Szkoła komunikacji opartej na Empatii dla nauczycieli montessori

I etap 

Integralne studium rozwoju osobistego i zawodowego
organizujemy ze Szkoła Trenerów komunikacji opartej na Empatii Lucyny Wieczorek i obejmuje ona: 

Program zajęć
Integralne Studium Rozwoju Osobistego dla Nauczycieli

Pierwszy etap w ramach szkolenia nauczycieli metodą Montessori oraz trenerów empatycznej komunikacji 

Proponowany program jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą świadomie wspierać swoich uczniów  ich rozwoju. Współczesne badania, jak i obserwacje nauczycieli praktyków pokazują, że jedną z bazowych umiejętności nauczyciela jest umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu. Dzięki temu staje się naturalnym autorytetem, czuje się pewny siebie
 i nie potrzebuje stosować presji, ani nadużywać swojej władzy jako osoby dorosłej czy władzy wynikającej z roli nauczyciela. 
Niestety, mało kto, doświadczył edukacji opartej na zaufaniu, dlatego jest ryzyko powielania utartych wzorów reakcji lub zwyczajnie wielu nauczycielom brakuje narzędzi do tego, aby realizować się w relacji z uczniami w sposób jaki dyktuje im intuicja i serce. Celem tego Studium jest wsparcie nauczycieli 
w tym aby nauczyli się rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby,  myśli i przekonania, które pojawiają się w pracy z uczniami oraz czerpać z tych wewnętrznych zasobów. Czerpać ze swojego doświadczenia, obserwacji i empatii. Ważnym aspektem programu jest rozwój samoświadomości w zakresie interpersonalnym, tego jak wpływamy na inne osoby, jak odczytują nasze intencje, czy jest to zgodne z tym na czym nam zależy, czy prowadzi nas do celu, a także praktykowanie umiejętności komunikacji opartej na szczerości i empatii. 
W czasie Studium zwracamy także uwagę na świadomość tego jakim chce być nauczycielem, co w tym zawodzie daje mi satysfakcję, a czego robić nie chcę, a także na to, że moje – nauczyciela - potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby uczniów i potrzeby rodziców. Dlatego w końcowej części kładziemy nacisk na naukę empatii wobec siebie oraz uważności metodą Mindfulness, po to, aby mieć zasoby do troski nie tylko o uczniów, ale w pierwszej kolejności o siebie. Aby dawać z pełnego, a nie z pustego. 


Moduł 1. 40 godzin
Temat: Trening interpersonalny 

Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw 
w relacjach. Ta świadomość to baza do tworzenia takich związków z innymi, w których jest przestrzeń dla ja i dla my. Jest tyle zaufania, bliskości i wolności ile potrzebujemy. 

Można powiedzieć, że trening ten jest praktykowaniem umiejętności  interpersonalnych tu i teraz. 

Poprzez informację zwrotną otrzymujemy wiedzę, o tym na ile nasze komunikaty są zgodne z naszymi intencjami, na ile są czytelne dla odbiorców, dowiadujemy się też czy służą spełnianiu naszych potrzeb czy też przynoszą skutek odwrotny od świadomie planowanego? Możemy także na bieżąco ćwiczyć nowe zachowania, decydować się na przeformułowanie czy doprecyzowanie komunikatów 
i sprawdzać jaki wpływ wywierają na rozmówcach. 

Ważnym aspektem treningu jest nauka  udzielania  informacji zwrotnych, ale także ich przyjmowania. Przykładowe pytania, na które szukamy odpowiedzi: co wnoszę swoją obecnością? Jakie emocje wywołuje w innych osobach? Kto mnie przyciąga, a kogo ja przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w tej grupie? 


Moduł 2. 20 godzin
Temat: Podstawy komunikacji opartej na empatii 

Empatia to narzędzie samorozwoju, które pokazuje jak przejść od ja do my, albo od ja do ty choć na chwilę. Celem tego modułu jest przedstawienie i praktyka podstawowych zasad empatycznej komunikacji w oparciu o metodę „Porozumienie bez przemocy” ang. Nonviolent Communication, wg. M.Rosenberga. Dzięki temu sposobowi porozumiewania zmniejsza się poziom stresu i napięcie wynikające z niezrozumienia, a zwiększa się spokój, poczucie bezpieczeństwa i efektywność komunikacji. Jest to niezwykle istotne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe założenia metody wg M.Rosenberga i dowiedzą się m.in.:
- jak powstała metoda NVC? 
- dlaczego język, którym mówimy jest ważny dla naszego samorozwoju, ale też dla relacji i pokoju między ludźmi?
- jak rozumiemy przemoc wg M.Ghandiego i M.Rosenberga?
- jak język uczuć i potrzeb wpływa na jakość komunikacji?
- co to znaczy, że na spełnienie każdej potrzeby istnieje wiele strategii i jak to wpływa na jakość relacji?
- jak wygląda model komunikacji wg 4 kroków
- czym jest empatia wg D.Siegala i wg M.Rosenberga?

Uczestnicy szkolenia będą praktykować następujące umiejętności:
- odróżniania obserwacji od ocen i interpretacji
- odróżniania uczuć od myśli
- odróżniania potrzeb od strategii
- odróżniania próśb od żądań
- formułowania komunikatu 4 stopniowego
- empatycznego słuchania


Moduł 3. 20 godzin,  
Temat:  Dlaczego chcę być nauczycielem?

Celem tego warsztatu jest pogłębiona refleksja na temat motywacji do wykonywania zawodu nauczyciela, pogłębienie świadomości na temat swoich zasobów do wykonywania tego zawodu, a także poszukiwanie swojego własnego sposobu na bycie nauczycielem. Jakim nauczycielem chcę być, a jakim nie chcę? Tematem tego spotkania będzie także poszukiwanie strategii, na radzenie sobie z kryzysami i trudnymi sytuacjami w pracy. 


Moduł 4. 20 godzin,
Temat: Komunikacja oparta na empatii w pracy nauczyciela

Celem tego spotkania jest praktyka umiejętności zdobytych w czasie modułu nr.2. w kontekście pracy nauczyciela. Omawiane będą z perspektywy zasad empatycznej komunikacji przykłady dialogów z jakimi nauczyciele spotykają się w swojej codziennej pracy z innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.  Jak wyrażać swój prośby, aby zwiększyć szansę, że zostaną spełnione z chęcią? Jak wyrażać konstruktywną informację zwrotną? Jak odmawiać z troską o relacje?


Moduł 5. 20 godzin
Temat
: Empatia wobec siebie oraz Mindfulness jako profilaktyka zdrowia. 

Celem tego spotkania jest praktykowanie empatii wobec siebie w przykładowych sytuacjach, z którymi stykają się uczestnicy szkolenia oraz nauka uważności wg podejścia Mindfulness. 
Podczas tego spotkania uczestnicy  zdobędą wiedzę oraz doświadczą czym jest uważność (ang. Mindfulness) czyli szczególny rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na chwilę obecną i nieosądzającej. Uważność wpływa na nasz kontakt ze sobą, świadomość ciała, relacje z innymi oraz zdrowie. Ważnym aspektem tego spotkania będzie zwrócenie uwagi na zjawisko stresu oraz jego wływu na nasze zdrowie, a także na to jak uważność wpływa na redukcję stresu. 


Moduł 6. 20 godzin
Temat: Praca z przekonaniami metodą poznawczą oraz metodą NVC. Podsumowanie pracy w grupie.

Celem tego spotkania  jest kontynuowanie praktyki empatycznej komunikacji oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych na podstawie transformacji przykładów z życia uczestników grupy oraz na przykładzie  pracy z przekonaniami autorską metodą łączącą podejście poznawcze z podejściem  NVC. 
    
