Program szkolny (12-15 lat)
Program szkolny (12-15 lat) - opis programu

Polski Instytut Montessori zaprasza na kurs Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) prowadzony przez dr. Paula Epsteina

Kurs, obejmujący 360 godzin wzajęć, skonstruowano tak, by przygotować uczestników do wdrożenia założeń montessoriańskich w nauczaniu i układaniu programów dla młodzieży (12-15 lat). Kursanci, którzy spełnią wszystkie wymagania kursu, otrzymają certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ten certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz poznał istotę strategii nauczania oraz jej metody i filozofię, a także wiedzę, którą może wykorzystać w każdej dziedzinie edukacji na poziomie gimnazjalnym w szkole.

Certyfikat Polskiego Instytutu Montessori dla nauczyciela pedagogiki Montessori (12-15 lat) nie odnosi się do konkretnego przedmiotu, ale raczej odzwierciedla umiejętności i filozofię, którą nauczyciel się kieruje. Ograniczając wymagania w przypadku poszczególnych przedmiotów, w których specjalizują się nauczyciele, Polski Instytut Montessori zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę w swojej dziedzinie.

Program szkolny (12-15 lat) - opłaty i warunki uczestnictwa

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) jest:

1.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
3.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

4.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6800 zł płatne w jednej racie,
 • 7300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7800 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla co najmniej dwóch osób z tej samej placówki wynosi:

 • 6300 zł płatne w jednej racie, 
 • 6800 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7300 zł płatne w 8 ratach.

Sposoby płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program szkolny (12-15 lat) - kalendarz spotkań 2016/2017 Warszawa

Godziny spotkań: od 8:00 do 17:00
Miejsce spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, Warszawa

Szkolenie i edukacja
Wybierz program aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji

Studia podyplomowe

Montessori dla Najmłodszych

Program przedszkolny (2,5-6)

The pre-school program (2,5-6 years)

Program wczesnoszkolny
(1-3)

Program szkolny
(4-6)

Program gimnazjalny

Program wakacyjny
Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią
Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET


Phone.: 667-87-93-00

Program szkolny (12-15 lat)
Program szkolny (12-15 lat) - opis programu

Polski Instytut Montessori zaprasza na kurs Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) prowadzony przez dr. Paula Epsteina

Kurs, obejmujący 360 godzin wzajęć, skonstruowano tak, by przygotować uczestników do wdrożenia założeń montessoriańskich w nauczaniu i układaniu programów dla młodzieży (12-15 lat). Kursanci, którzy spełnią wszystkie wymagania kursu, otrzymają certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ten certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz poznał istotę strategii nauczania oraz jej metody i filozofię, a także wiedzę, którą może wykorzystać w każdej dziedzinie edukacji na poziomie gimnazjalnym w szkole.

Certyfikat Polskiego Instytutu Montessori dla nauczyciela pedagogiki Montessori (12-15 lat) nie odnosi się do konkretnego przedmiotu, ale raczej odzwierciedla umiejętności i filozofię, którą nauczyciel się kieruje. Ograniczając wymagania w przypadku poszczególnych przedmiotów, w których specjalizują się nauczyciele, Polski Instytut Montessori zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę w swojej dziedzinie.

Program szkolny (12-15 lat) - opłaty i warunki uczestnictwa

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) jest:

1.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
3.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

4.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6800 zł płatne w jednej racie,
 • 7300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7800 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla co najmniej dwóch osób z tej samej placówki wynosi:

 • 6300 zł płatne w jednej racie, 
 • 6800 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7300 zł płatne w 8 ratach.

Sposoby płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program szkolny (12-15 lat) - kalendarz spotkań 2016/2017 Warszawa

Godziny spotkań: od 8:00 do 17:00
Miejsce spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, Warszawa

Education


Calendars
Schedule meetings all programs
Contact Us
Submit your question or share your opinion


Calendars
Schedule meetings all programs

Contact Us
Submit your question or share your opinion

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
Street Lwowska 11/3 , 00-660 Warszawa
Phone: 667 87 93 00
Design and execution: InforpolNET