Polski Instytut Montessori
2015 II Regionalna Konferencja Montessori 24 Października 2015 r. w Gdańsku

Konferencja odbędzie się w Gdańsku 24 października 2015 r. i będzie idealnym uzupełnieniem naszej corocznej warszawskiej Międzynarodowej Konferencji Montessori.

W II Regionalnej Konferencji Montessori gościem specjalnym będzie dr Paul Epstein – dyrektor Szkoły Montessori w Rochester, w Minnesocie, który pracował w systemie Montessori jako nauczyciel (na wszystkich poziomach), dyrektor, badacz, konsultant, mówca i autor. Paul Epstein posiada certyfikaty nauczycielskie Montessori wydane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Montessori, jest konsultantem szkolnym, wykłada na konferencjach w kraju i za granicą, ponadto jest autorem artykułów publikowanych w periodykach montessoriańskich i autorem książek Z poradnika Z notatek pedagoga Montessori. Poradnik oraz Droga Montessori.

PROGRAM
09:00-09.30 Rejestracja uczestnikóww warsztatóww, kawa
09.30-10.30 Wykład I – Paul Epstein, Joanna Maghen – Pilna pótrzeba Móntessóri
w swwietle dzisiejszej edukacji.
10.40-12.10 Wykład II – Paul Epstein, Joanna Maghen – Có ródzice pówinni wiedziecw
ó Móntessóri i jak im tó przekazacw.
12.10-13.10 Przerwa óbiadówa (óbiad we własnym zakresie), kawa.
13.10-14.10 Prezentacja Przedszkóla i Szkóły „Skrawek Nieba” – Literatura dziecięca
w prógramie placówwek Móntessóri.
14.10-15.40 Panel dyskusyjny – Twórzenie nówych placówwek Móntessóri; Dzieci ze
dódatkówymi pótrzebami edukacyjnymi w placówwkach Móntessóri;
Wprówadzanie języka óbcegó dó szkówł i przedszkóli; Móntessóri
w placówwkach niekónwencjónalnych; Waga ciągłegó wsparcia i kónsultacji
istniejących placówwek; Móntessóri dla dzieci ód zołóbka dó liceum.
15:40-16:00 Zakónwczenie kónferencji, rózdanie certyfikatóww.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres podany w formularzu.

Kontakt

Polski Instytut Montessori

Lwowska 11/3

00-660 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Ośrodek Szkoleniowy PIM:

ul.Cybernetyki 13

02- 677 Warszawa

 

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798

 

REGON: 141521190

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – 2.14/00260/2022

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl 📱+ 48 723 555 502 (godz. 9-13)

📧 instytut.montessori@gmail.com 📱 +48 667 879 300 (godz. 9-17)

Formularz kontaktowy
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić imię i nazwisko!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić numer telefonu!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić adres e-mail!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić treść wiadomośći!
Pole zostało zaznaczone!
Pole wymagane!
79410
Kod prawidłowy!
Pole wymagane!