Polski Instytut Montessori
Warsztaty
Polityka jakości

Rozpoznając potrzeby pracowników jednostek oświatowych i absolwentów uczelni pedagogicznych, jesteśmy w stanie zaoferować uczestnikom szkolenia, które są niezbędne do podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną oraz są poszukiwane przez absolwentów wyższych uczelni pedagogicznych. Nasze działania realizowane są poprzez:

– Doskonalenie metod docierania do potencjalnych uczestników szkoleń, dzięki czemu odnotowujemy wzrost liczby zrealizowanych szkoleń.

– Doskonalenie naszych usług poprzez poszukiwanie nowych tematów szkoleń i wzbogacanie na bieżąco oferty szkoleniowej.

– Analizę uwag uczestników szkoleń po przeprowadzonym szkoleniu, co jest nam pomocne przy doskonaleniu istniejącej oferty szkoleniowej i tworzeniu nowych szkoleń.

Współpracując z wykładowcami o najwyższych kompetencjach, starannie dobierając miejsce realizacji szkoleń, dążymy do zaoferowania uczestnikom szkoleń jak najwyższej jakości.

Wdrażamy i doskonalimy system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania klientów i funkcjonować zgodnie z literą prawa.

Dyrektor Polskiego Instytutu Montessori

Joanna Maghen

 

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca