Polski Instytut Montessori
Konsultacje
Konsultacje
Konsultacje placówek

Nasze konsultacje zostały stworzone z myślą o placówkach Montessori i konwencjonalnych, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami. Konsultacje polegają na doradztwie doświadczonego specjalisty Joanny Maghen, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w Polsce i za granicą, jest w stanie zdiagnozować problem oraz znaleźć indywidualne rozwiązanie. Konsultacje można dodatkowo poszerzyć o spotkanie z kadrą lub spotkanie z rodzicami. 

Przykładowy program 8 godzinnej konsultacji:

Godziny poranne przeznaczone są na:

  • Obserwację przygotowanego otoczenia: ogólne spostrzeżenia, wygląd zewnętrzny, atmosferę w placówce.
  • Szczegółową obserwację w przygotowanym otoczeniu: pracy własnej dzieci, posiłków, spotkań grupy w kręgu.

Godziny popołudniowe poświęcone są na rozmowy z administracją placówki. Omawiane tematy to:

  • Proces przyjmowania dzieci (rodzin) do przedszkola lub szkoły.
  • Rozkład zajęć: dzienny, tygodniowy i roczny.
  • Rola obserwacji w przedszkolu/szkole (dokumentowanie).
  • Aranżacja przygotowanego otoczenia.
  • Posiłki dzieci w placówce i inne.

Koszt konsultacji

  • 300 zł (netto) za jedną godzinę konsultacji
  • 2100 zł (netto) pakiet 8 godzinnych konsultacji (w godzinach pracy placówki)
  • 1900 zł (netto) pakiet na cały rok szkolny minimum 10 konsultacji  po 8 godzin konsultacji (spotkania raz w miesiącu w godzinach pracy placówki)

W przypadku placówek znajdujących się poza Warszawą należy doliczyć jeszcze koszt dojazdu i zakwaterowania, który pokrywa bezpośrednio placówka.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, wyślij e-mail na adres: sekretariat.pim@montessori.info.pl  żeby ustalić dogodny termin konsultacji i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania.

Koszt: 2 583.00 zł
Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca