Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3) – kurs stacjonarny
Zapisy w ramach programu
Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3) – kurs stacjonarny
Na kurs
Formularz rejestracyjny

Dane uczestnika (* pola wymagane)
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać ulice.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać doświadczenie z dziećmi.

Dane do faktury


Proszę wpisać nazwę firmy.
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać nip.
Informacja prawna

Ochrona antyspamowa

79J0N0

„Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku.” – dr Maria Montessori

Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Proces ten zmienia się wraz z rozwojem dziecka, ważne jest więc, by w odpowiednim czasie stosować odpowiednie metody edukacyjne. Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin. Dlatego w oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs edukacji wczesnoszkolnej, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

Szkolenie składa się z 59 godzin zegarowych zajęć zdalnych. Realizujemy tu tematy teoretyczne i 196 godzin zegarowych zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym pod okiem doświadczonego instruktora. Wszyscy nasi instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w klasie, dawane przez nich rady praktyczne są sprawdzone i poparte praktyką.

Zakres omawianych tematów teoretycznych:

 • transformacja nauczyciela
 • budowa przygotowanego otoczenia
 • obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie lekcje Marii Montessori w praktyce a rola edukacji Kosmicznej,
 • praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • otwieranie nowej szkoły Montessori. Czym różnimy się od szkół konwencjonalnych
 • prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie.
 • planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe, planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty grupowe i indywidualne, indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań.
 • opowieści w klasie szkolnej,
 • rozkład i sekwencja materiału na okres 3 lat – wprowadzenie
 • źródła pedagogiki dr. Mari Montessori, Montessori w świetle współczesnych badań naukowych,
 • autonomia dziecka szkolnego a oczekiwania edukacyjne dorosłych

Wszystkie zajęcia z teorii są rejestrowane z możliwością odsłuchania. Jeżeli nie możesz być na któryś zajęciach otrzymasz kod dostępu do nagrania.

Zakres przedmiotów praktycznych:

JĘZYK I LITERATURA

Wzbogacanie słownictwa (gry wzbogacające słownictwo, rymy, antonimy, synonimy, homonimy, karty wzbogacające słownictwo, karty naukowe …), części mowy (rzeczownik,rzeczownik karty otoczenia, farma fonetyczna – rzeczownik, pytania rzeczownika, rzeczowniki – osoby, miejsca, rzeczy, rzeczowniki pospolite i nazwy własne, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej, rodzaj rzeczownika w liczbie mnogiej, rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej,  rodzaj rzeczownika – podsumowanie, odmiana rzeczownika przez przypadki, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik , zaimek,  przyimek, wykrzyknik ), ortografia, wiedza o zdaniu (zdanie i równoważnik zdania, rodzaje zdań……orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik …). Wprowadzenie do literatury (wypowiedź pisemna…)

MATEMATYKA

Liczby od 1-10- belki numeryczne, szorstkie cyfry, wrzeciona, żetony. Układ dziesiętny (działania na liczbach czterocyfrowych- poznanie sensoryczne), znaczki, liczydła i gra w punkty, Liczby do 1-99 (tablice Seguin’a I i II), materiał pozwalający na przechodzenie od poznania sensorycznego do abstrakcji (kolorowe perły, tablica Pitagorasa, kwadraty i sześciany liczb, inne…)

GEOMETRIA

Wprowadzenie nazewnictwa w geometrii – prezentowane zagadnienia: prezentacja pojęcia bryły, studium prostej, studium kąta, figury płaskie (trójkąty, czworokąty, wielokąty, koła). Praca z materiałami dydaktycznymi: bryły, komoda geometryczna, trójkąty konstrukcyjne, kostki dwu- i trójmianowe, pudełko patyków geometrycznych, pudełko czerwonych ułamków ( do pomiaru kątów).

GEOGRAFIA

Powstanie Świata i wszystkiego, co nas otacza: (Wielka Lekcja, „Bóg, który nie ma rąk”, stany skupienia materii), kosmos: (galaktyki, Układ Słoneczny, Układ Słoneczny jako część galaktyki,  Słońce i jego planety,  Słońce jako gwiazda, ruch Ziemi w relacji do Słońca, części Słońca, Ziemia : Taniec aniołów – stygniecie skorupy ziemskiej, proces ochładzania się skorupy ziemskiej,  Warstwy Ziemi, Warstwy Ziemi – litosfera i barysfera, Płyty tektoniczne i kierunki ich ruchu, płyty tektoniczne, królestwo minerałów, pierwiastki materii, szorstki globus, kolorowy globus, mapa świata … ruch Ziemi i jego konsekwencje,  atmosfera

HISTORIA

Materiał oparty na Wielkiej Lekcji Człowieka na Ziemi. Materiał przedstawiający upływ i sekwencyjność czasu, zegar poprzez wieki, jednostki czasu, linia życia człowieka (niemowlę, dziecko, dorosły), pory roku, dni tygodnia, miesiące…. Podział czasu: przed naszą erą i nasza era, nasz rok, historia kalendarza. Linia cywilizacji: podział czasu na epoki historyczne ( prehistoria, starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne i czasy współczesne). …

BIOLOGIA

Żywe, nieożywione, martwe, przyroda ożywiona i nieożywiona wiedza o roślinie: potrzeby roślin, liść- liść- części, funkcje liścia, chlorofil, typy ulistnienia łodyg, rozmieszczenie liści na łodydze, ewaporacja/ transpiracja liścia, rodzaje liści, rodzaje liści złożonych, typy unerwienia liści, blaszka liściowa- rodzaje brzegów, blaszka liściowa- głębokość wcięć, liście o podzielonej blaszce liściowej, kształty blaszek liściowych- komoda botaniczna, specjalizacja liści, łodyga, korzenie, kwiat, owoc, nasiono.

ZOOLOGIA

II Wielka lekcja, Linia powstawania życia na Ziemi. Żywe, nieożywione, obumarłe, stół natury, wprowadzenie, zwierzęcia do sali, ogólna wiedza o zwierzętach , wprowadzenie do pięciu królestw, królestwo żywych organizmów w systemie klasyfikacji Linneusza, podstawowy podział królestwa zwierząt: kręgowce i bezkręgowce, charakterystyka bezkręgowców ( pierścienice, stawonogi, mięczaki,  płazińce,  nicienie,  szkarłupnie, kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki).

PIĘĆ WIELKICH LEKCJI MONTESSORI

(Wielka Lekcja powstania Wszechświata, Wielka lekcja powstania życia na Ziemi, Wielka Lekcja człowieka na Ziemi, Wielka Lekcja liczb i pisma) odbędą się w trybie stacjonarnym.

Program wczesnoszkolny – dla kogo?

 • nauczycielem szkolnym i przedszkolnym chcących podnieść swoje kompetencje;
 • studentów studiów wyższych nie tylko po kierunkach pedagogicznych;
 • nauczycieli języków obcych, instruktorów integracji sensorycznej i innych pracujących z dziećmi.
 • rodziców chcących pracować ze swoimi dziećmi metoda Montessori w tym edukatorów domowych.
 • dyrektorów, w tym przyszłych dyrektorów, placówek oświatowych.

Cel programu

 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i szczególnie wiedzy praktycznej;
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów;
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym;
 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich, pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim;
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi;
 • Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w posiadaniu wielu materiałów przydatnych do otwarcia klasy.

Nabyte umiejętności i kompetencje

 • Przekazywanie koncepcji rodzicom i innym zainteresowanym poznaniem pedagogiki Montessori;
 • Umiejętność tworzenia programów edukacyjnych, które spełniają wymogi nauczania indywidualnego i odpowiadają zainteresowaniom każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnym stadium rozwoju i posiadanymi doświadczeniami;
 • Umiejętność ustalania stosowania różnorodnych kryteriów oceny rozwoju poszczególnych dzieci i programów rozwojowych;
 • Umiejętność konstruowania, budowania oraz analizowania konstrukcji materiałów dydaktycznych dla dzieci w różnych stadiach rozwojowych.

Opłaty za kurs wynoszą: 

Szkolna Edukacja Montessori (klasy 1 – 3) – 6500 zł

 • Teoria online: Moduł I – 1500 zł (gwarancją miejsca jest opłacenie modułu I)
 • Zajęcia stacjonarne – 5000 zł (możliwość opłaty w 4 ratach – do 10. każdego miesiąca, poczynając od 10 grudnia 2021r)

UWAGA: Jeżeli zapiszesz się na moduł I i zajęcia stacjonarne, możesz w tym samym czasie zapoznawać się z materiałem dydaktycznym w formie video. Będziesz miał pełen dostęp do filmów ze wszystkich przedmiotów do obejrzenia przed lub po zajęciach. Jest to doskonały materiał uzupełniający zajęcia stacjonarne.

Miejsca i terminy spotkań
Zajęcia teoretyczne realizowane online :

26.10.2021 – 18.00 – 20.30
30.10.2021 – 10.00 – 16.00
31.10.2021 – 10.00 – 16.00

10.11.2021 – 18.00 – 20.30
13.11.2021 – 10.00 – 16.00
14.11.2021 – 10.00 – 16.00
24.11.2021 – 18.00 – 20.30
27.11.2021 – 10.00 – 16.00
28.11.2021 – 10.00 – 16.00
04.12.2021 – 10.00 – 16.00
05.12.2021 – 10.00 – 16.00

Zajęcia stacjonarne :

11 – 12.12.2021 – 09.00 – 17.00

08 – 09.01.2022 – 09.00 – 17.00
22 – 23.01.2022 – 09.00 – 17.00

19 – 20.02.2022 – 09.00 – 17.00

05 – 06.03.2022 – 09.00 – 17.00
19 – 20.03.2022 – 09.00 – 17.00

02 – 03.04.2022 – 09.00 – 17.00

14 – 15.05.2022 – 09.00 – 17.00

11 – 12.06.2022 – 09.00 – 17.00

10 – 11.09.2022 – 09.00 – 17.00
24 – 25.09.2022 – 09.00 – 17.00

08 – 09.10.2022 – 09.00 – 17.00
29 – 30.10.2022 – 09.00 – 17.00

19 – 20.11.2022 – 09.00 – 17.00
Dostępne kursy
Szkolna Edukacja Montessori (klasy 1-3) - kurs stacjonarny
Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori

Lwowska 11/3

00-660 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Polski Instytut Montessori

Trombity 24L
02-850 Warszawa

 

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798
REGON: 141521190

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

Administracja:

📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl  📱+ 48 781 693 705

Faktury i rozliczenia:

📱+ 48 723 555 502 (godz. 9-13) 📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl

Wykładowca:

📧 instytut.montessori@gmail.com 📱 +48 667 879 300

Formularz kontaktowy
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić imię i nazwisko!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić numer telefonu!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić adres e-mail!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić treść wiadomośći!
Pole zostało zaznaczone!
Pole wymagane!
79410
Kod prawidłowy!
Pole wymagane!