W czasie spotkania zostanie przekazana wiedza na temat automatycznych myśli i przekonań, które blokują nas w działaniach na rzecz bardziej spełnionego, zdrowego oraz radosnego życia. Odkrycie przekonań, uświadomienie sobie ich wpływu na nasze życie otwiera możliwość ich zmiany lub modyfikacji, tak aby były bardziej przyjazne. 
W części praktycznej uczestnicy poznają autorski model pracy z przekonaniami i będą praktykować umiejętność transformowania własnych przekonań. 

Celem realizowanym fakultatywnie jest prezentacja "Modelu spektrum świadomości oraz 4 ćwiartek Kena Wilbera" oraz związana z tym autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Praca nad celami rozwojowymi wg modelu 4 ćwiartek, z uwzględnieniem czynników potrzebnych do zaistnienia zmiany. Podsumowanie programu z perspektywy koncepcji integralnej. 

UWAGA! Kolejność modułów może ulec zmianie, a treść modyfikacji w zależności od potrzeb grupy

Łącznie 140 godzin dydaktycznych
Koszt:  4900 netto (na razie nie jesteśmy płatnikami VAT, ale może się okazać ze będziemy od kwietnia/maja, czekamy na interpretacje przepisów.)
Razem 140 godzin szkolenia – 6 spotkań 

 

Szkolenie i edukacja
Wybierz program aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji

Studia podyplomowe

Montessori dla Najmłodszych

Program przedszkolny (2,5-6)

The pre-school program (2,5-6 years)

Program wczesnoszkolny
(1-3)

Program szkolny
(4-6)

Program gimnazjalny

Program wakacyjny
Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią
Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET


Tel.: +48 781 693 705

I etap 

Integralne studium rozwoju osobistego i zawodowego
organizujemy ze Szkoła Trenerów komunikacji opartej na Empatii Lucyny Wieczorek i obejmuje ona: 

Program zajęć
Integralne Studium Rozwoju Osobistego dla Nauczycieli

Pierwszy etap w ramach szkolenia nauczycieli metodą Montessori oraz trenerów empatycznej komunikacji 

Proponowany program jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą świadomie wspierać swoich uczniów  ich rozwoju. Współczesne badania, jak i obserwacje nauczycieli praktyków pokazują, że jedną z bazowych umiejętności nauczyciela jest umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu. Dzięki temu staje się naturalnym autorytetem, czuje się pewny siebie
 i nie potrzebuje stosować presji, ani nadużywać swojej władzy jako osoby dorosłej czy władzy wynikającej z roli nauczyciela. 
Niestety, mało kto, doświadczył edukacji opartej na zaufaniu, dlatego jest ryzyko powielania utartych wzorów reakcji lub zwyczajnie wielu nauczycielom brakuje narzędzi do tego, aby realizować się w relacji z uczniami w sposób jaki dyktuje im intuicja i serce. Celem tego Studium jest wsparcie nauczycieli 
w tym aby nauczyli się rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby,  myśli i przekonania, które pojawiają się w pracy z uczniami oraz czerpać z tych wewnętrznych zasobów. Czerpać ze swojego doświadczenia, obserwacji i empatii. Ważnym aspektem programu jest rozwój samoświadomości w zakresie interpersonalnym, tego jak wpływamy na inne osoby, jak odczytują nasze intencje, czy jest to zgodne z tym na czym nam zależy, czy prowadzi nas do celu, a także praktykowanie umiejętności komunikacji opartej na szczerości i empatii. 
W czasie Studium zwracamy także uwagę na świadomość tego jakim chce być nauczycielem, co w tym zawodzie daje mi satysfakcję, a czego robić nie chcę, a także na to, że moje – nauczyciela - potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby uczniów i potrzeby rodziców. Dlatego w końcowej części kładziemy nacisk na naukę empatii wobec siebie oraz uważności metodą Mindfulness, po to, aby mieć zasoby do troski nie tylko o uczniów, ale w pierwszej kolejności o siebie. Aby dawać z pełnego, a nie z pustego. 


Moduł 1. 40 godzin
Temat: Trening interpersonalny 

Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw 
w relacjach. Ta świadomość to baza do tworzenia takich związków z innymi, w których jest przestrzeń dla ja i dla my. Jest tyle zaufania, bliskości i wolności ile potrzebujemy. 

Można powiedzieć, że trening ten jest praktykowaniem umiejętności  interpersonalnych tu i teraz. 

Poprzez informację zwrotną otrzymujemy wiedzę, o tym na ile nasze komunikaty są zgodne z naszymi intencjami, na ile są czytelne dla odbiorców, dowiadujemy się też czy służą spełnianiu naszych potrzeb czy też przynoszą skutek odwrotny od świadomie planowanego? Możemy także na bieżąco ćwiczyć nowe zachowania, decydować się na przeformułowanie czy doprecyzowanie komunikatów 
i sprawdzać jaki wpływ wywierają na rozmówcach. 

Ważnym aspektem treningu jest nauka  udzielania  informacji zwrotnych, ale także ich przyjmowania. Przykładowe pytania, na które szukamy odpowiedzi: co wnoszę swoją obecnością? Jakie emocje wywołuje w innych osobach? Kto mnie przyciąga, a kogo ja przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w tej grupie? 


Moduł 2. 20 godzin
Temat: Podstawy komunikacji opartej na empatii 

Empatia to narzędzie samorozwoju, które pokazuje jak przejść od ja do my, albo od ja do ty choć na chwilę. Celem tego modułu jest przedstawienie i praktyka podstawowych zasad empatycznej komunikacji w oparciu o metodę „Porozumienie bez przemocy” ang. Nonviolent Communication, wg. M.Rosenberga. Dzięki temu sposobowi porozumiewania zmniejsza się poziom stresu i napięcie wynikające z niezrozumienia, a zwiększa się spokój, poczucie bezpieczeństwa i efektywność komunikacji. Jest to niezwykle istotne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe założenia metody wg M.Rosenberga i dowiedzą się m.in.:
- jak powstała metoda NVC? 
- dlaczego język, którym mówimy jest ważny dla naszego samorozwoju, ale też dla relacji i pokoju między ludźmi?
- jak rozumiemy przemoc wg M.Ghandiego i M.Rosenberga?
- jak język uczuć i potrzeb wpływa na jakość komunikacji?
- co to znaczy, że na spełnienie każdej potrzeby istnieje wiele strategii i jak to wpływa na jakość relacji?
- jak wygląda model komunikacji wg 4 kroków
- czym jest empatia wg D.Siegala i wg M.Rosenberga?

Uczestnicy szkolenia będą praktykować następujące umiejętności:
- odróżniania obserwacji od ocen i interpretacji
- odróżniania uczuć od myśli
- odróżniania potrzeb od strategii
- odróżniania próśb od żądań
- formułowania komunikatu 4 stopniowego
- empatycznego słuchania


Moduł 3. 20 godzin,  
Temat:  Dlaczego chcę być nauczycielem?

Celem tego warsztatu jest pogłębiona refleksja na temat motywacji do wykonywania zawodu nauczyciela, pogłębienie świadomości na temat swoich zasobów do wykonywania tego zawodu, a także poszukiwanie swojego własnego sposobu na bycie nauczycielem. Jakim nauczycielem chcę być, a jakim nie chcę? Tematem tego spotkania będzie także poszukiwanie strategii, na radzenie sobie z kryzysami i trudnymi sytuacjami w pracy. 


Moduł 4. 20 godzin,
Temat: Komunikacja oparta na empatii w pracy nauczyciela

Celem tego spotkania jest praktyka umiejętności zdobytych w czasie modułu nr.2. w kontekście pracy nauczyciela. Omawiane będą z perspektywy zasad empatycznej komunikacji przykłady dialogów z jakimi nauczyciele spotykają się w swojej codziennej pracy z innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.  Jak wyrażać swój prośby, aby zwiększyć szansę, że zostaną spełnione z chęcią? Jak wyrażać konstruktywną informację zwrotną? Jak odmawiać z troską o relacje?


Moduł 5. 20 godzin
Temat
: Empatia wobec siebie oraz Mindfulness jako profilaktyka zdrowia. 

Celem tego spotkania jest praktykowanie empatii wobec siebie w przykładowych sytuacjach, z którymi stykają się uczestnicy szkolenia oraz nauka uważności wg podejścia Mindfulness. 
Podczas tego spotkania uczestnicy  zdobędą wiedzę oraz doświadczą czym jest uważność (ang. Mindfulness) czyli szczególny rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na chwilę obecną i nieosądzającej. Uważność wpływa na nasz kontakt ze sobą, świadomość ciała, relacje z innymi oraz zdrowie. Ważnym aspektem tego spotkania będzie zwrócenie uwagi na zjawisko stresu oraz jego wływu na nasze zdrowie, a także na to jak uważność wpływa na redukcję stresu. 


Moduł 6. 20 godzin
Temat: Praca z przekonaniami metodą poznawczą oraz metodą NVC. Podsumowanie pracy w grupie.

Celem tego spotkania  jest kontynuowanie praktyki empatycznej komunikacji oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych na podstawie transformacji przykładów z życia uczestników grupy oraz na przykładzie  pracy z przekonaniami autorską metodą łączącą podejście poznawcze z podejściem  NVC. 
    
W czasie spotkania zostanie przekazana wiedza na temat automatycznych myśli i przekonań, które blokują nas w działaniach na rzecz bardziej spełnionego, zdrowego oraz radosnego życia. Odkrycie przekonań, uświadomienie sobie ich wpływu na nasze życie otwiera możliwość ich zmiany lub modyfikacji, tak aby były bardziej przyjazne. 
W części praktycznej uczestnicy poznają autorski model pracy z przekonaniami i będą praktykować umiejętność transformowania własnych przekonań. 

Celem realizowanym fakultatywnie jest prezentacja "Modelu spektrum świadomości oraz 4 ćwiartek Kena Wilbera" oraz związana z tym autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Praca nad celami rozwojowymi wg modelu 4 ćwiartek, z uwzględnieniem czynników potrzebnych do zaistnienia zmiany. Podsumowanie programu z perspektywy koncepcji integralnej. 

UWAGA! Kolejność modułów może ulec zmianie, a treść modyfikacji w zależności od potrzeb grupy

Łącznie 140 godzin dydaktycznych
Koszt:  4900 netto (na razie nie jesteśmy płatnikami VAT, ale może się okazać ze będziemy od kwietnia/maja, czekamy na interpretacje przepisów.)
Razem 140 godzin szkolenia – 6 spotkań 

 

Szkoła komunikacji opartej na Empatii dla nauczycieli montessori

I etap 

Integralne studium rozwoju osobistego i zawodowego
organizujemy ze Szkoła Trenerów komunikacji opartej na Empatii Lucyny Wieczorek i obejmuje ona: 

Program zajęć
Integralne Studium Rozwoju Osobistego dla Nauczycieli

Pierwszy etap w ramach szkolenia nauczycieli metodą Montessori oraz trenerów empatycznej komunikacji 

Proponowany program jest skierowany do nauczycieli, którzy chcą świadomie wspierać swoich uczniów  ich rozwoju. Współczesne badania, jak i obserwacje nauczycieli praktyków pokazują, że jedną z bazowych umiejętności nauczyciela jest umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu. Dzięki temu staje się naturalnym autorytetem, czuje się pewny siebie
 i nie potrzebuje stosować presji, ani nadużywać swojej władzy jako osoby dorosłej czy władzy wynikającej z roli nauczyciela. 
Niestety, mało kto, doświadczył edukacji opartej na zaufaniu, dlatego jest ryzyko powielania utartych wzorów reakcji lub zwyczajnie wielu nauczycielom brakuje narzędzi do tego, aby realizować się w relacji z uczniami w sposób jaki dyktuje im intuicja i serce. Celem tego Studium jest wsparcie nauczycieli 
w tym aby nauczyli się rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby,  myśli i przekonania, które pojawiają się w pracy z uczniami oraz czerpać z tych wewnętrznych zasobów. Czerpać ze swojego doświadczenia, obserwacji i empatii. Ważnym aspektem programu jest rozwój samoświadomości w zakresie interpersonalnym, tego jak wpływamy na inne osoby, jak odczytują nasze intencje, czy jest to zgodne z tym na czym nam zależy, czy prowadzi nas do celu, a także praktykowanie umiejętności komunikacji opartej na szczerości i empatii. 
W czasie Studium zwracamy także uwagę na świadomość tego jakim chce być nauczycielem, co w tym zawodzie daje mi satysfakcję, a czego robić nie chcę, a także na to, że moje – nauczyciela - potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby uczniów i potrzeby rodziców. Dlatego w końcowej części kładziemy nacisk na naukę empatii wobec siebie oraz uważności metodą Mindfulness, po to, aby mieć zasoby do troski nie tylko o uczniów, ale w pierwszej kolejności o siebie. Aby dawać z pełnego, a nie z pustego. 


Moduł 1. 40 godzin
Temat: Trening interpersonalny 

Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw 
w relacjach. Ta świadomość to baza do tworzenia takich związków z innymi, w których jest przestrzeń dla ja i dla my. Jest tyle zaufania, bliskości i wolności ile potrzebujemy. 

Można powiedzieć, że trening ten jest praktykowaniem umiejętności  interpersonalnych tu i teraz. 

Poprzez informację zwrotną otrzymujemy wiedzę, o tym na ile nasze komunikaty są zgodne z naszymi intencjami, na ile są czytelne dla odbiorców, dowiadujemy się też czy służą spełnianiu naszych potrzeb czy też przynoszą skutek odwrotny od świadomie planowanego? Możemy także na bieżąco ćwiczyć nowe zachowania, decydować się na przeformułowanie czy doprecyzowanie komunikatów 
i sprawdzać jaki wpływ wywierają na rozmówcach. 

Ważnym aspektem treningu jest nauka  udzielania  informacji zwrotnych, ale także ich przyjmowania. Przykładowe pytania, na które szukamy odpowiedzi: co wnoszę swoją obecnością? Jakie emocje wywołuje w innych osobach? Kto mnie przyciąga, a kogo ja przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w tej grupie? 


Moduł 2. 20 godzin
Temat: Podstawy komunikacji opartej na empatii 

Empatia to narzędzie samorozwoju, które pokazuje jak przejść od ja do my, albo od ja do ty choć na chwilę. Celem tego modułu jest przedstawienie i praktyka podstawowych zasad empatycznej komunikacji w oparciu o metodę „Porozumienie bez przemocy” ang. Nonviolent Communication, wg. M.Rosenberga. Dzięki temu sposobowi porozumiewania zmniejsza się poziom stresu i napięcie wynikające z niezrozumienia, a zwiększa się spokój, poczucie bezpieczeństwa i efektywność komunikacji. Jest to niezwykle istotne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe założenia metody wg M.Rosenberga i dowiedzą się m.in.:
- jak powstała metoda NVC? 
- dlaczego język, którym mówimy jest ważny dla naszego samorozwoju, ale też dla relacji i pokoju między ludźmi?
- jak rozumiemy przemoc wg M.Ghandiego i M.Rosenberga?
- jak język uczuć i potrzeb wpływa na jakość komunikacji?
- co to znaczy, że na spełnienie każdej potrzeby istnieje wiele strategii i jak to wpływa na jakość relacji?
- jak wygląda model komunikacji wg 4 kroków
- czym jest empatia wg D.Siegala i wg M.Rosenberga?

Uczestnicy szkolenia będą praktykować następujące umiejętności:
- odróżniania obserwacji od ocen i interpretacji
- odróżniania uczuć od myśli
- odróżniania potrzeb od strategii
- odróżniania próśb od żądań
- formułowania komunikatu 4 stopniowego
- empatycznego słuchania


Moduł 3. 20 godzin,  
Temat:  Dlaczego chcę być nauczycielem?

Celem tego warsztatu jest pogłębiona refleksja na temat motywacji do wykonywania zawodu nauczyciela, pogłębienie świadomości na temat swoich zasobów do wykonywania tego zawodu, a także poszukiwanie swojego własnego sposobu na bycie nauczycielem. Jakim nauczycielem chcę być, a jakim nie chcę? Tematem tego spotkania będzie także poszukiwanie strategii, na radzenie sobie z kryzysami i trudnymi sytuacjami w pracy. 


Moduł 4. 20 godzin,
Temat: Komunikacja oparta na empatii w pracy nauczyciela

Celem tego spotkania jest praktyka umiejętności zdobytych w czasie modułu nr.2. w kontekście pracy nauczyciela. Omawiane będą z perspektywy zasad empatycznej komunikacji przykłady dialogów z jakimi nauczyciele spotykają się w swojej codziennej pracy z innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.  Jak wyrażać swój prośby, aby zwiększyć szansę, że zostaną spełnione z chęcią? Jak wyrażać konstruktywną informację zwrotną? Jak odmawiać z troską o relacje?


Moduł 5. 20 godzin
Temat
: Empatia wobec siebie oraz Mindfulness jako profilaktyka zdrowia. 

Celem tego spotkania jest praktykowanie empatii wobec siebie w przykładowych sytuacjach, z którymi stykają się uczestnicy szkolenia oraz nauka uważności wg podejścia Mindfulness. 
Podczas tego spotkania uczestnicy  zdobędą wiedzę oraz doświadczą czym jest uważność (ang. Mindfulness) czyli szczególny rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na chwilę obecną i nieosądzającej. Uważność wpływa na nasz kontakt ze sobą, świadomość ciała, relacje z innymi oraz zdrowie. Ważnym aspektem tego spotkania będzie zwrócenie uwagi na zjawisko stresu oraz jego wływu na nasze zdrowie, a także na to jak uważność wpływa na redukcję stresu. 


Moduł 6. 20 godzin
Temat: Praca z przekonaniami metodą poznawczą oraz metodą NVC. Podsumowanie pracy w grupie.

Celem tego spotkania  jest kontynuowanie praktyki empatycznej komunikacji oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych na podstawie transformacji przykładów z życia uczestników grupy oraz na przykładzie  pracy z przekonaniami autorską metodą łączącą podejście poznawcze z podejściem  NVC. 
    
W czasie spotkania zostanie przekazana wiedza na temat automatycznych myśli i przekonań, które blokują nas w działaniach na rzecz bardziej spełnionego, zdrowego oraz radosnego życia. Odkrycie przekonań, uświadomienie sobie ich wpływu na nasze życie otwiera możliwość ich zmiany lub modyfikacji, tak aby były bardziej przyjazne. 
W części praktycznej uczestnicy poznają autorski model pracy z przekonaniami i będą praktykować umiejętność transformowania własnych przekonań. 

Celem realizowanym fakultatywnie jest prezentacja "Modelu spektrum świadomości oraz 4 ćwiartek Kena Wilbera" oraz związana z tym autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Praca nad celami rozwojowymi wg modelu 4 ćwiartek, z uwzględnieniem czynników potrzebnych do zaistnienia zmiany. Podsumowanie programu z perspektywy koncepcji integralnej. 

UWAGA! Kolejność modułów może ulec zmianie, a treść modyfikacji w zależności od potrzeb grupy

Łącznie 140 godzin dydaktycznych
Koszt:  4900 netto (na razie nie jesteśmy płatnikami VAT, ale może się okazać ze będziemy od kwietnia/maja, czekamy na interpretacje przepisów.)
Razem 140 godzin szkolenia – 6 spotkań 

 

Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET