REGULAMIN KONKURSU ÔÇ×Pozytywne warto┼Ťci MontessoriÔÇŁ

REGULAMIN KONKURSU ÔÇ×Pozytywne warto┼Ťci MontessoriÔÇŁ

┬ž 1 POSTANOWIENIA OG├ôLNE

1. Organizatorem konkursu pod has┼éem ÔÇ×Pozytywne warto┼Ťci MontessoriÔÇŁ (dalej: ÔÇ×KonkursÔÇŁ) jest firma: Polski Instytut Montessori , Joanna Maghen z siedzib─ů w Warszawie (adres: Lwowska 11 lok. 3, 00-660 Warszawa) (dalej: ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).
2. Fundatorem nagrody wskazanej w ┬ž 5 ust. 1 poni┼╝ej jest Polski Instytut Montessori , Joanna Maghen z siedzib─ů w Warszawie (adres: Lwowska 11 lok. 3, 00-660 Warszawa) (dalej: ÔÇ×FundatorÔÇŁ).
3. W┼éa┼Ťciciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani wsp├│┼éorganizatorem Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach okre┼Ťlonych niniejszym regulaminem (dalej: ÔÇ×RegulaminÔÇŁ) i zgodnie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest gr─ů hazardow─ů w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).
6. Udzia┼é w Konkursie oznacza wyra┼╝enie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptacj─Ö opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Bior─ůc udzia┼é w Konkursie Uczestnik potwierdza, ┼╝e spe┼énia wszystkie warunki, kt├│re uprawniaj─ů go do udzia┼éu w Konkursie.
7. Zasady Konkursu okre┼Ťlone s─ů postanowieniami Regulaminu, kt├│ry jednak nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä przyznanych Uczestnikom na mocy odr─Öbnych przepis├│w prawa.

┬ž 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/pimpolska (dalej: ÔÇ×ProfilÔÇŁ).
2. Konkurs rozpoczyna si─Ö 8 czerwca 2021 roku opublikowaniem postu konkursowego o godzinie 14:00, o kt├│rym mowa w ┬ž 4.1. Zg┼éoszenia b─Öd─ů przyjmowane do 25 czerwca 2021 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostan─ů og┼éoszone 28 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00.

┬ž 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu mo┼╝e by─ç pe┼énoletnia osoba fizyczna, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, b─Öd─ůca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszka┼éa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj─ůca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Facebook), a podane przez ni─ů podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe s─ů prawdziwe, i kt├│ra zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowa┼éa (dalej: ÔÇ×UczestnikÔÇŁ).
2. W Konkursie nie mog─ů ╠Ębra─ç udzia┼éu pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby wsp├│┼épracuj─ůce przy organizacji Konkursu, jak r├│wnie┼╝ ich wst─Öpni, zst─Öpni, ma┼é┼╝onkowie, rodzice ma┼é┼╝onk├│w, rodze┼ästwo oraz osoby pozostaj─ůce z nimi w stosunku przysposobienia.
3. w konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zg┼éosze┼ä w imieniu os├│b trzecich
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

┬ž 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie nale┼╝y pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na Profilu zamie┼Ťci─ç autorsk─ů odpowied┼║ na zadanie konkursowe: ÔÇ×Doko┼äcz jedno ze zda┼ä: Najbardziej pozytywn─ů warto┼Ťci─ů, kt├│r─ů nauczy┼éem_am si─Ö od Marii Montessori jestÔÇŽ lub Zawdzi─Öczam Montessori…ÔÇŁ (dalej: ÔÇ×Zadanie KonkursoweÔÇŁ).
2. Prawid┼éowym rozwi─ůzaniem Zadania Konkursowego jest jego zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym w formie autorskiego opisu zgodnie z tre┼Ťci─ů Zadania konkursowego opisanego w ┬ž 4 ust. 1 powy┼╝ej, przy czym powinno to nast─ůpi─ç do godziny 23:59 dnia 25 czerwca 2021 roku
3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami ┬ž 4 ust. 1 i 2 powy┼╝ej stanowi zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie.
4. Uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie jednokrotnie i wykona─ç Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego wi─Öcej ni┼╝ jeden raz Organizator pod uwag─Ö we┼║mie tylko pierwsze z opublikowanych Zada┼ä Konkursowych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
6. Zadanie Konkursowe musi by─ç wy┼é─ůcznie autorstwa Uczestnika i nie mo┼╝e narusza─ç praw lub d├│br osobistych os├│b trzecich.
7. Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania zasad okre┼Ťlonych w Regulaminie, a wykonuj─ůc Zadanie Konkursowe potwierdza, ┼╝e spe┼énia wszystkie warunki, kt├│re uprawniaj─ů go do udzia┼éu w Konkursie, w tym o┼Ťwiadcza, ┼╝e utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczeg├│lno┼Ťci opisy/komentarze/zdj─Öcia zamieszczone w wykonaniu Zadania konkursowego stanowi─ů jego wy┼é─ůczn─ů w┼éasno┼Ť─ç, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie autorskich praw osobistych i maj─ůtkowych, nie naruszaj─ů praw os├│b trzecich (w tym praw autorskich), a tak┼╝e umieszczenie w nich wizerunk├│w, w tym wizerunk├│w os├│b trzecich oraz innych element├│w reprezentuj─ůcych prawa os├│b trzecich nast─Öpuje za zgod─ů uprawnionych, w szczeg├│lno┼Ťci w┼éa┼Ťcicieli praw do wizerunk├│w, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalaj─ůcym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
8. W Konkursie nie b─Öd─ů bra┼éy udzia┼éu Zadania Konkursowe, kt├│re:
a. naruszaj─ů obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poni┼╝ej) lub krajowe przepisy dotycz─ůce ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znak├│w towarowych, wzor├│w przemys┼éowych, u┼╝ytkowych lub nie s─ů wy┼é─ůcznego autorstwa Uczestnika, wzywaj─ů do nienawi┼Ťci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ze wzgl─Ödu na orientacj─Ö seksualn─ů, itp. lub zawieraj─ů tre┼Ťci faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, obsceniczne, obra┼║liwe propaguj─ůce przemoc, obra┼╝aj─ůce uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b. zawieraj─ů dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. s─ů sprzeczne z regulaminem www.facebook.com,
c. naruszaj─ů wizerunek lub/i dobre imi─Ö Organizatora,
zawieraj─ů tre┼Ťci reklamowe dotycz─ůce jakichkolwiek innych podmiot├│w ni┼╝ Organizator.
9. Organizator ma prawo usun─ů─ç komentarze, kt├│re naruszaj─ů postanowienia ┬ž 4 ust. 7 lub 8
10. Kryterium wyboru zwyci─Öskiego Zadania Konkursowego jest nieszablonowo┼Ť─ç w podej┼Ťciu do tematu oraz inwencja tw├│rcza autora.
11. Wyniki Konkursu zostan─ů podane do publicznej wiadomo┼Ťci 28 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 poprzez ich og┼éoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pimpolska z podaniem imienia i nazwiska Laureata, kt├│rym Laureat pos┼éuguje si─Ö na portalu Facebook.
12. Organizator zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç przesuni─Öcia og┼éoszenia wynik├│w o kt├│rym mowa w ust. 10 powy┼╝ej w przypadku wyst─ůpienia problem├│w technicznych niezale┼╝nych od Organizatora. Nowy termin/godzina prezentacji wynik├│w Konkursu zostanie og┼éoszony przez Organizatora na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pimpolska.

┬ž 5 NAGRODY

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda (dalej ÔÇ×NagrodaÔÇŁ) przeznaczona dla 1 (jednego) laureata Konkursu (dalej ÔÇ×LaureatÔÇŁ), kt├│ry wykona┼é zwyci─Öskie Zadania Konkursowe. Zni┼╝ka 20% na wybrany jeden z dw├│ch program├│w wakacyjnych: Wczesna Edukacja Montessori (dzieci 2,5-6 lat) lub Szkolna Edukacja Montessori (klasy 1-3) (wa┼╝na do 3 lipca 2021 roku do godziny 23.59).
3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
5. Laureat jest zobowi─ůzany do osobistego odbioru Nagrody. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest kontakt Laureata z Organizatorem drog─ů elektroniczn─ů lub telefoniczn─ů (na adres e-mail: sekretariat.pim@montessori.info.pl lub pod nr tel.+ 48 781 693 705) nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 3 dni od dnia og┼éoszenia wynik├│w Konkursu.
6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o kt├│rych mowa w ┬ž 5 pkt 5 powy┼╝ej lub nieprzestrzegania warunk├│w Regulaminu. W przypadku braku kontaktu Laureata z Organizatorem w terminie 3 dni od dnia og┼éoszenia wynik├│w Konkursu Laureata drog─ů elektroniczn─ů lub telefoniczn─ů (na adres e-mail: sekretariat.pim@montessori.info.pl lub pod nr tel.+ 48 781 693 705) Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody w komentarzu pod jego zg┼éoszeniem konkursowym na portalu www.facebook.com. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora, kt├│ry mo┼╝e wr─Öczy─ç j─ů innemu Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem. Organizator wska┼╝e nowego Laureata Konkursu poprzez og┼éoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pimpolska z podaniem imienia i nazwiska Laureata, kt├│rym Laureat pos┼éuguje si─Ö na portalu Facebook.
7. Przekazanie Nagrody nast─ůpi w terminie 6 dni od daty przekazania danych Laureata, o kt├│rych mowa ┬ž 5 pkt 5 powy┼╝ej. Nagroda zostanie przekazana drog─ů elektroniczn─ů lub telefoniczn─ů.

┬ž 6 O┼ÜWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu o┼Ťwiadcza, ┼╝e:
a) jest wy┼é─ůcznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pe┼éne prawa autorskie,
b) osobom trzecim nie przys┼éuguj─ů ┼╝adne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,
c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapo┼╝yczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ),
d) Zadanie Konkursowe nie narusza ┼╝adnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej,
e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw os├│b trzecich, w tym ich danych osobowych
f) nie zachodz─ů ┼╝adne inne okoliczno┼Ťci, kt├│re mog┼éyby narazi─ç Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialno┼Ť─ç wobec os├│b trzecich z tytu┼éu wykorzystania Zadania Konkursowego.
2. Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ zapozna┼é si─Ö regulaminem platformy spo┼éeczno┼Ťciowej Facebook (www.facebook.com).

┬ž 7 POSTE╠ĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z Konkursem mo┼╝na zg┼éasza─ç drog─ů elektroniczn─ů przesy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç mailow─ů na adres sekretariat.pim@montessori.info.pl . W tytule nale┼╝y wpisa─ç Konkurs – Pozytywne warto┼Ťci Montessori
2. Reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane przez Organizatora niezw┼éocznie po ich otrzymaniu, nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora
4. Uczestnicy zg┼éaszaj─ůcy reklamacj─Ö zostan─ů powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomo┼Ť─ç e-mail, wys┼éan─ů na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji
6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika mo┼╝liwo┼Ťci dochodzenia roszcze┼ä przed s─ůdami powszechnymi.

┬ž 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnik├│w jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestnik├│w przetwarzane s─ů przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagr├│d oraz wykonania obowi─ůzk├│w Organizatora wynikaj─ůcych z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a tak┼╝e je┼Ťli istniej─ů, innych podstawach prawnych.
3. Organizator niniejszym informuje, ┼╝e dane osobowe podane (przekazane) w zwi─ůzku z organizacj─ů Konkursu przetwarzane s─ů w celu udzia┼éu i przeprowadzenia Konkursu, og┼éoszenia wynik├│w Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i ksi─Ögowych oraz wykonania innych obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Regulaminu, a w zwi─ůzku z tym celem (tymi celami):
(i) podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazuj─ůcej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ÔÇ×RODOÔÇŁ),
(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,
(iii) odbiorcami danych osobowych s─ů lub b─Öd─ů podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis├│w prawa oraz Organizator, Fundator, platforma spo┼éeczno┼Ťciowa www.facebook.com, podmioty wsp├│┼épracuj─ůce i ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi wspomagaj─ůce, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty wsp├│┼épracuj─ůce przy organizacji Konkursu,
(iv) dane osobowe b─Öd─ů przechowywane i przetwarzane do chwili wyga┼Ťni─Öcia wszelkich ewentualnych roszcze┼ä wynikaj─ůcych z Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestnik├│w podawane s─ů dobrowolnie, ale ich podanie jest niezb─Ödne do udzia┼éu w Konkursie, w szczeg├│lno┼Ťci w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestnik├│w Konkursu s─ů niezw┼éocznie usuwane po zako┼äczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagr├│d i dochowaniu obowi─ůzk├│w publiczno-prawnych, z zastrze┼╝eniem przypadk├│w, w kt├│rych istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowi─ůzek przechowywania danych osobowych na podstawie przepis├│w prawa. Uczestnikom przys┼éuguj─ů prawa do: i) dost─Öpu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie cel├│w, na jaki by┼éa udzielona, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

┬ž 9 POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 8 czerwca 2021 r.
2. Regulamin dost─Öpny jest na Profilu Fundatora.
3. Poprzez akceptacj─Ö niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania okre┼Ťlonych w nim zasad, a tak┼╝e potwierdza, i┼╝ spe┼énia wszystkie warunki, kt├│re uprawniaj─ů go do udzia┼éu w Konkursie. Uczestnik Konkursu, kt├│ry nie spe┼éni warunk├│w okre┼Ťlonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.
4. Naruszenie przez Uczestnik├│w Konkursu kt├│regokolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, a w szczeg├│lno┼Ťci z┼éo┼╝enie nieprawdziwych o┼Ťwiadcze┼ä, naruszenie przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa w zwi─ůzku z uczestnictwem w Konkursie, upowa┼╝nia Organizatora do wy┼é─ůczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu

Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori , Joanna Maghen
Lwowska 11 lok. 3
00-660 Warszawa

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798
REGON: 141521190

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

Administracja: ­čôž ┬ásekretariat.pim@montessori.info.pl┬á ­čô▒+ 48 781 693 705
Faktury i rozliczenia:┬á ­čô▒ + 48 723 555 502 (godz. 9-13)┬á ­čôž ┬ásekretariat.pim@montessori.info.pl
Wyk┼éadowca: ­čôž ┬áinstytut.montessori@gmail.com┬á ┬á ­čô▒ +48 667 879 300

Formularz kontaktowy