Polski Instytut Montessori
Warsztaty
Warsztaty
Julia Volkman - Nauka czytania w jednym lub kilku językach

Dzieci uczą się mówić po prostu przez obcowanie z językiem. Ale tego samego nie można powiedzieć o nauce czytania. Aby czytać, musimy zmienić zadania części mózgu przeznaczonej do rozpoznawania twarzy, aby mogła rozpoznawać litery.

Musimy nauczyć mózg czytać.

  • Ale jak i kiedy powinniśmy to zrobić?
  • Co nauka mówi nam o przyswajaniu języka dwujęzycznego lub wielojęzycznego?

Te warsztaty zaprezentują naukę stojącą za sprawdzonymi rodzajami podejścia w klasie, aby pomóc dzieciom w:

  • Rozwijaniu znajomości słownictwa,
  • Świadomości fonemicznej,
  • Znajomości liter i dźwięków,
  • Umiejętności pisania (konstruowania słów) 
  • Umiejętności czytania.

Po zakupie otrzymasz mailowo jednorazowy kod, który umożliwi Ci dostęp do materiału.

Wybierz z listy zakupiony warsztat w preferowanym języku polskim lub angielskim. Obejrzyj go przy użyciu kodu.

12 Konferencja Montessori - wykłady

[video-id-33]

Koszt: 80.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca