Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Szkolna Edukacja Montessori 6-9 lat - kurs stacjonarny 2024

Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Proces ten zmienia się wraz z rozwojem dziecka, ważne jest więc, by w odpowiednim czasie stosować odpowiednie metody edukacyjne.

Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin.

Dlatego w oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs edukacji wczesnoszkolnej, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

Szkolenie obejmuje 486 godzin zegarowych zajęć

 • 60 godzin zajęć z teorii realizowanych online
 • 224 godzin zajęć stacjonarnych z matematyki geometrii, języka, historii, geografii, botaniki i zoologii
 • 25 godzin zajęć z matematyki i języka programu wczesnej edukacji Montessori realizowanych online
 • 150 godzin prac domowych

Zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym realizowane są pod okiem doświadczonego instruktora. Wszyscy nasi instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w klasie. Dawane przez nich rady praktyczne są sprawdzone i poparte praktyką.

Uczestnicy otrzymują

 • 9 skryptów w wersji papierowej oraz materiały w wersji elektronicznej
 • Nagrania wszystkich prezentacji kursu NOWOŚĆ! Nagrania służą, jako powtórka materiału pokazywanego na szkoleniu

Szkolenie kończy się uzyskaniem Dyplomu Nauczyciela Montessori.

Forma realizacji kursu

 • Zajęcia z teorii w postaci nagrań video
 • Przedmioty praktyczne: język i literatura, matematyka, geometria, geografia, historia, biologia, zoologia, pięć wielkich lekcji montessori.

Zakres omawianych tematów teoretycznych:

 • Transformacja nauczyciela
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie Lekcje Marii Montessori w praktyce a rola edukacji Kosmicznej
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej szkoły Montessori. Czym różnimy się od szkół konwencjonalnych?
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • Neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie
 • Planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • Najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty grupowe i indywidualne indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań
 • Opowieści w klasie szkolnej
 • Rozkład i sekwencja materiału na okres 3 lat – wprowadzenie
 • Źródła pedagogiki dr. Mari Montessori, Montessori w świetle współczesnych badań naukowych
 • Autonomia dziecka szkolnego a oczekiwania edukacyjne dorosłych

Program wczesnoszkolny – dla kogo?

 • Nauczycieli szkolnych i przedszkolnych chcących podnieść swoje kompetencje
 • Studentów studiów wyższych nie tylko po kierunkach pedagogicznych
 • Nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi
 • Rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metodą Montessori w tym edukatorów domowych
 • Dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów, placówek oświatowych

Cel programu

 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i szczególnie wiedzy praktycznej
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym
 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich, pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w posiadaniu wielu materiałów przydatnych do otwarcia klasy.

Opłaty: 

Szkolna Edukacja Montessori 6-9 lat – 6500 zł

 • Moduł I opłata rejestracyjna  - 1500 zł (część teoretyczna)
 • Moduł II - 5000  (część praktyczna stacjonarna)


Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym – 2.14/00260/2022 . Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy).

 
Miejsca spotkań

Zajęcia odbędą się w ośrodku szkoleniowym PIM, na ul. Cybernetyki 13 w Warszawie, w godzinach 9.00-17.00.

Terminy spotkań

Pierwszy zjazd: 20-21.01.2024r

Pełen harmonogram kursu na rok 2024 już wkrótce!

Koszt: 6 500.00 zł
Brak treści do wyświetlenia.
Koszt: 1 500.00 zł
Brak treści do wyświetlenia.
Koszt: 5 000.00 zł
Moduł I - opłata rejestracyjna
Koszt: 1 500.00 zł
Moduł II
Koszt: 5 000.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca