Polski Instytut Montessori - kursy Montessori dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych według pedagogiki dr Marii Montessori
Kurs Montessori
dla najmłodszych

Serdecznie zapraszamy na program Montessori dla Najmłodszych
(dla opiekunów dzieci od 2. do 36. miesiąca życia)

Prowadząca: Laura Dupree –  zobacz biogram na dole strony

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-17 lipca, 20-24 lipca 2020, 12-17 lipca, 19-29 lipca 2021 w Warszawie.

W ciągu roku będzie również szkolenie z pierwszej pomocy.

Zajęcia odbywają się od 9:00 do 17:00
Przewidziana jest godzinna przerwa na obiad.

PROGRAM KURSU

W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie organizacji otoczenia, planu zajęć, szeroko rozumianej komunikacji, obserwacji, pracy z rodzicami, przygotowania programu edukacyjnego, dyscypliny i budowania relacji w grupie. Każdy z uczestników programu otrzyma skrypt (w formie elektronicznej) z opisem wszystkich lekcji i pomagający w zaprojektowaniu otoczenia małego dziecka.

Na program składają sie następujące przedmioty:

Życie praktyczne. Już najmłodsze dziecko dąży ku samodzielności, dlatego w przygotowanym otoczeniu montessoriańskim dajemy mu sposobność do ćwiczenia małej i dużej motoryki, samoobsługi, dbania o otoczenie, przygotowania jedzenia oraz grzeczności i dobrego wychowania. Podczas zajęć zostanie pokazana logiczna progresja, czyli rozwój ćwiczeń od najbardziej elementarnych do złożonych.

Sensoryka. W trakcie tego przedmiotu uczestnicy nauczą się używać materiałów, które wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu ich zmysłów w recepcji siedmiu cech otaczającego świata: rozmiaru, koloru, kształtu, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się także, jak stosować lekcję dwustopniową lub trójstopniową.

Edukacja językowa. W celu wpierania wczesnej nauki języka uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować otoczenie pobudzające rozwój mowy i słownictwa. Przedstawimy logiczną progresję materiału od prostego do najbardziej skomplikowanego

Matematyka. Już najmłodsze dzieci demonstrują umysł matematyczny. Podczas zajęć pokażemy pierwsze ćwiczenia odpowiadające na naturalną potrzebę dziecka liczenia, sortowania i porządkowania.

Prowadzenie grupy, edukacja rodziców oraz administrowanie. Kurs przybliża nauczycielom projektowanie przygotowywanego otoczenia grupy, rozkład dnia, pracę z nową grupą, strategie lekcyjne, ewaluację, pozytywną dyscyplinę, efektywną komunikację i rozwiązywanie problemów. Kurs omawia także zaangażowanie/edukację rodziców oraz administrowanie (wymagania licencyjne, struktury prawne, akredytację).

Przedmioty teoretyczne proponowane na kursie do Metodologia i filozofia oraz Teoria i praktyka.

Kurs jest tak skonstruowany, by po pierwszym semestrze uczestnicy mogli przygotować otoczenie i samodzielnie prowadzić grupy.

Montessori dla najmłodszych – wykładowcy

Laura Dupree – wykładowca prowadzący (trenerka z USA)

Wykłady i zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i tłumaczone na język polski. Materiały kursowe dostępne będą w języku polskim. Prace pisemne i egzaminy można zaliczać w obu językach.

Warunkiem zgłoszenia na program „Montessori dla Najmłodszych” jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Zalogowanie się do strefy studenta (dostęp nadaje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
 3. Zamieszczenie w strefie studenta następujących dokumentów:
  • aktualnego CV,
  • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
  • kopii suplementu do dyplomu (o ile został wydany).
 4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłata za program „Montessori dla najmłodszych” na rok 2020/2021 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6000 zł płatne w jednej racie,
 • 3000 zł płatne w dwóch ratach,
 • 600 zł płatne w 10 ratach.

Biografia Laury Dupree 


Laura Dupree zajmuje się edukacją od 18 lat I podchodzi z pasją do edukacji dzieci, ponieważ uważa je za największe bogactwo naturalne świata I uważa, że każde dziecko powinno mieć możliwość uczenia się.

Jej wykształcenie obejmuje następujące obszary:

 •   Tytuł naukowy w zakresie Rozwoju Dziecka I Nauki o Rodzinie
 •   Certyfikat Dyrektora Opieki nad Dziećmi
 •   Tytuł naukowy w Zakresie Opieki i Rozwoju Dziecka Montessori Małe Dzieci
 •   Licencjat w zakresie studiów interdyscyplinarnych, specjalizacja w edukacji wczesnodziecięcej i edukacji specjalnej
 •   Magister pedagogiki
 •   Certyfikaty Amerykańskiego Stowarzyszenia Montessori w zakresie Małych Dzieci

Wykorzystując swoją wiedzę w praktyce, Laura nadzorowała modelową Szkołę Rozwoju Dziecka z ponad 40 pracownikami, licencjonowaną przez stan Teksas dla 148 dzieci, zawierającą zarówno społeczność Montessori jak I tradycyjną. W czasie swoich 10 lat w programie Laura doprowadziła do stworzenia Narodowego Stowarzyszenia Edukcji Małych Dzieci oraz do uzyskania przez szkołę akredytacji Amerykańskiego Stowarzyszenia Montessori. Laura pracowała również w terenie ucząc trzylatki i przedszkolaki w prywatnym sektorze w lokalnej społeczności religijnej.

Wiele jej artykułów dotyczących edukacji wczesnodziecięcej zostało opublikowanych w czasopismach lokalnych i uniwersyteckich, najbardziej dumna jest z artykułu „Prawidłowe interakcje z niemowlętami i małymi dziećmi”.

Dupree podróżowała po całych Stanach Zjednoczonych i poza nimi (m.in do Kenji I Polski) ucząc nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Laura przemawiała również na różnych konferencjach, w tym na corocznej konferencji Narodowego Stowarzyszenia Edukacji Małych dzieci, konferencjach Stowarzyszenia Edukacji Małych Dzieci Obszaru Houston, corocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Montessori, gdzie jej szkoła została wybrana jako szkoła pokazowa, oraz w kilku niezależnych Dystryktach Szkolnych. Była również współorganizatorką i mówczynią na Konferencji Tydzień Edukacji Montessori, która odbyła się w Houston, w Teksasie, w 2004 roku.

W 2009, Laura była jedną z 14 pedagogów z całego świata, którzy uczestniczyli w Programie Edukacyjnym Misja Montessori na Uniwersytecie Chaminade w Honolulu na Hawajach. W tym roku będzie prowadziła edukację nauczycieli w Letnim Instytucie Montessori Uniwersytetu Chaminade w Honolulu na Hawajach oraz w Nairobi dla żyjących w slumsach I sierocińcach.

Dupree wierzy w pracę społeczną I jest wiceprzewodniczącą Rady szkoły Pines Montessori, zajmującą się reklamą I akredytacją. W życiu osobistym Laura jest żoną Marka od 25 lat I mają troje dzieci w wieku uniwersyteckim: Victorię, Jacqueline oraz Aarona.

COPYRIGHT (c) 2019 montessori.info.pl

projekt i wykonanie: Inforpol.NET