Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Wczesna Edukacja Montessori 2,5-6 lat - kurs stacjonarny wakacyjny lipiec 2024

Największą pasją dzieci jest nauka o otaczającym je świecie. Wierzymy, że rozwijają tę pasję w sposób naturalny, jeśli im się to umożliwi. Dzięki kursowi nauczysz się, jak mądrze towarzyszyć małemu człowiekowi w byciu wielkim odkrywcą!

Podczas intensywnych trzech tygodni zrealizujesz cały program kursów całorocznych.

Dla kogo jest kurs wakacyjny?

 • Dla osób chcących zaoszczędzisz na dojazdach do Warszawy w roku szkolnym
 • Dla rodziców edukacji domowej
 • Dla nauczycieli zaczynających pracę w placówkach Montessori od września 2023

Czym różni się kurs wakacyjny?

 • Program jest realizowany nie w 10/12 miesięcy a w trzy tygodnie
 • Program i ilość godzin kursu nie różnią się niczym od programu całorocznego
 • Koszt tego szkolenia jest ten sam co kursu całorocznego

Cel programu

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i szczególnie wiedzy praktycznej
  zrozumienie pedagogiki Montessori, jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat pracy z rodzicami i pracy w zespole nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi

Szkolenie obejmuje 676 godzin zegarowych zajęć

 • 68 godzin zajęć z teorii realizowanych online 
 • 168 godzin zajęć stacjonarnych z przedmiotów życie codzienne, sensoryka, matematyka, język polski, kultura, muzyka i sztuka
 • 40 godzin nagranych prezentacji ze wszystkich przedmiotów, jako materiał uzupełniający
 • 400 godzin praktyk (200 godzin z dziećmi i 200 godzin prac domowych). Możliwość realizacji praktyk w innym kraju

Uczestnicy otrzymują skrypty w wersji papierowej i materiały w wersji elektronicznej.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Dyplomu Nauczyciela Montessori wydanym przez Polski Instytut Montessori.

Opłata za kurs wynosi 6800 zł płatna w następujący sposób:

 • Moduł I opłata rejestracyjna  - 1500 zł (część teoretyczna online) płatna najpóźniej do 21.06.2024 r.
 • Moduł II część praktyczna stacjonarna - 5300 zł płatna w następujący sposób:
  - opłata jednorazowa 5300 zł - do 10.07.2024r.
  - opłata w 5 ratach po 1060 zł - do 10 każdego miesiąca poczynając od 10.07.2024r

Miejsce spotkań: Zajęcia stacjonarne (moduł II) odbędą się w ośrodku szkoleniowym PIM, przy ul. Cybernetyki 13 w Warszawie, od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00

Termin spotkań: od poniedziałku do soboty 01-25 lipca 2024r (wolne niedziele)

Egzaminy końcowe: styczeń/luty 2025r

 

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy) sprawdź na naszej stronie zakładkę dofinansowanie 

Koszt: 6 800.00 zł

Moduł I 68 godzin realizowany online


Mimo, że szkolenie zaczyna się 7 lipca, już po rejestracji możesz korzystać  z nagrań I modułu. Nie ma wymogu odsłuchania nagrań przed rozpoczęciem kursu. Nagrania należy odsłuchać przed przystąpieniem do egzaminu. 

 • Filozofia i teoria edukacyjna Montessori
 • Rola dorosłego i jego potrójna funkcja
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej placówki, najlepsze praktyki, wymagane dokumenty w placówce Montessori
 • Czym różni się placówka Montessori od placówek konwencjonalnych
 • Wychowanie do pokoju, czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • Sprawy organizacyjne jak: pierwszy dzień, spanie, posiłki, toaleta... i wiele innych
   
  Koszt modułu I: 1500 zł.
Koszt: 1 500.00 zł

Moduł II 168 godzin zajęć stacjonarnych

Życie codzienne 

Ćwiczenia  życia praktycznego tworzą fundament do dalszej nauki. Tematyka obejmuje: ćwiczenia wstępne, małą motorykę, samoobsługę , dbanie o otoczenie, lekcje dobrego wychowania, lekcje ciszy.  W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się także, jak analizować rozwój niezależności dziecka, która pojawia się w efekcie stosowania powyższych ćwiczeń.

Sensoryka 

Ćwiczenia z materiałem sensorycznym wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu zmysłów w siedmiu obszarach: rozmiarze, kolorze, kształcie, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się  jak stosować lekcję trójstopniową. Poznają proces uczenia się pojęć abstraktu przy pomocy fizycznych materiałów.

 Matematyka

Kurs zaczyna się od zrozumienia roli „matematycznego umysłu”. Tematy zajęć obejmują̨ materiały pomagające małemu dziecku w operowaniu liczbami do 9999, pozycyjnym zapisie liczb, liczeniu linearnym, czterech działaniach matematycznych, zapamiętywaniu praw matematycznych. Na zajęciach zaprezentujemy pełen zakres materiału przedszkolnego włącznie z komodą matematyczną, tablicą pitagorasa i tabelami matematycznymi.

Język Polski

Tematyka tego działu obejmuje rozwój i wzbogacanie słownictwa u małego dziecka. Naukę analizy słuchowej, pisania i czytania oraz wprowadzenie pierwszych pomocy z gramatyki. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z Szorstkimi literami, dużym i małym ruchomym alfabetem, tablicami, metalowymi ramkami i materiałem farmy.

Kultura 

Ten dział opracowuje ćwiczenia mające na celu rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego u małych dzieci. Przedstawimy również zagadnienia z botaniki i zoologii. Dziecko uczy się poprzez klasyfikację organizmów żywych. Kursanci zapoznają się z takimi materiałami jak: globusy, mapy, formy ukształtowania terenu, linie czasowe, kalendarze, określanie czasu, świat ożywiony i nieożywiony, zwierzęta, rośliny. Ważnym celem kursu jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu pełnej szacunku postawy wobec zwierząt i roślin w naszym środowisku naturalnym.

Muzyka 

Na zajęciach dowiesz się jak prowadzić ćwiczenia na linii oraz jak wprowadzić w klasie Dzwonki Motessoriańskie.

Sztuka 

Podczas zajęć nauczysz się jak wprowadzić stolik do sztuki w klasie przedszkolnej. Dowiesz się o "wolnym rysunku" oraz poznasz wiele prac i rozwinięć do materiału podstawowego. Nauczysz się jak projektować rozwinięcia dla dzieci starszych oraz jak przygotować otoczenie by dzieci mogły rozwijać swoja kreatywność.

 

Koszt: 5 300.00 zł
Opłata rejestracyjna - moduł I
Koszt: 1 500.00 zł
Moduła II - zajęcia stacjonarne
Koszt: 5 300.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca