Polski Instytut Montessori
Konsultacje
Konferencje
2015 II Regionalna Konferencja Montessori 24 Października 2015 r. w Gdańsku

Konferencja odbędzie się w Gdańsku 24 października 2015 r. i będzie idealnym uzupełnieniem naszej corocznej warszawskiej Międzynarodowej Konferencji Montessori.

W II Regionalnej Konferencji Montessori gościem specjalnym będzie dr Paul Epstein – dyrektor Szkoły Montessori w Rochester, w Minnesocie, który pracował w systemie Montessori jako nauczyciel (na wszystkich poziomach), dyrektor, badacz, konsultant, mówca i autor. Paul Epstein posiada certyfikaty nauczycielskie Montessori wydane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Montessori, jest konsultantem szkolnym, wykłada na konferencjach w kraju i za granicą, ponadto jest autorem artykułów publikowanych w periodykach montessoriańskich i autorem książek Z poradnika Z notatek pedagoga Montessori. Poradnik oraz Droga Montessori.

PROGRAM
09:00-09.30 Rejestracja uczestnikóww warsztatóww, kawa
09.30-10.30 Wykład I – Paul Epstein, Joanna Maghen – Pilna pótrzeba Móntessóri
w swwietle dzisiejszej edukacji.
10.40-12.10 Wykład II – Paul Epstein, Joanna Maghen – Có ródzice pówinni wiedziecw
ó Móntessóri i jak im tó przekazacw.
12.10-13.10 Przerwa óbiadówa (óbiad we własnym zakresie), kawa.
13.10-14.10 Prezentacja Przedszkóla i Szkóły „Skrawek Nieba” – Literatura dziecięca
w prógramie placówwek Móntessóri.
14.10-15.40 Panel dyskusyjny – Twórzenie nówych placówwek Móntessóri; Dzieci ze
dódatkówymi pótrzebami edukacyjnymi w placówwkach Móntessóri;
Wprówadzanie języka óbcegó dó szkówł i przedszkóli; Móntessóri
w placówwkach niekónwencjónalnych; Waga ciągłegó wsparcia i kónsultacji
istniejących placówwek; Móntessóri dla dzieci ód zołóbka dó liceum.
15:40-16:00 Zakónwczenie kónferencji, rózdanie certyfikatóww.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres podany w formularzu.

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Cybernetyki 13
02- 677 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca