Opis programu kursu Wczesnej Edukacji Montessori . 2.5-6 lat

Filozofia i teoria nauczania Montessori. Tematyka obejmuje historyczny zarys metody i ruchu Montessori oraz filozofię absorbującego umysłu, okresy szczególnej wrażliwości, logiczny umysł matematyczny, a także duchowy i moralny rozwój dziecka. Kurs bada ponadto, w jaki sposób tematy te odnoszą się do dzieci, materiałów dydaktycznych, roli nauczyciela i przygotowanego otoczenia grupy.

Życie praktyczne. Ćwiczenia życia codziennego tworzą fundament do dalszej nauki dziecka w klasie. Program obejmuje: lekcje ciszy, prezentację i przygotowanie wielu ćwiczeń dnia codziennego podzielonych na działy: mała motoryka, samoobsługa, dbanie o otoczenie, przygotowanie jedzenia oraz grzeczność i dobre wychowanie. Uczestnicy dowiedzą się także, jak analizować rozwój samodzielności dzieci, która pojawia się w efekcie stosowania powyższych ćwiczeń.

Sensoryka. W trakcie tego przedmiotu uczestnicy nauczą się stosowania słynnych materiałów dr Marii Montessori przystosowanych do rozwoju zmysłów. Zrozumienie zasad używania tych materiałów pozwala na pełne wprowadzenie dziecka w otaczający ich świat i umożliwia mu optymalny rozwój. Przedstawiane materiału będą dotyczyły: rozmiaru, koloru, kształtu, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się także, jak stosować lekcję trójstopniową jako narzędzie diagnostyczne i metodę ucznia nowych abstrakcyjnych i nieabstrakcyjnych pojęć.

Edukacja językowa. Tematyka tego przedmiotu obejmuje ekspresję werbalną, rozwój i wzbogacanie słownictwa i literaturę, naukę pisania i czytania oraz wprowadzenie do gramatyki. Szkolenie obejmuje wprowadzanie materiału oraz budowę własnych materiałów.
Program jest dostosowany do polskiej podstawy programowej nawet do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Różnorodność wprowadzanego materiału pozwala na pracę z dzieckiem potrzebującym wsparcia, jak i z dzieckiem uczącym się z łatwością. Duża część programu jest poświęcona na bardzo systematyczną i uporządkowaną naukę pisania pięknym pismem pętelkowym, którą to umiejętność większość dzieci zachowuje na kolejne lata.

Edukacja matematyczna. Zajęcia z matematyki zaczynają się od przedstawienia filozofii „matematycznego umysłu”. Tematy zajęć obejmują liczby od 0 do 9999, ich zapis, liczenie linearne, cztery działania matematyczne i zapamiętywanie praw matematycznych. Uczestnicy nauczą się prezentować materiały matematyczne i obserwować rozwój dzieci pozwalający na przyswojenie abstrakcyjnych pojęć matematycznych. Ten dział może zachwycić i porwać każdego. Prostota materiału przy odpowiednim prezentowaniu prowadzi dziecko do doskonałego zrozumienia matematyki. Tylko dobrze przygotowany dorosły jest zdolny odkryć i zaszczepić w dziecku miłość do matematyki na całe życie.

Kultura/edukacja kosmiczna. Przedmiot obejmuje pomoce dydaktyczne mające na celu rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego u małych dzieci, a także świadomości wielokulturowości świata oraz eksplorowania obszarów nauk przyrodniczych i fizycznych. Drugim celem zajęć z kultury jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu postawy pełnej szacunku wobec wszystkiego otaczającego ich świata, tak zwierząt i roślin jak i tolerancje dla innych ludzi i chęć ich poznania. Dział ten pozwala na szeroko rozumianą kreatywność tak dorosłych jak i dzieci.

Prowadzenie grupy. Program szkolenia przybliża projektowanie przygotowywanego otoczenia, rozkład dnia, pracę z nową grupą, posiłki, sprawę odpoczynku, strategie lekcyjne, ewaluację, pozytywną dyscyplinę, efektywną komunikację i rozwiązywanie problemów. Szkolenie omawia także niezbędną dla każdej wzorcowej placówki sprawę zaangażowanie/edukację rodziców.

Obserwacja. Program szkolenia wprowadza uczestnika do pełnej namysłu praktyki codziennych obserwacji i prowadzenia jej zapisów. Bycie otwartym na obserwacje i to, czego uczą, to dwa podstawowe aspekty metody Montessori. To właśnie obserwacja wyróżnia Montessori od innych metod pracy z dziećmi.

Psychologia rozwojowa. Szkolenie obejmuje pierwsze odkrycia dr Marii Montessori ze uwzględnieniem współczesnymi badaniami naukowych. Tematyka obejmuje przegląd teorii i ich wpływ na codzienną praktykę, stadiów rozwoju człowieka, włączając w to rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Szkolenie porusza także zagadnienia dynamiki rodziny oraz temat dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Muzyka i ruch. Program nauczania muzyki obejmuje ćwiczenia w treningu słuchowym, teorii muzyki, komponowaniu. Uczestnicy nauczą się w trakcie kursu łączyć ćwiczenia muzyczne z kreatywną ekspresją ruchową.

Sztuka. Program nauczania sztuki prezentuje techniki promujące ekspresję twórczą. Zajęcia ze sztuki dla grupy dzieci i indywidualne, projektowanie i przygotowywanie otoczenia plastycznego oraz budowanie uznania dla sztuki są głównymi punktami tego kursu.

Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. sp.k.
Lwowska 11 lok. 3
00-660 Warszawa

Dane rejestrowe

NIP: 7010691009
KRS: 0000678363

Numer konta

61 1090 1883 0000 0001 3472 7330
Santander Bank Polska S.A.

Administracja

E-mail: pim@montessori.info.pl

Tel: +48 781 693 705

Formularz kontaktowy