Tel.: +48 781 693 705

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku."

Dr Maria Montessori

W programie wczesnej edukacji szkolnej jej wizja jest przekazywana przez doświadczonych i kompetentnych wykładowców o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi.
Polski Instytut Montessori proponuje doskonale przygotowany kurs Edukacji Wczesnoszkolnej (6-9 lat), na który składają się: wykłady z teorii edukacyjnej Marii Montessori, praktyczne ćwiczenia z materiałem montessoriańskim pod okiem doświadczonych nauczycieli, obserwacje pracy w klasie, planowanie pracy dzieci, samodzielne przygotowanie materiału i praca zespołowa. Polski Instytut Montessori oferuje profesjonalny, 252-godzinny program kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori. Osią szkolenia jest filozofia dr Montessori ze szczególnym naciskiem na edukację kosmiczną (interdyscyplinarną) i jej praktyczne zastosowanie. Program oparty jest o wzorzec Wielkich Lekcji Montessori.

Program wczesnoszkolny - szczegóły

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku."

Dr Maria Montessori

W programie wczesnej edukacji szkolnej jej wizja jest przekazywana przez doświadczonych i kompetentnych wykładowców o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi.
Polski Instytut Montessori proponuje doskonale przygotowany kurs Edukacji Wczesnoszkolnej (6-9 lat), na który składają się: wykłady z teorii edukacyjnej Marii Montessori, praktyczne ćwiczenia z materiałem montessoriańskim pod okiem doświadczonych nauczycieli, obserwacje pracy w klasie, planowanie pracy dzieci, samodzielne przygotowanie materiału i praca zespołowa. Polski Instytut Montessori oferuje profesjonalny, 252-godzinny program kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori. Osią szkolenia jest filozofia dr Montessori ze szczególnym naciskiem na edukację kosmiczną (interdyscyplinarną) i jej praktyczne zastosowanie. Program oparty jest o wzorzec Wielkich Lekcji Montessori.

Program wczesnoszkolny - program kursu
 • Filozofia i teoria edukacyjna dr Montessori
 • Język i literatura
 • Matematyka
 • Geometria
 • Geografia
 • Historia
 • Biologia
 • Zoologia
 • Planowanie i zasady konstruowania przygotowanego otoczenia w szkole
 • Kierowanie klasą
 • Obserwacja
 • Dyscyplina grupy w rozumieniu pedagogiki dr Montessori
 • Edukacja na rzecz pokoju na świecie

 

Program wczesnoszkolny - cele
 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów;
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym;
 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich, pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim;
 • Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi;
 • Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w posiadaniu zestawu materiałów przydatnych do otwarcia klasy.
Program wczesnoszkolny - nabyte umiejętności i kompetencje
 • Przekazywanie koncepcji wczesnej edukacji rodzicom i innym zainteresowanym poznaniem zasad pedagogiki Montessori;
 • Umiejętność tworzenia programów edukacyjnych, które spełniają wymogi nauczania indywidualnego i odpowiadają zainteresowaniom każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnym stadium rozwoju i posiadanymi doświadczeniami;
 • Umiejętność ustalania stosowania różnorodnych kryteriów oceny rozwoju poszczególnych dzieci i programów rozwojowych;
 • Umiejętność konstruowania, budowania oraz analizowania konstrukcji materiałów dydaktycznych dla dzieci w różnych stadiach rozwojowych.
Program wczesnoszkolny - warunki wzięcia udziału w kursie

Uczestnik kursu powinien:

 • Wykazywać chęć do pracy z dziećmi w szkołach montessoriańskich lub w placówkach konwencjonalnych zgodnie z pedagogiką dr M. Montessori;
 • Posiadać wykształcenie na poziomie co najmniej licencjatu;
 • Posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

 

Program wczesnoszkolny - wymagania

Warunki zaliczenia kursu:

 • Obecność na co najmniej 90 proc. wykładów i zajęć (z 252 godzin);
 • Przedłożenie przygotowanych albumów w ramach każdego tematu, kompletnych i poprawnych, w terminie przewidzianym w programie;
 • Przygotowanie własnoręcznie wykonanych materiałów;
 • Zaliczenie przewidzianych w programie prac pisemnych (np.: opracowań lektur);
 • Zaliczenie egzaminów kwalifikacyjnych;
 • Zaliczenie pisemnego i praktycznego egzaminu końcowego.

Przyjęcie na kurs nie gwarantuje uzyskania dyplomu. Uczestnicy kursu, którzy nie zaliczą któregoś z egzaminów – czy to teoretycznego, czy praktycznego – mogą ponownie podchodzić do egzaminów w kolejnym roku.

Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET