Polski Instytut Montessori
Kursy
Kursy
Wczesna Edukacja Montessori 2,5-6 lat - kurs stacjonarny 2024/2025

Chcesz już dziś poznać pedagogikę dr Marii Montessori i wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe lub rodzicielskie? Nasz kurs stacjonarny Wczesnej Edukacji to unikatowy program przygotowany dla nauczycieli i rodziców, którzy pragną w profesjonalnym otoczeniu i z asystą wykwalifikowanego, międzynarodowego trenera podnieść swoje kompetencje.

Program przedszkolny – dla kogo?

 • Nauczycieli szkolnych i przedszkolnych chcących podnieść swoje kompetencje
 • Studentów studiów wyższych, nie tylko po kierunkach pedagogicznych
 • Nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi
 • Rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metodą Montessori w tym edukatorów domowych
 • Dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów, placówek oświatowych

Cel programu

 • Dostarczenie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej 
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori, jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat pracy z rodzicami i pracy w zespole nauczycielskim
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi

Szkolenie obejmuje 486 godzin zegarowych zajęć

 • 68 godzin zajęć z teorii realizowanych online
 • 176 godzin zajęć stacjonarnych, w tym życie codzienne, sensoryka, matematyka, język polski, kultura
 • 40 godzin nagrań z życia codziennego, sensoryki, matematyki, język polskiego, kultury
 • 400 godzin praktyk (200 godzin z dziećmi i 200 godzin prac domowych). Możliwość realizacji praktyk w innym kraju.

Uczestnicy otrzymują skrypty w wersji papierowej i materiały w wersji elektronicznej.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Dyplomu Nauczyciela Montessori wydany przez Polski Instytut Montessori.

Opłaty

Wczesna Edukacja Montessori (dzieci 2,5-6 lat) – 6800 zł

 • Moduł I opłata rejestracyjna  - 1500 zł (część teoretyczna)
 • Moduł II - 5300 (część praktyczna stacjonarna, możliwość płatności w 5 miesięcznych ratach)
  - opłata jednorazowa 5300 zł 
  - opłata w 5 ratach po 1060 zł - do 10 każdego miesiąca 

 

Miejsca spotkań:

Zajęcia stacjonarne (moduł II) odbędą się w ośrodku szkoleniowym PIM, na ul. Cybernetyki 13 w Warszawie, w weekendy w godzinach 9.00-17.00.

Terminy spotkań: październik 2024 - czerwiec 2025

Egzaminy: czerwiec/lipiec 2025

 

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00260/2022. Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy) sprawdź na naszej stronie zakładkę dofinasowanie.

Koszt: 6 800.00 zł

Moduł I 60 godzin - online do odsłuchania w dogodnym czasie dla uczestnika w trakcie trwania kursu.

 • Filozofia i teoria edukacyjna Montessori
 • Budowa przygotowanego otoczenia
 • Obserwacja, jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • Praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • Otwieranie nowej placówki, najlepsze praktyki, wymagane dokumenty w placówce Montessori
 • Czym różni się placówka Montessori od placówek konwencjonalnych
 • Wychowanie do pokoju, czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata

Koszt modułu I: 1500 zł.

Możliwość płatności w dwóch ratach w odstępie jednego miesiąca po 750 zł – proszę w formularzu w uwagach dopisać chęć opłaty w 2 ratach.

Koszt: 1 500.00 zł

Moduł II - realizowany stacjonarnie w ośrodku PIM ul. Cybernetyki 13 Warszawa

Życie codzienne 

Ćwiczenia  życia praktycznego tworzą fundament do dalszej nauki. Tematyka obejmuje: ćwiczenia wstępne, małą motorykę, samoobsługę , dbanie o otoczenie, lekcje dobrego wychowania, lekcje ciszy.  W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się także, jak analizować rozwój niezależności dziecka, która pojawia się w efekcie stosowania powyższych ćwiczeń.

Sensoryka 

Ćwiczenia z materiałem sensorycznym wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu zmysłów w siedmiu obszarach: rozmiarze, kolorze, kształcie, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się  jak stosować lekcję trójstopniową. Poznają proces uczenia się pojęć abstraktu przy pomocy fizycznych materiałów.

 Matematyka

Kurs zaczyna się od zrozumienia roli „matematycznego umysłu”. Tematy zajęć obejmują̨ materiały pomagające małemu dziecku w operowaniu liczbami do 9999, pozycyjnym zapisie liczb, liczeniu linearnym, czterech działaniach matematycznych, zapamiętywaniu praw matematycznych. Na zajęciach zaprezentujemy pełen zakres materiału przedszkolnego włącznie z komodą matematyczną, tablicą pitagorasa i tabelami matematycznymi.

Język Polski

Tematyka tego działu obejmuje rozwój i wzbogacanie słownictwa u małego dziecka. Naukę analizy słuchowej, pisania i czytania oraz wprowadzenie pierwszych pomocy z gramatyki. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z Szorstkimi literami, dużym i małym ruchomym alfabetem, tablicami, metalowymi ramkami i materiałem farmy.

Kultura 

Ten dział opracowuje ćwiczenia mające na celu rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego u małych dzieci. Przedstawimy również zagadnienia z botaniki i zoologii. Dziecko uczy się poprzez klasyfikację organizmów żywych. Kursanci zapoznają się z takimi materiałami jak: globusy, mapy, formy ukształtowania terenu, linie czasowe, kalendarze, określanie czasu, świat ożywiony i nieożywiony, zwierzęta, rośliny. Ważnym celem kursu jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu pełnej szacunku postawy wobec zwierząt i roślin w naszym środowisku naturalnym.

Muzyka 

Na zajęciach dowiesz się jak prowadzić ćwiczenia na linii oraz jak wprowadzić w klasie Dzwonki Motessoriańskie.

Sztuka 

Podczas zajęć nauczysz się jak wprowadzić stolik do sztuki w klasie przedszkolnej. Dowiesz się o "wolnym rysunku" oraz poznasz wiele prac i rozwinięć do materiału podstawowego. Nauczysz się jak projektować rozwinięcia dla dzieci starszych oraz jak przygotować otoczenie by dzieci mogły rozwijać swoja kreatywność.

Koszt: 5 300.00 zł
Opłata rejestracyjna (moduł I)
Koszt: 1 500.00 zł
Moduł II
Koszt: 5 300.00 zł
10 Najpopularniejszych
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca