozwala dziecku rozwijać zdolności językowe, matematyczne, przyrodnicze i wiele innych. Dzięki kursowi nauczysz się, jak mądrze towarzyszyć małemu człowiekowi w byciu wielkim odkrywcą!

Chcesz już dziś poznać pedagogikę dr Marii Montessori i wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe lub rodzicielskie? Teraz możesz to uzyskać, nie wychodząc z domu!

Nasz kurs Wczesnej Edukacji 2,5-6 lat to unikatowy program przygotowany dla nauczycieli i rodziców, którzy pragną w profesjonalnym otoczeniu i z asystą wykwalifikowanego trenera, podnieść swoje kompetencje.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs

 • Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - najlepsi z najlepszych!
 • Model hybrydowy pozwala na realizację kursu w dogodnym dla siebie czasie
 • Kurs można zrealizować we własnym tempie
 • Kurs to ogromna dawka wiedzy i doświadczenia przekazana w przystępny sposób

Program przedszkolny – dla kogo?

 • Nauczycieli chcących podnieść swoje kompetencje
 • Rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metodą Montessori, w tym edukatorów domowych
 • Studentów studiów wyższych nie tylko po kierunkach pedagogicznych
 • Nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi
 • Dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów placówek oświatowych.

Cel programu

 • Dostarczenie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej 
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori, jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat pracy z rodzicami i pracy w zespole nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi

Po ukończeniu wszystkich modułów otrzymasz Dyplom Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori.

Moduł I 40 godzin

 • Teoria i najlepsza praktyka w przedszkolach Montessori
 • Moduł I jest niezbędny, jako wprowadzenie do dalszych modułów

Moduł II 40 godzin + co dwutygodniowe godziny konsultacji

 • Przedmioty takie jak: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język polski i edukacja kosmiczna (kultura)

Moduł III 40 godzin + co dwutygodniowe godziny konsultacji

 • Opracowywanie lektur oraz wykonaniem materiałów do pracy z dziećmi np. materiału językowego w oparciu o otrzymane szablony, czy materiału do edukacji przyrodniczej

Moduł IV 80 godzin + co dwutygodniowe godziny konsultacji

 • Ćwiczenia z poznanym materiałem Montessori
 • Moduł IV jest uzupełnieniem części teoretycznych szkolenia i polega na pracy z materiałem Montessori
 • Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane formularze ułatwiające im organizację pracy. Uczestnik posiadający dostęp do materiału Montessori może zrealizować ten moduł w dowolnym miejscu
 • Uczestnik nieposiadający dostępu do materiału zrealizuje ten moduł w Warszawie, w naszym ośrodku szkoleniowym
 • Dla chętnych kursantów możemy zorganizować hospitacje w placówkach Montessori

Po ukończeniu wszystkich modułów odbędzie się egzamin pisemny i ustny.

Terminy egzaminów:

 • Czerwiec/lipiec oraz styczeń/luty
 • Pierwszy termin jest bezpłatny (dodatkowy termin to opłata 500 zł)

Rekrutacja na ten kurs jest ciągła, na ukończenie kursu przewidziane jest 12 miesięcy od momentu rejestracji na moduł I.

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy).

 

Koszt: 5 000.00 zł

Moduł I 40 godzin wykładów

 • Filozofia i teoria edukacyjna Montessori
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej placówki, najlepsze praktyki, wymagane dokumenty w placówce Montessori
 • Czym różni się placówka Montessori od placówek konwencjonalnych
 • Wychowanie do pokoju, czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata

 

Koszt: 1 500.00 zł

Moduł II - część I 20 godzin nagrań + co dwutygodniowe godziny konsultacji

Życie codzienne

Ćwiczenia z życia praktycznego tworzą fundament do dalszej nauki. Tematyka obejmuje: ćwiczenia wstępne, małą motorykę, samoobsługę, dbanie o otoczenie, lekcje dobrego wychowania, lekcje ciszy. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się także, jak analizować rozwój niezależności dziecka, która pojawia się, w efekcie stosowania powyższych ćwiczeń.

Sensoryka

Ćwiczenia z materiałem sensorycznym wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu zmysłów w siedmiu obszarach: rozmiarze, kolorze, kształcie, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się  jak stosować lekcję trójstopniową. Poznają proces uczenia się pojęć abstraktu przy pomocy fizycznych materiałów.

Co dwa tygodnie jest możliwość porozmawiania z trenerem i zadanie pytań w czasie rzeczywistym.

 

Koszt: 1 250.00 zł

Moduł  II - druga część 20 godzin nagrań + co dwutygodniowe godziny konsultacji.

Matematyka

Kurs zaczyna się od zrozumienia roli „matematycznego umysłu”. Tematy zajęć obejmują̨ materiały pomagające małemu dziecku w operowaniu liczbami do 9999, pozycyjnym zapisie liczb, liczeniu linearnym, czterech działaniach matematycznych, zapamiętywaniu praw matematycznych. Na zajęciach zaprezentujemy pełen zakres materiału przedszkolnego włącznie z komodą matematyczną, tablicą Pitagorasa i tabelami matematycznymi.

Język Polski

Tematyka tego działu obejmuje rozwój i wzbogacanie słownictwa u małego dziecka. Naukę analizy słuchowej, pisania i czytania oraz wprowadzenie pierwszych pomocy z gramatyki. Uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z Szorstkimi literami, dużym i małym ruchomym alfabetem, tablicami, metalowymi ramkami i materiałem farmy.

Kultura

Ten dział opracowuje ćwiczenia mające na celu rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego u małych dzieci. Przedstawimy również zagadnienia z botaniki i zoologii. Dziecko uczy się poprzez klasyfikację organizmów żywych. Kursanci zapoznają się z takimi materiałami jak: globusy, mapy, formy ukształtowania terenu, linie czasowe, kalendarze, określanie czasu, świat ożywiony i nieożywiony, zwierzęta, rośliny. Ważnym celem kursu jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu pełnej szacunku postawy wobec zwierząt i roślin w naszym środowisku naturalnym.

Co dwa tygodnie jest możliwość porozmawiania z trenerem i zadanie pytań w czasie rzeczywistym.

 

Koszt: 1 250.00 zł

Moduł III 40 godzin

Praca indywidualna nad lekturami i przygotowanie materiałów dydaktycznych

 • W trakcie tego modułu uczestnicy będą pracować nad lekturami (teksty Marii Montessori) oraz innymi wybranymi tekstami źródłowymi
 • Kursanci będą mieć możliwość przygotowania materiałów dydaktycznych pomocnych w pracy z dziećmi, np. materiałów językowych czy kulturowych. Wszystkie te prace będą przydatne w realizacji programu Montessoriańskiego
 • Otrzymasz też na adres domowy skrypty ze wszystkich przedmiotów

 

 

Koszt: 500.00 zł

Moduł IV 80 godzin pracy z poznanym materiałem Montessori

Moduł IV jest uzupełnieniem części teoretycznych szkolenia i polega na pracy własnej z materiałem Montessori.
Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane formularze ułatwiające im organizację pracy.

Uczestnik posiadający dostęp do materiału Montessori może zrealizować ten moduł w dowolnym miejscu. Może to być obecne miejsce pracy.

Natomiast uczestnik nieposiadający dostępu do materiału, zrealizuje ten moduł w Warszawie, w naszym ośrodku szkoleniowym (ul. Cybernetyki 13, Warszawa).

Program hybrydowy powstał na potrzeby pandemii, kiedy spotkania w placówkach oświatowych nie były możliwe.
Dlatego w module IV ćwiczymy z poznanym materiałem, bez interakcji z dziećmi. Dla chętnych możemy zorganizować hospitacje w placówkach Montessori.

Koszt: 500.00 zł
Moduł I - opłata rejestracyjna
Koszt: 1 500.00 zł
Moduł II- część pierwsza
Koszt: 1 250.00 zł
Moduł II - druga część
Koszt: 1 250.00 zł
Moduł III
Koszt: 500.00 zł
Moduł IV
Koszt: 500.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca