Tel.: +48 781 693 705

Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat)
Program przedszkolny - cele
 • Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów z uwzględnieniem specyfiki systemu oświaty w Polsce,
 • zrozumienie pedagogiki Montessori jako podstawy rozwoju dziecka,
 • dostarczenie uczestnikom kursu praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie dziecięcych potrzeb rozwojowych.

"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Program przedszkolny - szczegóły programu

Poznaj szczegóły programu:

Program przedszkolny - nabyte umiejętności i kompetencje

Cele kształcenia - kompetencje kandydatów na nauczycieli Montessori: MACTE 
Polski Instytut Montessori promuje następujące kompetencje u kandydatów na nauczycieli Wczesnej Edukacji Montessori (zgodne z wymaganiami MACTE - The Montessori Accreditation Council for Teacher Education).

Kandydat do uzyskania dyplomu zdobywa kompetencje w zakresie: 

1.  Filozofia i rozwój dziecka według pedagogiki dr Montessori: 
a.  Rozumie i stosuje w praktyce filozofię Montessori.
b.  Rozumie i potrafi praktycznie zastosować wiedzę o fazach rozwojowych i teoriach edukacyjnych człowieka.
c.  Prezentuje dowody na rozwój osobisty osiągany poprzez samoocenę i introspekcję. 
d.  Prezentuje wiedzę na temat norm rozwoju i zachowania oraz zna zasady postępowania w przypadku wczesnej interwencji. 

2.  Prowadzenie grupy:
a.  Umie prowadzić obserwacje i dokumentację oraz posiada umiejętności analityczne potrzebne do planowania i rejestrowania postępów dzieci. 
b.  Potrafi wykorzystać wrażliwość kulturową w celu wspierania indywidualnego rozwoju dzieci. 
c.  Potrafi zastosować w praktyce efektywne strategie pracy w grupie. 
d.  Posiada umiejętności prowadzenia grupy i rozumie standardy zawodowe. 
e.  Stosuje w pracy niezbędne techniki administracyjne. 

3.  Wdrażanie programu nauczania:
a.  Potrafi zaprezentować zasady planowania otoczenia i materiałów Montessori.
b.  Potrafi jasno przedstawić cele i sekwencję programu nauczania Montessori. 
c.  Biegle stosuje zasady Montessori w kontekście programu nauczania, materiałów dydaktycznych i prezentacji na zajęciach.
d.  Potrafi zaprojektować i modyfikować przygotowane otoczenie zgodnie z potrzebami i danym etapem rozwoju dzieci. 
e.  Stosuje różnorodne strategie komunikacyjne i metody oceniania. 
f.  Zna i rozumie prawa administracyjne prowadzenia placówki Montessori.

4.  Angażowanie się w społeczność lokalną oraz współpraca z rodzicami i rodzinami:
a.  Prezentuje wrażliwość kulturową w kontakcie i współpracy z rodzinami i dziećmi.
b.  Zna środki dodatkowego wspierania dzieci i rodzin dostępne w środowisku lokalnym.
c.  Zna odpowiednie stowarzyszenia zawodowe.

Program przedszkolny - praktyki nauczycielskie w środowisku montessoriańskim

400-godzinne praktyki w przedszkolu Montessori
Praktyki mogą być niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych doświadczeń dla przyszłego nauczyciela. Zapewniają możliwość uczenia się i nauczania pod okiem doświadczonego nauczyciela i wiążą teorię z praktyką w środowisku Montessori. W tym czasie praktykant przechodzi etapy obserwacji, internalizacji i dalszego poszerzania wiedzy. 
 
Opiekunowie praktyki są odpowiedzialni za zapewnienie praktykantowi konkretnych warunków tak, by mógł on nauczyć się:

 • wprawnej obserwacji dzieci,
 • projektowania i dbania o przygotowane otoczenie grupy,
 • planowania zajęć Montessori dla dzieci, łącznie z indywidualnymi, grupowymi i klasowymi prezentacjami,
 • oceny i ewaluacji postępów i rozwoju dzieci, 
 • rozumienia i umiejętnego wykorzystywania materiałów Montessori,
 • projektowania ćwiczeń edukacyjnych, 
 • odpowiednich relacji z nauczycielami Montessori i innymi osobami, w tym także z rodzicami, 
 • uczestniczenia, w miarę możliwości, w warsztatach dla rodziców, rozmowach, konferencjach, spotkaniach i dniach otwartych szkoły. 

Praktykant przebywa w grupie, którą tworzą dzieci w całym przedziale wiekowym (od 2,5 do 6 lat) w sali wyposażonej w kompletny zestaw materiałów Montessori. Zalecamy, aby praktykanci ukończyli praktyki w jednym przedszkolu. Umożliwi im to pełne poznanie dzieci, ich rodzin i zasad działania placówki. 

Praktyka zaczyna się po ukończeniu przez studenta pierwszej części programu szkoleniowego, łącznie z egzaminem ustnym z Życia Praktycznego. 

Na praktyki kieruje koordynator praktyk po porozumieniu z uczestnikiem szkolenia. 
Dokładamy wszelkich możliwych starań, by miejsce i termin praktyk były dogodne dla uczestników.

 

Program przedszkolny - wymagania

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Doświadczenie lub chęć pracy z dziećmi. 
 • Ukończenie studiów wyższych, niekoniecznie pedagogicznych. Osoby w trakcie trwania studiów pierwszego stopnia lub nieposiadające dyplomu proszone są o kontakt z sekretariatem PIM.
Program przedszkolny - dla kogo?
 • Nauczycieli przedszkolnych i wszystkich osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe,
 • studentów wydziałów pedagogicznych planujących pracować w placówkach Montessori,
 • dyrektorów otwierających placówki Montessori,
 • rodziców pragnących poznać pedagogikę dr Montessori,
 • nauczycieli i rodziców edukacji domowej,
 • nauczycieli wspierających (psychologów, logopedów, nauczycieli języka obcego, terapeutów).

 

Program przedszkolny - dlaczego my?

Program Wczesnej Edukacji Montessori z roku na rok staje się popularniejszy. Nic dziwnego - coraz więcej jest placówek montessoriańskich, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli nie maleje. W roku 2013 wprowadziliśmy nowe przedmioty: administrację placówek, prowadzenie grupy, psychologię rozwojową, sztukę, obserwację i planowanie pracy. 

Program przedszkolny obejmuje 652 godziny zajęć. Nasi wykładowcy posiadają bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne. Ukończyli szkolenia zarówno w Polsce, jak również w USA, posiadają doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi w placówkach Montessori. 

Obok ponad 252 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń proponujemy aż 400 godzin praktyk w wiodących placówkach montessoriańskich na terenie całego kraju. Współpracujemy z ponad 70 placówkami w całej Polsce. Praktyki nauczycielskie odbywają się w przedszkolach montessoriańskich i polegają na obserwacji dzieci, planowaniu zajęć oraz prowadzeniu lekcji grupowych i indywidualnych. Na czas praktyk praktykant staje się częścią zespołu placówki. Dzięki temu może utrwalić wiedzę teoretyczną i zdobyć doświadczenie, które w przyszłości zaprocentuje. Praktyki odbywają się pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego nauczyciela Montessori oraz nauczyciela wizytującego, którym jest jeden z wykładowców Polskiego Instytutu Montessori.

W ramach programu otrzymasz gotowe skrypty (albumy w formie elektronicznej) liczące ponad 1000 stron. Dzięki temu będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dodatkowo otrzymasz materiały w formacie PDF gotowe do wydrukowania i użycia w pracy z dziećmi. Duża część zajęć z wykładowcą jest poświęcona na praktyczne ćwiczenia z materiałem dydaktycznym.

Po rejestracji będziesz miał dostęp do internetowej strefy kursanta, w której znajdziesz wszystkie materiały, swoje oceny, komentarze instruktora i bieżące ogłoszenia. Dzięki niej będziesz miał stały dostęp do elektronicznej wersji skryptów i tekstów źródłowych. Dostęp do strefy kursanta będzie zabezpieczony twoim prywatnym hasłem, które otrzymasz na początku programu.

W internetowej strefie kursanta będzie można obejrzeć specjalnie przygotowane materiały wideo, które uzupełnią program nauczania. Ponadto przeprowadzane są wideokonferencje, dzięki którym będziecie mogli zadać nurtujące Was pytania i uzyskać dodatkowe informacje.

Zapisując się na program w Polskim Instytucie Montessori, masz dwa dni spotkań na "zastanowienie się" i podjęcie decyzji, czy ten program jest dla ciebie. Możesz po dwóch dniach zrezygnować bez ponoszenia kosztów. Jesteśmy pewni, że zostaniesz!

Naszą najlepszą wizytówką są nasi absolwenci – oto co o nas piszą w anonimowych ankietach:

Opinia dyrektora:

„Bardzo wysoki poziom przygotowania praktycznego. W swoim przedszkolu zatrudniam nauczycieli Montessori z różnych stron świata (AMI, AMS) i z przyjemnością stwierdzam, że PIM jest fantastyczną alternatywą dla przyszłych nauczycieli. Jakość oferty jest warta ceny”.

„Wykładowcy w PIM to praktycy pracujący z dziećmi i doskonale znający i potrafiący przekazać wiedzę specjaliści”.

„Zrobiłam w Polsce dwa kursy Montessori dla nauczycieli przedszkolnych. Dopiero po kursie PIM mogę wprowadzić metodę w 100%”.

„Uzyskana wiedza, jak i bardzo osobisty kontakt z wykładowcami w PIM otworzyły mi nowe horyzonty. Bardzo dziękuję”.

„Kurs bardzo wymagający, lecz dający doskonałe przygotowanie do pracy z dziećmi”.

„Jestem z małego miasteczka, przez dwa lata w Warszawie nie mogłam z dyplomem pedagogicznym znaleźć pracy. Po kursie PIM mam pracę i mało to, miałam wiele propozycji. Kurs to najlepsza droga do dostania dobrej pracy”.

„Po kursie wakacyjnym czuję, że mam podstawy do poprowadzenia grupy od września. Bardzo bałam się, czy uda mi się zacząć pracę po połowie programu”.

„Nikt, ani studia dzienne, ani studia podyplomowe, nie nauczyły mnie, jak zarządzać zespołem nauczycieli, przyjmować rodziców, dbać o swoich nauczycieli. Doskonały kurs dla dyrektorów”.

„Moje życie się zmieniło, jestem inną matką, inną żoną. M. Montessori była geniuszem”.

„Czuję się przygotowana do pracy z dziećmi. Nigdy nie dały mi tego studia – przygotowania praktycznego. Nie ma do końca porównania z innymi programami, z tego, co słyszałam, w porównaniu do innych kursy PIM są bardzo kompletne i całościowe. Doskonała atmosfera”.

Program przedszkolny wakacyjny - warunki uczestnictwa i opłaty

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na programy wakacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest zakończona. Zapraszamy wiosną 2019 roku do zapisów na edycję 2019/2020.

Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET