Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) – kurs stacjonarny
Zapisy w ramach programu
Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) – kurs stacjonarny
Na kurs
Formularz rejestracyjny

Dane uczestnika (* pola wymagane)
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać ulice.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać doświadczenie z dziećmi.

Dane do faktury


Proszę wpisać nazwę firmy.
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać nip.
Informacja prawna

Ochrona antyspamowa

79J0N0

Zapraszamy na program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) – program stacjonarny

Nauczyciel Montessori nie „uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju dziecka, wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

Polski Instytut Montessori od 2008 roku szkoli nauczycieli Montessori na terenie całego kraju. Nasz Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) ma już ponad 2 000 absolwentów i jest najpopularniejszym oferowanym przez nas kursem. 


Zapotrzebowanie na jego absolwentów jest ogromne we wszystkich placówkach Montessori w kraju. Wielu naszych absolwentów pracuje też za granicą: w Niemcy, Francja, Anglia, Cypr, Ukraina, Holandia, Hiszpania, Kanadzie i USA.

Szkolenie liczy 252 godziny zegarowe z 11 przedmiotów.

Uczestnicy otrzymują skrypty w wersji papierowej oraz wiele materiałów w wersji elektronicznej.

Od 2020 roku prowadzimy zajęcia z przedmiotów teoretycznych w trybie online. Moduł e-learningowy dobrze sprawdza się w zmieniającej rzeczywistości.

Szkolenie jest rozszerzone o 400 godzin praktyk w czołowych placówkach Montessori w kraju (200 godzin z dziećmi w klasie i 200 godzin prac domowych) Istnieje możliwość realizacji praktyk w innym kraju. Wiele osób mieszkających za granicami naszego kraju z takiej możliwości.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Dyplomu Nauczyciela Montessori.

Forma realizacji kursu

Zajęcia teoretyczne: filozofia, kierowanie klasą, obserwacja, psychologia odbędą się w trybie online.

Przedmioty praktyczne: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język polski i edukacja kosmiczna w trybie stacjonarnym.

Opłaty za kurs wynoszą: 

Wczesna Edukacja Montessori (dzieci 2,5-6 lat) – 6000 zł

  • Teoria online: Moduł I – 1500 zł (gwarancją miejsca jest opłacenie modułu I)
  • Zajęcia stacjonarne – 4500 zł (możliwość opłaty w 4 ratach, do 10 dnia każdego miesiąca poczynając od 10 grudnia)

UWAGA: Jeżeli zapiszesz się na moduł I i zajęcia stacjonarne, możesz w tym samym czasie zapoznawać się z materiałem dydaktycznym w formie video. Będziesz miał pełen dostęp do filmów ze wszystkich przedmiotów do obejrzenia przed lub po zajęciach. Jest to doskonały materiał uzupełniający zajęcia stacjonarne.

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015 roku.  Wpis ten może pomóc przy ubieganiu się o najróżniejsze formy dofinansowania (PARP lub urzędy pracy)

Rekrutacja na ten kurs została zakończona z powodu braków wolnych miejsc.

Miejsca i terminy spotkań
Terminy spotkań:

- zajęcia teoretyczne realizowane online:

26.10.2021 – 18.00 – 20.30
30.10.2021 – 10.00 – 16.00
31.10.2021 – 10.00 – 16.00

10.11.2021 – 18.00 – 20.30
13.11.2021 – 10.00 – 16.00
14.11.2021 – 10.00 – 16.00
24.11.2021 – 18.00 – 20.30
27.11.2021 – 10.00 – 16.00
28.11.2021 – 10.00 – 16.00

04.12.2021 – 10.00 – 16.00
05.12.2021 – 10.00 – 16.00

Zajęcia są prowadzone w trybie online z możliwością odtworzenia.

- zajęcia stacjonarne:

18 – 19.12.2021 – 9.00 – 17.00

08 – 09.01.2022 – 9.00 – 17.00
22 – 23.01.2022 – 9.00 – 17.00

12 – 13.02.2022 – 9.00 – 17.00
26 – 27.02.2022 – 9.00 – 17.00

12 – 13.03.2022 – 9.00 – 17.00
26 – 27.03.2022 – 9.00 – 17.00

09 – 10.04.2022 – 9.00 – 17.00
23 – 24.04.2022 – 9.00 – 17.00

07 – 08.05.2022 – 9.00 – 17.00
21 – 22.05.2022 – 9.00 – 17.00
04 – 05.06.2022 – 9.00 – 17.00
Dostępne kursy
Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori

Lwowska 11/3

00-660 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Polski Instytut Montessori

Trombity 24L
02-850 Warszawa

 

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798
REGON: 141521190

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

Administracja:

📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl  📱+ 48 781 693 705

Faktury i rozliczenia:

📱+ 48 723 555 502 (godz. 9-13) 📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl

Wykładowca:

📧 instytut.montessori@gmail.com 📱 +48 667 879 300

Formularz kontaktowy
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić imię i nazwisko!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić numer telefonu!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić adres e-mail!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić treść wiadomośći!
Pole zostało zaznaczone!
Pole wymagane!
79410
Kod prawidłowy!
Pole wymagane!