Program szkolny 4-6

Wkrótce rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019!

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej."
dr Maria Montessori


Zajęcia na tym kursie prowadzi Ray McClure, który pracuje jako pedagog Montessori od ponad 16 lat.
Ponadto, od 2010 roku, pracuje jako instruktor dwóch różnych programów szkoleniowych (The Center for Guided Montessori Studies – Centrum Badań nad Pedagogiką Montessori, i The Center for Montessori Teacher Education of North Carolina – Centrum Kształcenia Nauczycieli Montessori w Karolinie Północnej) w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji Rayu można znaleźć tutaj.

"Miałam ogromny zaszczyt, że mogłam pracować z Rayem McClure, który jest wspaniałym nauczycielem Montessoriańskim i instruktorem kursów dla nauczycieli. Jestem pewna, że jego prezentacje wzbogacą zasób Waszych umiejętności nauczycielskich i poszerzą zrozumienie metody Montessori".

Dr Tanya L. Ryskind

Zajęcia będą tłumaczone w całości na język polski.

Program szkolny 4-6 - założenia programu

Maria Montessori dzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi poprzez notatki, wykłady oraz porady praktyczne. Jakkolwiek pouczające by nie były jej zapiski, nic nie jest w stanie lepiej pokazać i wyjaśnić jej teorii ani pozwolić zrozumieć jej pracy, niż szkolenie poprowadzone przez doświadczonego i wykwalifikowanego instruktora Montessori.  
Kurs poprowadzi Ray McLure - nauczyciel młodzieży i instruktor programów szkoleniowych dla nauczycieli.

Planowany na trzy semestry (lato 2017, zima 2018 i lato 2018) program dla nauczycieli klas 4-6 przybliży Państwu, w jaki sposób wykorzystywać materiały dydaktyczne Montessori, by jak najefektywniej wykształcić w dziecku umiejętność myślenia na wyższym poziomie (higher thinking skills) oraz zapewnić lepsze efekty jego pracy. 

Szkolenie pomoże również Państwu zrozumieć teorię oraz „naukę leżącą u podstaw geniuszu”. Zgłębimy fenomeny współczesnej neurologii i poznamy najnowsze badania w dziedzinach kształcenia i rozwoju dziecka.  
 
Nasz program da Państwu niezbędną wiedzę, która pozwoli poczuć się pewnie w roli nauczyciela Montessori klas 4-6. Każda sesja przygotuje uczestników do lepszego zarządzania klasą, skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów oraz przybliży najnowsze badania w zakresie skutecznego uczenia, rozwijania umiejętności społecznych, bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka oraz wewnętrznego pokoju.

Program szkolny 4-6 - omawiane przedmioty

Moduł A


matematyka – 24-31 lipca 2017

geometria – 1-11 sierpnia 2017

biologia – 23-27 lipca 2018 
 


Moduł B

język – 12-14 stycznia 2018

historia – 5-7 stycznia 2018

geografia – 30 lipca – 1 sierpnia 2018

Uwaga: Rejestracja jest możliwa na moduł A i/lub moduł B albo na poszczególne przedmioty. Dla osób korzystajacych z opcji wyboru tylko jednego przedmiotu zostaną ustalone dodatkowe zajęcia z filozofii i kierowania klasą.

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na całość programu.

Dodatkowe przedmioty:

 • historyczne tło pedagogiki dr Montessori;
 • planowanie i zasady konstruowania przygotowanego otoczenia w klasach 4-6;
 • zarządzanie klasą w rozumieniu pedagogiki dr Montessori;
 • edukacja na rzecz pokoju na świecie.

Program pedagogiki Montessori dla dzieci w wieku 9-12 lat został pomyślany tak, żeby rozwinąć lekcje przedstawiane dzieciom w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Edukacja Montessori w klasach 4-6 koncentruje się na przejściu od konkretu – metody nauczania na faktach – do abstraktu i wyciągania wniosków. Dziecko w wieku 9-12 lat cechuje się rozwiniętą wyobraźnią i wrodzonym pragnieniem zrozumienia, w jaki sposób działają różne rzeczy, dlatego program nauczania na tym poziomie został zaprojektowany tak, by wspierać wewnętrzną motywację dziecka na tym etapie rozwoju.

Matematyka

Rozwijając koncepcje, które uczniowie mieli okazję poznać w klasach 1-3, edukacja w klasach 4-6 prowadzi dziecko od konkretu do abstraktu oraz pojmowania rozumowego działań matematycznych. Ten przedmiot nawiązuje do filozofii „matematycznego umysłu”, stosując jego założenia przy nauczaniu działań w systemie dziesiętnym oraz na ułamkach, na dwumianach i trójmianach skończywszy. Poczynając od pojęć kwadratów liczb pierwiastka drugiego stopnia oraz sześcianów liczb i pierwiastka trzeciego stopnia poprzez pracę z liczbami całkowitymi, aż po pracę z zależnościami, proporcjami i wstępną problematyką algebry.

Geometria:

Ten przedmiot na poziomie klas 4-6 rozwija koncepcję „trzech złotych elementów geometrii” (podobieństwo, równoważność, przystawanie), która pojawiła się na poziomie wczesnoszkolnym. Bazując na tych elementach, skupimy się na zgłębianiu równoważności, włączając w to twierdzenie Pitagorasa. Będziemy badać pole figur płaskich, używając różnorodnych materiałów montessoriańskich. Kurs kończy się na zagadnieniach geometrii trójwymiarowej takich jak: wymiary, pole podstawy, pole ścian bocznych, całe pole bryły.

Geografia:

Geologia w klasach 4-6 jest nauczana na podwalinach tego, co dziecko poznało na etapie wczesnoszkolnym. Dzięki niej uczeń będzie mógł poznać swoje miejsce w świecie pod względem geograficznym. Poprzez budowanie „Wymyślonej Wyspy” ten przedmiot uczy kluczowych pojęć geograficznych na poziomie klas 4-6. Nauczanie bazuje na długości i szerokości geograficznej oraz na geografii fizycznej, ekonomicznej i politycznej.

Biologia:

Ten przedmiot rozwija wiedzę, którą dzieci posiadły na poziomie wczesnoszkolnym. Przyszli nauczyciele nauczą się, jak pozwolić zostać uczniom „naukowcami”, motywując ich i wzbudzając ciekawość. Dziecko na biologii uczy się myśleć w sposób naukowy, dzięki temu, że rozumie metody naukowe i stosuje je w praktyce. Nauczyciele powinni umieć przekazać tę wiedzę swoim uczniom. Zakres tematyczny tego przedmiotu obejmuje komórkę (jej budowę i funkcję), matrycę ewolucyjną, klasyfikację Linneusza, Wielką Rzekę, Drzewo Życia, organy w ludzkim ciele i podstawowe potrzeby roślin (rozwinięcie informacji z edukacji wczesnoszkolnej).

Historia:

W nauczaniu tego przedmiotu poszerzamy wiedzę, którą uczeń posiadł na poziomie wczesnoszkolnym. Kursanci nauczą się, jak przystosować lekcje o ewolucji człowieka i o podstawowych potrzebach ludzkich do poziomu ucznia klasy 4-6. Dodatkowo będą omawiane takie zagadnienia jak cywilizacje antyczne (grecka, rzymska, chińska, egipska, środkowowschodnia i amerykańska – prekolumbijska) oraz religie świata. Będziemy również omawiali linie czasu historii lokalnej.

Filozofia:

Podczas tych zajęć studenci zaznajomią się z filozofią dr Montessori i jej praktycznym zastosowaniem w klasach 4-6. Poznając pisma Marii Montessori oraz dyskutując o tym, jak ta filozofia przejawia się w procesie nauczania, kursanci nabiorą biegłości oraz doświadczenia we wprowadzaniu zasad, które są właściwe dla poziomu rozwoju dziecka i wzbogacają pedagogikę Montessori.

Język:

Przede wszystkim ten przedmiot zajmuje się tym, jak w klasach 4-6 wprowadzić czytelnictwo i pisarstwo. Kursanci dowiedzą się, jak ważne są te zagadnienia. Będą mieli okazję wziąć udział w symulacji lekcji, dzięki czemu będą mogli przećwiczyć różne metody nauczania.

Edukacja na Rzecz Pokoju:

To jest jeden z najważniejszych aspektów edukacji Montessori. Podczas tych zajęć będziemy pokazywać, jak pokazać dzieciom, czym jest pokój, odpowiednio do ich fazy rozwoju. Będziemy także uczyć skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, sposobów wyciszania silnych emocji u dzieci, a także wykażemy, dlaczego pokój jest kluczowym elementem nauczania współczesnej młodzieży.

Program szkolny 4-6 - dla kogo?

Jeżeli:

 • Jesteś nauczycielem szkolnym i chcesz podnieść swoje kompetencje;
 • Skończyłeś właśnie studia pedagogiczne i poszukujesz pracy w nowych placówkach montessoriańskich;
 • Pracujesz w zawodzie i czujesz, że nie trafiasz w potrzeby każdego dziecka w swojej klasie;
 • Samodzielnie edukujesz swoje dzieci i czujesz, że wiedza książkowa Ci nie wystarcza;

to ten program jest właśnie dla Ciebie.

Program szkolny 4-6 - warunki wzięcia udziału w kursie

Uczestnik kursu powinien:

 • Wykazywać chęć do pracy z dziećmi w szkołach montessoriańskich lub w placówkach konwencjonalnych zgodnie z pedagogiką dr M. Montessori;
 • Posiadać wykształcenie na poziomie co najmniej licencjatu;
 • Posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Program szkolny 4-6 - warunki ukończenia kursu

By ukończyć kurs, należy spełnić następujące wymagania:

 • Obecność na co najmniej 90 proc. wykładów i zajęć;
 • Przedłożenie przygotowanych albumów w ramach każdego tematu, kompletnych i poprawnych, w terminie przewidzianym w programie;
 • Przygotowanie własnoręcznie wykonanych materiałów;
 • Zaliczenie przewidzianych w programie prac pisemnych (np.: opracowań lektur);
 • Zaliczenie egzaminów kwalifikacyjnych;
 • Zaliczenie pisemnego i praktycznego egzaminu końcowego.
Program szkolny 4-6 - dyplom nauczyciela Montessori

Warunkiem niezbędnym do otrzymania dyplomu jest ukończenie kursu edukacji Montessori dla klas 1-3.

Dyplom nauczyciela Montessori klas 4-6 można uzyskać poprzez udział w całości kursu. Osoby biorące udział tylko w jednym z przedmiotów lub modułów otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Przyjęcie na kurs nie gwarantuje uzyskania dyplomu. Uczestnicy kursu, którzy nie zaliczą któregoś z egzaminów – czy to teoretycznego, czy praktycznego – mogą ponownie podchodzić do egzaminów w kolejnym roku.

Program szkolny 4-6 - kalendarz spotkań 2017-2018

Mejsce spotkań: Centrum Edukacji Montessori Wawer, ul. Zerzeńska 10b, 04-787 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 

Szkolenie i edukacja
Wybierz program aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji

Studia podyplomowe

Montessori dla Najmłodszych

Program przedszkolny (2,5-6)

The pre-school program (2,5-6 years)

Program wczesnoszkolny
(1-3)

Program szkolny
(4-6)

Program gimnazjalny

Program wakacyjny
Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią
Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET


Tel.: +48 781 693 705

Program szkolny (12-15 lat) - opis programu
Program szkolny (12-15 lat) - szczegółowy program kursu

Na kurs składają się następujące przedmioty:

Wprowadzenie do pedagogiki Montessori. Ten przedmiot zarysowuje program i metody Montessori wykorzystywane w klasach żłobkowych, przedszkolnych i szkół podstawowych. Tematy koncentrują się wokół zagadnień przygotowanego otoczenia, roli nauczyciela jako przewodnika, metod szkoleniowych oraz ducha programu i materiałów montessoriańskich.

Przygotowanie nauczycielskie: filozofia Montessori. Podczas tych zajęć uczestnik poznaje montessoriański model Erdkinder w kontekście XXI wieku, rozwoju dziecka i historii montessoriańskiej pracy z dziećmi bardzo małymi oraz w wieku szkolnym. Dodatkowo prezentowane są: życiorys Marii Montessori (1870-1952), metoda obserwacji, ludzkie skłonności, płaszczyzny rozwoju, koncentracji i normalizacji u dziecka, niezależność, wolność i dyscyplina, przygotowane otoczenie, lekcja trójstopniowa i nauczanie eksperymentalne. Celem tego kursu jest przygotowanie uczestnika do zdefiniowania swojej roli jako przewodnika nastolatka.

Psychologia nastolatka. Istota psychiki nastolatka jest zgłębiana z naciskiem na rozwój zdolności poznawczych, rozwój fizyczny i moralny oraz na wzorce zachowań typowych dla młodzieży. Dzięki tym zajęciom kursant będzie mógł, przygotowując i wdrażając program edukacji gimnazjalnej, uwzględnić fazę rozwoju ucznia.

Nauczanie oparte na pytaniach. Instrukcja i ocena. Każdy uczestnik kursu wybierze swoją dziedzinę nauczania (nauki humanistyczne lub nauki ścisłe, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka) i przygotuje przewodniki nauczania dla swoich gimnazjalistów. Przewodniki będą łączyły nauczanie oparte na pytaniach z różnorodnością strategii instruowania i oceniania oraz projekty biznesowe. Tematyka kursu obejmuje uczenie przedsiębiorczości, edukację eksperymentalną, naukę bazującą na projektach, naukę wolontariatu, krytyczne i twórcze myślenie, spersonalizowaną naukę z możliwością wyboru programu, niezależność dziecka, zarządzanie czasem, sposoby oceniania, jak obserwacje, zestawienia, portfolia i wykorzystanie testów.

Tworzenie i wdrażanie programu gimnazjalnego. Ten przedmiot wyczerpująco omówi rolę nauczyciela gimnazjalnego jako przewodnika. Poruszone zostaną zagadnienia: planu lekcji, przygotowania otoczenia do nauki, rozwijania bezpiecznego emocjonalnie i przyjaznego środowiska, rozwiązywania konfliktów, realizacji efektywnych projektów i przedsięwzięć na rzecz społeczności, rozwijania partnerstwa w rodzinie. Uczestnicy kursu stworzą własne poradniki gimnazjalne, które będą opisywać organizację, strukturę i procedury postępowania w ich gimnazjalnej klasie Montessori. Na poradnik powinny składać się następujące elementy: opis i objaśnienie pedagogiki Montessori, cele i rezultaty, zespoły dydaktyczne, zajęcia interdyscyplinarne i ich program, przewodnik nauki, zasady odrabiania prac domowych, system oceniania, projekty wolontariatu, przedsięwzięcia klasowe i program edukacji rodziców.

Program szkolny (12-15 lat) - nabyte umiejętności

Kurs Gimnazjalnej Pedagogiki Montessori docelowo będzie składał się z dwóch etapów: udziału w zajęciach przedmiotowych oraz z praktyki. Drugi etap – praktyka – to 9 miesięcy praktyk nauczycielskich w klasach gimnazjalnych. W roku 2016 praktyki są zawieszone.

Połączenie tych dwóch faz: zajęć i praktyk ma na celu ugruntowanie umiejętności kursanta jako nauczyciela gimnazjalnego pedagogiki Montessori. Te umiejętności są następujące:

 • Włączanie elementów gimnazjalnej pedagogiki Montessori w edukację młodzieży,
 • Wykazywanie się znajomością filozofii Montessori i umiejętnościami pedagogicznymi,
 • Zrozumienie procesu dojrzewania młodzieży,
 • Odpowiadanie na indywidualne potrzeby uczniów,
 • Efektywne układanie programu gimnazjalnego, używając właściwych metod pedagogicznych,
 • Ciągłe ocenianie pracy ucznia, a także gimnazjalnego programu Montessori za pomocą różnorodnych metod.
Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET