Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3) – kurs HYBRYDOWY
Zapisy w ramach programu
Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3) – kurs HYBRYDOWY
Na kurs
Formularz rejestracyjny

Dane uczestnika (* pola wymagane)
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać ulice.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać doświadczenie z dziećmi.

Dane do faktury


Proszę wpisać nazwę firmy.
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać nip.
Informacja prawna

Ochrona antyspamowa

79J0N0
Błądny kod

Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3) – program HYBRYDOWY

Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Dzieci w wieku 6 -12 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki i równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin. Dlatego w oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs Edukacji Wczesnoszkolnej, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, PIM proponuje kurs Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori w formie Hybrydowej, czyli zajęcia online i ćwiczenia z materiałem Montessori. Dla osób nieposiadających dostępu do materiału dydaktycznego zorganizujemy zajęcia stacjonarne w Warszawie pod koniec szkolenia (moduł IV)

Moduł I

Wykłady z przedmiotów teoretycznych online z asystą trenera. Wszystkie wykłady będzie prowadził trener i moderował żywą dyskusję. Wykłady z udziałem międzynarodowych instruktorów są zarejestrowane.  Prowadzący nie tylko stymuluje, ale i dopasowuje proponowany materiał do oczekiwań grupy. Podczas modułu I liczymy na dużo dyskusji i żywą wymianę doświadczeń. Na szkolenie zapraszamy tak nauczycieli, rodziców, nauczycieli edukacji domowej.

Filozofia i teoria edukacyjna Montessori:

 • transformacja nauczyciela
 • budowa przygotowanego otoczenia
 • obserwacja jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela Montessori
 • Wielkie lekcje Marii Montessori
 • praca z rodzicami i budowanie wspólnoty w placówce Montessori
 • otwieranie nowej szkoły Montessori – Czym różnimy się od szkół konwencjonalnych?
 • prowadzenie zespołu nauczycielskiego przez pierwsze trzy lata
 • neurologiczny rozwój mózgu i jego znaczenie dla edukacji małego dziecka
 • wychowanie do pokoju (peace education), czyli montessoriańskie sposoby rozwiązywania konfliktów i przygotowanie do życia we wspólnocie.
 • planowanie w klasie szkolnej, rola wyobraźni w klasie Montessori
 • najlepsze praktyki w klasie np. proces pisania wypowiedzi pisemnych, oceny opisowe, planowanie pracy nauczyciela, rozkład zajęć, projekty grupowe i indywidualne, indywidualne i grupowe prezentacje i wiele innych praktycznych rozwiązań.
 • Opowieści w klasie szkolnej,
 • Rozkład i sekwencja wprowadzanego materiału na  okres 3 lat – wprowadzenie
 • i inne ……..

Ilość godzin: ok. 59 godzin

Koszt: 1500 zł

Moduł II

Obejrzenie w dogodnym dla siebie czasie prezentacji z przedmiotów praktycznych:

MATEMATYKA

Zakres przedstawianego materiału: Liczby od 1-10- belki numeryczne, szorstkie cyfry, wrzeciona, żetony. Układ dziesiętny (działania na liczbach czterocyfrowych- poznanie sensoryczne), znaczki, liczydła i gra w punkty, Liczby do 1-99 (tablice Seguin’a I i II), materiał pozwalający na przechodzenie od poznania sensorycznego do abstrakcji (kolorowe perły, tablica Pitagorasa, kwadraty i sześciany liczb, inne…)

GEOMETRIA

Wprowadzenie nazewnictwa w geometrii- prezentowane zagadnienia: prezentacja pojęcia bryły, studium prostej, studium kąta, figury płaskie (trójkąty, czworokąty, wielokąty, koła). Praca z materiałami dydaktycznymi: bryły, komoda geometryczna, trójkąty konstrukcyjne, kostki dwu- i trójmianowe, pudełko patyków geometrycznych, pudełko czerwonych ułamków ( do pomiaru kątów)

GEOGRAFIA

Powstanie Świata i wszystkiego, co nas otacza: (Wielka Lekcja, „Bóg, który nie ma rąk”, stany skupienia materii), kosmos: (galaktyki, Układ Słoneczny, Układ Słoneczny jako część galaktyki,  Słońce i jego planety,  Słońce jako gwiazda, ruch Ziemi w relacji do Słońca, części Słońca, Ziemia : Taniec aniołów – stygniecie skorupy ziemskiej, proces ochładzania się skorupy ziemskiej,  Warstwy Ziemi, Warstwy Ziemi – litosfera i barysfera, Płyty tektoniczne i kierunki ich ruchu, płyty tektoniczne, królestwo minerałów, pierwiastki materii, szorstki globus, kolorowy globus, mapa świata … ruch Ziemi i jego konsekwencje,  atmosfera

HISTORIA

Materiał oparty na Wielkiej Lekcji Człowieka na Ziemi. Materiał przedstawiający upływ i sekwencyjność czasu, zegar poprzez wieki, jednostki czasu, linia życia człowieka (niemowlę, dziecko, dorosły), pory roku, dni tygodnia, miesiące…. Podział czasu: przed naszą erą i nasza era, nasz rok, historia kalendarza. Linia cywilizacji: podział czasu na epoki historyczne ( prehistoria, starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne i czasy współczesne).

ZOOLOGIA

II Wielka lekcja, Linia powstawania życia na Ziemi. Żywe, nieożywione, obumarłe, stół natury, wprowadzenie, zwierzęcia do sali, ogólna wiedza o zwierzętach , wprowadzenie do pięciu królestw, królestwo żywych organizmów w systemie klasyfikacji Linneusza, podstawowy podział królestwa zwierząt: kręgowce i bezkręgowce, charakterystyka bezkręgowców ( pierścienice, stawonogi, mięczaki,  płazińce,  nicienie,  szkarłupnie, kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki).

BOTANIKA

Żywe, nieożywione, martwe, przyroda ożywiona i nieożywiona wiedza o roślinie: potrzeby roślin, liść- liść- części, funkcje liścia, chlorofil, typy ulistnienia łodyg, rozmieszczenie liści na łodydze, ewaporacja/ transpiracja liścia, rodzaje liści, rodzaje liści złożonych, typy unerwienia liści, blaszka liściowa- rodzaje brzegów, blaszka liściowa- głębokość wcięć, liście o podzielonej blaszce liściowej, kształty blaszek liściowych- komoda botaniczna, specjalizacja liści, łodyga, korzenie, kwiat, owoc, nasiono.

JĘZYK POLSKI

Zakres przedstawianego materiału : Wzbogacanie słownictwa (gry wzbogacające słownictwo, rymy, antonimy, synonimy, homonimy, karty wzbogacające słownictwo, karty naukowe …), części mowy (rzeczownik,rzeczownik karty otoczenia, farma fonetyczna – rzeczownik, pytania rzeczownika, rzeczowniki – osoby, miejsca, rzeczy, rzeczowniki pospolite i nazwy własne, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej, rodzaj rzeczownika w liczbie mnogiej, rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej,  rodzaj rzeczownika – podsumowanie, odmiana rzeczownika przez przypadki, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik , zaimek,  przyimek, wykrzyknik ), ortografia, wiedza o zdaniu (zdanie i równoważnik zdania, rodzaje zdań……orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik ….).Wprowadzenie do literatury (wypowiedź pisemna….)

oraz nagrania PIĘCIU WIELKICH LEKCJI MONTESSORI

(Wielka Lekcja powstania Wszechświata, Wielka lekcja powstania życia na Ziemi, Wielka Lekcja człowieka na Ziemi, Wielka Lekcja liczb i pisma)

Moduł II jest dostępny do odsłuchania w trakcie Modułu I, nie musisz czekać, aż skończysz cykl zajęć z teorii by poznawać materiał i wszystkie prezentacje.

Dla osób nieposiadających dyplomu nauczyciela Wczesnej Edukacji Montessori 2,5- 6 lat przewidziana jest dodatkowa partia materiałów (język polski i matematyka) ze szkolenia dla dzieci młodszych. Dlatego na kurs Hybrydowy zapraszamy również osoby bez wcześniejszego doświadczenia w Montessori.

Po danym cyklu obejrzanych filmów będą proponowane konsultacje online tak, by każdy mógł zadać nurtujące go pytanie.

Ilość godzin: ok. 41 godzin prezentacji + 32 godziny konsultacji

Koszt: 3000 zł

Możliwość płatności w dwóch ratach w odstępie jednego miesiąca po 1500 zł (prosimy zamieścić taką informację w uwagach w formularzu zgłoszeniowym)

Moduł III

Praca indywidualna pod okiem trenera na profesjonalnej platformie studenta.  Ten moduł oferuje pracę nad lekturami i innymi wybranymi tekstami oraz wykonanie prac w otrzymanych drogą pocztową skryptach (ponad 500 stron scenariuszy prezentacji). Uczestnicy będą proszeni o przygotowanie materiałów przydatnych w pracy z dziećmi np.: Prezentacji Power Point dla rodziców, materiałów językowych w oparciu o otrzymane szablony, materiałów do edukacji kosmicznej/przyrodniczej.

Ilość godzin: ok. 40 godzin + 10 godzin konsultacji

Koszt: 500 zł

Moduł IV

Ćwiczenia z poznanym materiałem Montessori.

Osoby posiadające materiał Montessori lub pracujące w szkole Montessori będą proszone o ćwiczenie poznanych prezentacji. Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane formularze pomagające im zorganizować swoją pracę. Osoby nieposiadające dostępu do materiału Montessori będą proszone o przyjechanie do Warszawy w celu przećwiczenia wszystkich poznanych prezentacji.

Wymagana ilość godzin pracy z materiałem: nie mniej niż 80 godzin

Koszt: 500 zł

Adres ośrodka szkoleniowego: CEM ul. Zerzeńska 10 B,  Wawer

Chętni po ukończeniu wszystkich IV modułów będą zaproszeni na egzamin pisemny i ustny. Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymają Dyplom Nauczyciela Montessori. Pozostałe moduły kończą się zaświadczeniem uczestnictwa ze szczegółowym opisem szkolenia.

Koszt: ta przyjemność gratis

Czas realizacji: 12 miesięcy

Szkolenie jest kierowane do:

– nauczycieli klas 1-6 i chcesz podnieść swoje kompetencje;
– edukatorów domowych;

– rodziców;
– nauczycieli Montessori chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Dlaczego warto wybrać szkolenie Hybrydowe w Polskim Instytucie Montessori?

 1. Kształcimy nauczycieli szkolnych od 2010 roku. Wykształciliśmy ponad 2 000 nauczycieli. Czołowe szkoły Montessori w Polsce kształcą swoją kadrę u nas.
 2. Nasze dyplomy są rozpoznawalne w kraju i zagranicą.
 3. Szkolenia hybrydowe możesz zrealizować w zaciszu swojego domu przy ciągłym wsparciu instruktora.
 4. Moduł IV jest  prowadzony w pełni wyposażonych klasach z pełnym zapleczem dydaktycznym.
 5. Kurs prowadzą doświadczeni instruktorzy z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach montessoriańskich. Kadra Polskiego Instytutu Montessori jest szkolona zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.
 6. W ramach kursu samodzielnie stworzysz pomoce edukacyjne, które potem będziesz mógł wykorzystać w pracy z dziećmi.
 7. Będziesz miał dostęp do internetowej strefy kursanta, w której znajdziesz wszystkie materiały i bieżące ogłoszenia. Dzięki niej będziesz miał stały dostęp do materiałów dydaktycznych. Już nigdy nie zapomnisz i nie zgubisz materiałów z kursu.

Trenerzy prowadzący kurs szkolny hybrydowy:

Ray McClure – Ray jest związany z Montessori od 20 lat. Posiada dyplom American Montessori Society, a obecnie jest nauczycielem matematyki i nauk ścisłych w Phoenix Montessori Academy w Huntersville w Karolinie Północnej. Oprócz obowiązków dydaktycznych, Ray jest również trenerem nauczycieli w Center for Montessori Teacher Education of North Carolina i Center for Guided Montessori Studies. Ray uzyskał tytuł magistra nauk ścisłych w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w dziedzinie fizyki matematycznej i kontynuuje badania uniwersyteckie w dziedzinie grawitacji kwantowej pętli kanonicznej. Ray jest członkiem American Montessori Society, The International Montessori Council, The American Association for the Advancement of Science, The Institute of Physics (Londyn) i jest członkiem Rady Nauczycieli Matematyki w Karolinie Północnej.

Joanna Maghen – Od 25 wielu lat zaangażowana jest w edukację montessoriańską w Polsce, Kanadzie, USA i od 2018 w Chinach. Posiada dyplom (2,5-6 lat) Montessori-Partership UK oraz dyplom (6-9 lat) Canadian Montessori Teacher Education Institute Elementary. Ma doświadczenie jako dyrektor metodyczny w Central Montessori Schools in Toronto, instruktor w Kanadyjskim Instytucie Montessori w Toronto.

Założycielka i dyrektor Polskiego Instytutu Montessori.

Jest trenerem szkoleń montessoriańskich, konsultantem szkół i przedszkoli, z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach montessoriańskich.

Robert Serafin – Jest nauczycielem matematyki i informatyki w Wieliczka Montessori School oraz trenerem w Polskim Instytucie Montessori. Posiada dyplomy z matematyki, informatyki, ekonomii, zarządzania projektami Unii Europejskiej oraz pedagogiki Montessori. Matematyka to jego pasja, a cyferki otaczają go wszędzie. Matematyka pomaga zrozumieć otaczający nas świat, jego prawa, a umiejętności matematyczne są przydatne w każdej dziedzinie życia. Dzięki metodzie Montessori możemy używać matematyki w naszym codziennym życiu, pracując na konkretnym materiale. Metoda ta ułatwia przekazanie jego pasji do matematyki dzieciom, jak i dorosłym.

Miejsca i terminy spotkań
Terminy zajęć I modułu.

26.10.2021 – 18.00 – 20.30
30.10.2021 – 10.00 – 16.00
31.10.2021 – 10.00 – 16.00

10.11.2021 – 18.00 – 20.30
13.11.2021 – 10.00 – 16.00
14.11.2021 – 10.00 – 16.00
24.11.2021 – 18.00 – 20.30
27.11.2021 – 10.00 – 16.00
28.11.2021 – 10.00 – 16.00
04.12.2021 – 10.00 – 16.00
05.12.2021 – 10.00 – 16.00

Terminy konsultacji II modułu

15.12.2021 – 18.00 – 20.00

04.01.2022 – 18.00 – 20.00
18.01.2022 – 18.00 – 20.00
31.01.2022 – 18.00 – 20.00

14.02.2022 – 18.00 – 20.00
28.02.2022 – 18.00 – 20.00

01.03.2022 – 18.00 – 20.00
11.03.2022 – 18.00 – 20.00
14.03.2022 – 18.00 – 20.00
21.03.2022 – 18.00 – 20.00

04.04.2022 – 18.00 – 20.00
12.04.2022 – 18.00 – 20.00
26.04.2022 – 18.00 – 20.00

09.05.2022 – 18.00 – 20.00
23.05.2022 – 18.00 – 20.00
06.06.2022 – 18.00 – 20.00

Terminy konsultacji III modułu:

17.06.2022 – 18.00 – 20.00
27.06.2022 – 18.00 – 20.00

29.08.2022 – 18.00 – 20.00

06.09.2022 – 18.00 – 20.00
16.09.2022 – 18.00 – 20.00

Terminy konsultacji IV modułu.

23.09.2022 – 18.00 – 20.00
07.10.2022 – 18.00 – 20.00
Spotkania z I modułu dostępne tylko w formie nagrań. Do zrealizowania tylko razem z II modułem.


Terminy konsultacji II modułu online:

14.04. 2021 - otwarcie II modułu - godz. 18.00 - 19.00
30. 04. 2021 – godz. 18.00 – 20.00 – zakładka przedszkolna
17. 05. 2021 – godz. 18.00 – 20.00 – zakładka przedszkolna
28. 05. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
01. 06. 2021 – godz. 18.00 – 20.00 – zakładka przedszkolna
11. 06. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
15. 06. 2021 – godz. 18.00 – 20.00 – zakładka przedszkolna
22. 06. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
25. 06. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
09. 09. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
17. 09. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
24. 09. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
01. 10. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
08. 10. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
22. 10. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
29. 10. 2021 – godz. 18.00 – 20.00
03. 11. 2021 – godz. 18.00 – 20.00

Moduł III
13. 10. 2021 - godz. 18.00 - 20.00
25. 10. 2021 - godz. 18.00 - 20.00
01. 12. 2021 - godz. 18.00 - 20.00
08. 12. 2021 - godz. 18.00 - 20.00

Konsultacje przed egzaminem:
14. 01. 2022 - godz. 18.00 - 20.00
11. 02. 2022 - godz. 18.00 - 20.00
Dostępne kursy
II Edycja Październik 2021 (klasy 1-3) – wszystkie moduły (I-IV)
II Edycja Październik 2021 (klasy 1-3) – Moduł I
I Edycja Luty 2021 (klasy 1-3) – Moduł III
I Edycja Luty 2021 (klasy 1-3) – Moduł IV
Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori

Lwowska 11/3

00-660 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Polski Instytut Montessori

Trombity 24L
02-850 Warszawa

 

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798
REGON: 141521190

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

Administracja:

📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl  📱+ 48 781 693 705

Faktury i rozliczenia:

📱+ 48 723 555 502 (godz. 9-13) 📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl

Wykładowca:

📧 instytut.montessori@gmail.com 📱 +48 667 879 300

Formularz kontaktowy
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić imię i nazwisko!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić numer telefonu!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić adres e-mail!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić treść wiadomośći!
Pole zostało zaznaczone!
Pole wymagane!
79410
Kod prawidłowy!
Pole wymagane!