Tel.: +48 781 693 705

Program wczesnoszkolny - szczegóły

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku."

Dr Maria Montessori

W programie wczesnej edukacji szkolnej jej wizja jest przekazywana przez doświadczonych i kompetentnych wykładowców o wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi. W roku szkolnym 2018/2019 większość zajęć poprowadzi znakomity trener amerykański Michael Dorer. Wspierała będzie go żona, Rose Dorer.
Proponujemy nowość w Polsce - doskonale przygotowany kurs edukacji wczesnoszkolnej (6-9 lat), na który składają się: wykłady z teorii edukacyjnej Marii Montessori, praktyczne ćwiczenia z materiałem montessoriańskim pod okiem doświadczonych nauczycieli, obserwacje pracy w klasie, planowanie pracy dzieci, samodzielne przygotowanie materiału i praca zespołowa. Będzie to profesjonalny, 315-godzinny program kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori. Osią szkolenia jest filozofia dr Montessori ze szczególnym naciskiem na edukację kosmiczną (interdyscyplinarną) i jej praktyczne zastosowanie. Program oparty jest o wzorzec Wielkich Lekcji Montessori.

Program dwujęzyczny wczesnoszkolny - wykaz zajęć

Podstawy i teorie nauczania Marii Montessori. Ten kurs dostarcza historycznych i filozoficznych podstaw do zrozumienia punktu widzenia Montessori na ludzkie życie oraz rozwój: fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny i duchowy. Kurs skupi się na teoriach filozoficznych i edukacyjnych, które dają podstawy pedagogice montessoriańskiej. Omówiona zostanie także historia samej metody i jakie teorie na nią wpłynęły. Przeanalizujemy również podstawowe pojęcia, jak edukacja kosmiczna, program nauczania, zarządzanie klasą Montessori, rozwój dziecka, przygotowane otoczenie, przygotowany nauczyciel.

Wielkie Lekcje. Przestudiujemy dokładnie pięć Wielkich Lekcji, z konkretnym naciskiem na całościową rolę i na technikę gawędziarstwa. Uczestnicy kursu nauczą się, jak przygotować eksperymenty, jak używać plansz i wprowadzać kluczowe historie. Położono nacisk na znaczenie Wielkich Lekcji w programie nauczania.

Nauka języka i literatura. Ten kurs odkrywa program nauczania Montessori, materiały i metodologię nauczania języka i czytania. Zawiera on zarówno analizę języka mówionego, jak i komunikacji pisemnej. Dowiemy się, jak wprowadzać umiejętności czytania, pisania, mówienia i gramatyka w odniesieniu do etapu rozwoju dziecka.

Arytmetyka. Wprowadzenie programu arytmetyki we wczesnoszkolnej edukacji Montessori. Ten kurs prezentuje podstawowe tematy i umiejętności arytmetyczne przy wykorzystania materiałów odpowiednich dla dzieci w wieku 6-9 lat. Nacisk położono na proces, w tym na: pojęcie liczby i ilości, liczby 1-10 w systemie dziesiętnym, cztery podstawowe działania; zasady formy arytmetycznej i zapamiętywania faktów podstawowych.

Geometria. Przedstawimy podstawowe umiejętności i pojęcia z dziedziny geometrii, przy wykorzystaniu materiałów Montessori. Zaczniemy od sensorycznego wprowadzenie do poznawania kształtów, poprzez analizowanie kształtów geometrycznych, przede wszystkim płaskich, po pozostałe tematy, uzupełnione przez teorię wraz z uzasadnieniem. Zostanie położony nacisk na rozbudowę programu nauczania, materiały, metodologię i rozwój umiejętności powiązanych z geometrią.

Nauki społeczne. W naukach społecznych mieszczą się geografia i historia z perspektywy montessoriańskiej. Poruszane tematy zawierają: koncepcję czasu, podstawowe potrzeby człowieka, historię i ewolucję człowieka oraz geografię fizyczną i kulturową wraz z towarzyszącym im słownictwem.
Ponadto zapoznamy uczestników z podstawowymi zagadnieniami w zakresie paleontologii, archeologii, geologii i innych nauk o Ziemi bądź fizycznych. Nacisk będzie położony na całościowe podejście we wszystkich dziedzinach.

Biologia. Tematyka kursu pokrywa cały program nauczania Montessori w zakresie biologii, w podziale na botanikę i zoologię, a także omawia metody i materiały niezbędne w nauczaniu. Położony zostanie nacisk na rozbudowę programu, materiały, metodologię i zrozumienie pojęć z dziedziny biologii.

Opowieści edukacyjne. Studenci nauczą się, jak stworzyć i wykorzystać istotne opowieści stworzone specjalnie, by uwydatnić zagadnienia i teorie zawarte w programie Montessori oraz wpasować się w specyficzne lekcje Montessori. Kursanci nauczą się opowieści programowych oraz jak je przedstawiać przynajmniej w przypadku czterech podstawowych zagadnień programowych. Napiszą też własną opowieść powiązaną z programem, którą będą mogli przedstawić w klasie Montessori.

Zarządzanie klasą i przywództwo w klasie Montessori. Ten intensywny kurs skupi się na pięciu dziedzinach zarządzania w klasie wczesnoszkolnej Montessori. Te dziedziny to zarządzanie otoczeniem, zarządzanie pracą, zarządzanie planowaniem i dokumentacją, zarządzanie czasem i zarządzanie zachowaniem. W części dotyczącej planowania i dokumentacji szczególny nacisk zostanie położony na rozwój programu nauczania i plany lekcji zgodne z duchem Montessori, harmonogram dawania lekcji, rozwinięcia i ich dokumentacja oraz zeszyty uczniów.

Program dwujęzyczny wczsenoszkolny - cele

Cele kursu są następujące:

 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów;
 • Zrozumienie pedagogiki Montessori jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym;
 • Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich, pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim.

Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł wykorzystywać w pracy z dziećmi. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w posiadaniu zestawu materiałów przydatnych do otwarcia klasy.

Jeżeli:

 • Jesteś nauczycielem szkolnym i chcesz podnieść swoje kompetencje;
 • Skończyłeś właśnie studia pedagogiczne i poszukujesz pracy w nowych placówkach montessoriańskich;
 • Pracujesz w zawodzie i czujesz, że nie trafiasz w potrzeby każdego dziecka w swojej klasie;
 • Samodzielnie edukujesz swoje dzieci i czujesz, że wiedza książkowa Ci nie wystarcza;

to ten program jest właśnie dla Ciebie.

Program dwujęzyczny wczesnoszkolny - nabyte umiejętności i kompetencje

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie posiadał następujące umiejętności:

 • Przekazywanie koncepcji wczesnej edukacji rodzicom i innym zainteresowanym poznaniem zasad pedagogiki Montessori;
 • Umiejętność tworzenia programów edukacyjnych, które spełniają wymogi nauczania indywidualnego i odpowiadają zainteresowaniom każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnym stadium rozwoju i posiadanymi doświadczeniami;
 • Umiejętność ustalania stosowania różnorodnych kryteriów oceny rozwoju poszczególnych dzieci i programów rozwojowych;
 • Umiejętność konstruowania, budowania oraz analizowania konstrukcji materiałów dydaktycznych dla dzieci w różnych stadiach rozwojowych.
Program dwujęzyczny wczesnoszkolny - warunki uczestnictwa i wymagania

Uczestnik kursu powinien:

 • Wykazywać chęć do pracy z dziećmi w szkołach montessoriańskich lub w placówkach konwencjonalnych zgodnie z pedagogiką dr M. Montessori;
 • Posiadać wykształcenie na poziomie co najmniej licencjatu;
 • Posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Warunki zaliczenia kursu:

 • Obecność na co najmniej 90 proc. wykładów i zajęć (z 315 godzin);
 • Przedłożenie przygotowanych albumów w ramach każdego tematu, kompletnych i poprawnych, w terminie przewidzianym w programie;
 • Przygotowanie własnoręcznie wykonanych materiałów;
 • Zaliczenie przewidzianych w programie prac pisemnych (np.: opracowań lektur);
 • Zaliczenie egzaminów kwalifikacyjnych;
 • Zaliczenie pisemnego i praktycznego egzaminu końcowego;
 • Odbycie praktyk.

Przyjęcie na kurs nie gwarantuje uzyskania dyplomu.

 

Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET