Polski Instytut Montessori
Konsultacje
Konferencje
2018 Konferencja regionalna w Szczecinie

Polska Rada Montessori, Polski Instytut Montessori oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wszystkich chętnych, którzy pragną poznać program Marii Montessori pozwalający dzieciom doświadczać radości z uczenia się, wspierając jednocześnie jego rozwój poczucia własnej wartości, przygotowując je do dorosłości i wyrabiając umiejętność podejmowania decyzji.

Celem seminarium jest prezentacja założeń Marii Montessori we współczesnej praktyce edukacyjnej w żłobku, przedszkolu oraz szkole podstawowej. Podczas seminarium wystąpi Ray McClure – nauczyciel edukacji Montessori oraz instruktor programów szkoleniowych Montessori w Stanach Zjednoczonych. Warsztaty i wykłady będą tłumaczone konsekutywnie.

Do dyskusji zaprosiliśmy osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy tą metodą z różnymi grupami wiekowymi.

Termin: 10 stycznia 2018

Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Monte Cassino 15, 70-952 Szczecin

Cena: 100 zł dla indywidualnych członków Polskiej Rady Montessori (zobacz, jak zapisać się do Rady)

150 zł dla pozostałych osób

Zapisy prowadzi Polska Rada Montessori:


Program konferencji:

8.00-9.00 – rejestracja
9.00-9.15 – powitanie
9.15-10.30 – wykład: Ray McClure, Ostatnie badania naukowe mówiące o metodzie Montessori
10.30-11.00 – przerwa kawowa
11.00-12.30 – warsztaty I i II
12.30-13.30 – przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)
13.30-15.00 – warsztaty III i IV
15.00-15.30 – przerwa kawowa
15.30-17.00 – Ray McClure, Gawędy montessoriańskie przy świecach

Warsztat 1
Karolina Mysiura-Wojtuś, Wychowanie do pokoju
Maria Montessori postrzegała wychowanie dziecka jako wychowanie do pokoju w celu zapobiegania konfliktom w przyszłości. Małe dziecko, które uczy się rozwiązywania konfliktów, wnosi tę umiejętność w życie dorosłe. Szacunek, asertywność, empatia i pokojowe rozwiazywanie konfliktów to zagadnienia poruszane podczas tych warsztatów.

Warsztat 2
Ray McClure, Joanna Maghen, Co zrobić, by dzieci się uczyły, a nie były nauczane
Warsztat skupi się na pytaniu, jak i co motywuje dziecko do działania. Jak w grupie mieszanej wiekowo i z dużą liczbą dzieci jeden nauczyciel może zaspokoić potrzeby wszystkich. Damy konkretne zasady, czego nie robić, a co robić, by dzieci uczyły się samodzielnie bez ingerencji nauczyciela.

Warsztat 3
Joanna Maghen, Praca z dzieckiem starszym w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej
Często dzieci starsze w grupie przedszkolnej sprawiają problemy wychowawcze. To nie dzieci się zmieniły, lecz nauczyciele nie zawsze rozumieją potrzebę zmiany tych dzieci. Na warsztatach powiemy o przyczynach tej sytuacji jak i przedstawimy prace nad projektami dla tych dzieci. Jak przygotowywać dzieci do tych prac?

Warsztat 4
Anna Wojciechowska, Montessori w placówce niemontessoriańskiej
Warsztat odpowie na pytanie, czy można wprowadzać elementy metody Montessori w placówce niemontessoriańskiej oraz jak wykorzystać odkrycia doktor Montessori w pracy z grupami niemontessoriańskimi. Jak wprowadzić w klasie cichą i spokojną atmosferę pracy? Jakich technik użyć, by dzieci szanowały tak nauczycieli, jak i siebie nawzajem? Jak zapewnić niemarnowanie czasu przez dzieci? Jak przeorganizować klasę na potrzeby zmieniających się oczekiwań rodziców? Jak prawdziwie stosować indywidualny tok nauczania dla każdego dziecka?

Prowadzący:

Ray McClure

Wieloletni nauczyciel edukacji Montessori, początkowo w przedszkolu, następnie w starszych klasach szkoły podstawowej. Instruktor programów szkoleniowych (The Center for Guided Montessori Studies – Centrum Badań nad Pedagogiką Montessori, i The Center for Montessori Teacher Education of North Carolina – Centrum Kształcenia Nauczycieli Montessori w Karolinie Północnej) w Stanach Zjednoczonych.

Joanna Maghen

Doświadczona instruktorka z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach montessoriańskich. Rodzic i nauczyciel montessoriański, a także trener kursów wczesnej edukacji Montessori oraz kursów szkolnych Montessori. Posiada dyplom nauczyciela Montessori (dzieci od 3 do 6 lat) wydany przez Montessori-Partnership UK oraz dyplom nauczyciela Montessori (dzieci od 6 do 9 lat) wydany przez Canadian Montessori Teacher Education Institute Elementary. Założycielka i dyrektor Polskiego Instytutu Montessori.

Karolina Mysiura-Wojtuś

Od 2011 roku tworzy żłobki i przedszkola w Poznaniu. Ukończyła pedagogikę ze wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Ukończyła kursy nauczyciela Montessori na poziomie żłobkowym i przedszkolnym. Jest trenerem Polskiego Instytutu Montessori na poziomie edukacji dzieci w wieku żłobkowym.

Anna Wojciechowska

Pracowała jako położna, natomias od 2003 roku jest nauczycielem szkolnym i przedszkolnym. Ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Pedaogicznej TWP oraz kursy nauczyciela Montessori dzieci w wieku 3-6 lat, 6-9 lat i 9-12 lat. Od 2011 roku prowadzi Centrum Edukacji Magnolia w Szczecinie.

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca