Polski Instytut Montessori
Konsultacje
Konferencje
2016 Minikonferencja-seminarium w Poznaniu

Zapraszamy na minikonferencję-seminarium dla nauczycieli (obecnych i przyszłych)

PRAKTYCZNE INSPIRACJE DLA NAUCZYCIELI

Termin: 12 maja 2016

Godzina: od 9:00 do 16:00

Wstęp bezpłatny

Adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, Poznań, sale 101 i 102 BR

Organizatorzy: Polski Instytut Montessori i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Tematyka seminarium:
Jak osiągnąć sukces w zawodzie nauczyciela
Montessori nie tylko dla placówek montessoriańskich

Metoda Montessori to system wychowawczy wykorzystywany na całym świecie przez liczne grono pedagogów i rodziców. Zakłada ona, że każde dziecko we własnym tempie uczy się odpowiedzialności, bez potrzeby stosowania kar i nagród. Nauczyciel Montessori w naturalny sposób wiedzie dziecko w grupach mieszanych wiekowo w procesie poznawania świata.

Uczestnicy seminarium dowiedzą się, co zrobić, żeby dzieci szanowały siebie i dorosłych, by były samodzielne i kreatywne. Na spotkaniu zostanie podkreślona rola nauczyciela jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Wydarzenie to jest przeznaczone dla osób, które chcą zaspokajać indywidualne potrzeby dziecka i efektywniej się z nim komunikować.

Cel:
Celem tego spotkania jest przedstawienie teorii oraz wielu praktycznych rozwiązań w pracy z grupą dzieci, jak również podczas pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. W czasie spotkania poruszane będą problemy, z którymi spotykają się nauczyciele w swojej codziennej pracy.

 

Godzina Sala Temat Wykładowca
9:00-10:30 101 BR Porozumienie bez przemocy Katarzyna Dworaczyk
10:45-12:15 101 BR Coaching jako narzędzie wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy Tomasz Szwed
12:15-12:45   przerwa kawowa  
12:45-14:15 102 BR Montessori w przedszkolu niemontessoriańskim, warsztaty Joanna Maghen, Monika Jopek
14:30-16:00 102 BR Jak „bezboleśnie” nauczyć dzieci tabliczki mnożenia, warsztaty Joanna Maghen, Monika Jopek
       

 

Prelegentami będą:
Katarzyna Dworaczyk – certyfikowana mediatorka, trenerka.
Tomasz Szwed – coach, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu.
Joanna Maghen – trenerka Montessori, założycielka i dyrektor Polskiego Instytutu Montessori.
Monika Jopek – założycielka Dwujęzycznego Przedszkola Montessori Elipsa, nauczycielka i rodzic montessoriański.

Zaświadczenia:
Każdy uczestnik seminarium otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w tym zdarzeniu. Zaświadczenia będą wydawane bezpośrednio po seminarium w punkcie rejestracji oraz po zakończeniu seminarium w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej, ul. Ratajczaka 5/7 pok. 103

Opiekunem organizacyjnym seminarium jest:
Beata Strabel
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi
tel.: 600 851 082
mail: beata.strabel[małpa]wsb.poznan.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Już dziś zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza na stronie:
http://www.wsb.pl/poznan/seminarium-dla-nauczycieli-praktyczne-inspiracje-dla-nauczycieli

Więcej informacji o seminarium na stronie: http://www.wsb.pl/poznan/node/2328

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca