Tel.: +48 781 693 705

Program przedszkolny - szczegóły programu

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej." 

Dr M. Montessori

Zakres tematyczny szkolenia:
 
Życie praktyczne. Ćwiczenia w ramach życia codziennego tworzą fundament do dalszej nauki. Program obejmuje: prezentację i przygotowanie wielu ćwiczeń dnia codziennego (małą motorykę, samoobsługę, dbanie o otoczenie, przygotowanie jedzenia oraz grzeczność i dobre wychowanie). Uczestnicy dowiedzą się także, jak analizować rozwój niezależności, która pojawia się w efekcie stosowania powyższych ćwiczeń u każdego dziecka.
Sensoryka. W trakcie tego przedmiotu uczestnicy nauczą się używać materiałów, które wspomagają dzieci w rozwoju i doskonaleniu ich zmysłów w recepcji siedmiu cech otaczającego świata: rozmiaru, koloru, kształtu, dotyku, dźwięku, zapachu i smaku. Uczestnicy nauczą się także, jak stosować lekcję trójstopniową. 
Edukacja językowa. Tematyka tego przedmiotu obejmuje ekspresję werbalną, rozwój i wzbogacanie słownictwa, słowotwórstwo i literaturę, a także naukę pisania oraz wprowadzenie do gramatyki. Uczestnicy nauczą się, jak prezentować ćwiczenia językowe w celu wspierania wczesnego rozwoju umiejętności pisania i czytania u dzieci.
Matematyka. Zajęcia z matematyki zaczynają się od przedstawienia filozofii „matematycznego umysłu”. Tematy zajęć obejmują liczby od 0 do 9999, ich zapis, liczenie linearne, cztery działania matematyczne, zapamiętywanie praw matematycznych. Uczestnicy nauczą się prezentować materiały matematyczne i obserwować rozwój dzieci pozwalający na przyswojenie abstrakcyjnych pojęć matematycznych.
Kultura/edukacja kosmiczna. Przedmiot obejmuje ćwiczenia mające na celu rozwój poczucia przestrzeni geograficznej i czasu historycznego u małych dzieci, a także świadomości wielokulturowości świata oraz eksplorowania obszarów nauk przyrodniczych i fizycznych (wprowadzany materiał to: globusy, mapy, formy ukształtowania terenu, linie czasowe, kalendarze, określanie czasu, międzynarodowe święta i uroczystości, świat ożywiony i nieożywiony, zwierzęta, rośliny, materia, energia, astronomia, pogoda). Drugim celem zajęć z kultury jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu postawy pełnej szacunku wobec zwierząt i roślin w naszym środowisku naturalnym.
Muzyka i ruch. Program nauczania muzyki obejmuje ćwiczenia w treningu słuchowym, teorię muzyki, pracę z dzwonkami Montessori, ćwiczenia na elipsie i komponowanie. Uczestnicy nauczą się, jak łączyć ćwiczenia muzyczne z kreatywną ekspresją ruchową.
Prowadzenie grupy, edukacja rodziców oraz administrowanie. Kurs przybliża nauczycielom projektowanie przygotowywanego otoczenia grupy, rozkład dnia, pracę z nową grupą, strategie lekcyjne, ewaluację, pozytywną dyscyplinę, efektywną komunikację i rozwiązywanie problemów. Kurs omawia także zaangażowanie/edukację rodziców oraz administrowanie (wymagania licencyjne, struktury prawne, budżet, akredytację).
Obserwacje. Kurs wprowadza uczestnika do pełnej namysłu praktyki obserwacji i prowadzenia jej zapisów. Bycie otwartym na obserwacje i to, czego uczą, to dwa podstawowe aspekty metody Montessori. 
Sztuka. Program nauczania sztuki prezentuje techniki promujące ekspresję twórczą. Zajęcia ze sztuki dla grupy, projektowanie i przygotowywanie otoczenia plastycznego oraz budowanie uznania dla sztuki są głównymi punktami tego kursu.
Psychologia rozwojowa. Kurs łączy pierwsze odkrycia Montessori ze współczesnymi badaniami. Tematyka obejmuje przegląd teorii i stadiów rozwoju człowieka, włączając w to rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Kurs porusza także zagadnienia dynamiki rodziny oraz temat dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Filozofia i teoria nauczania Montessori. Tematyka obejmuje historyczny zarys metody i ruchu Montessori oraz filozofię absorbującego umysłu, okresy szczególnej wrażliwości, logiczny umysł matematyczny, a także duchowy i moralny rozwój dziecka. Kurs bada ponadto, w jaki sposób tematy te odnoszą się do dzieci, materiałów dydaktycznych, roli nauczyciela i przygotowanego otoczenia grupy.

Program przedszkolny - nabyte umiejętności i kompetencje

Cele kształcenia - kompetencje kandydatów na nauczycieli Montessori: MACTE 
Polski Instytut Montessori promuje następujące kompetencje u kandydatów na nauczycieli Wczesnej Edukacji Montessori (zgodne z wymaganiami MACTE - The Montessori Accreditation Council for Teacher Education).

Kandydat do uzyskania dyplomu zdobywa kompetencje w zakresie: 

1.  Filozofia i rozwój dziecka według pedagogiki dr Montessori: 
a.  Rozumie i stosuje w praktyce filozofię Montessori.
b.  Rozumie i potrafi praktycznie zastosować wiedzę o fazach rozwojowych i teoriach edukacyjnych człowieka.
c.  Prezentuje dowody na rozwój osobisty osiągany poprzez samoocenę i introspekcję. 
d.  Prezentuje wiedzę na temat norm rozwoju i zachowania oraz zna zasady postępowania w przypadku wczesnej interwencji. 

2.  Prowadzenie grupy:
a.  Umie prowadzić obserwacje i dokumentację oraz posiada umiejętności analityczne potrzebne do planowania i rejestrowania postępów dzieci. 
b.  Potrafi wykorzystać wrażliwość kulturową w celu wspierania indywidualnego rozwoju dzieci. 
c.  Potrafi zastosować w praktyce efektywne strategie pracy w grupie. 
d.  Posiada umiejętności prowadzenia grupy i rozumie standardy zawodowe. 
e.  Stosuje w pracy niezbędne techniki administracyjne. 

3.  Wdrażanie programu nauczania:
a.  Potrafi zaprezentować zasady planowania otoczenia i materiałów Montessori.
b.  Potrafi jasno przedstawić cele i sekwencję programu nauczania Montessori. 
c.  Biegle stosuje zasady Montessori w kontekście programu nauczania, materiałów dydaktycznych i prezentacji na zajęciach.
d.  Potrafi zaprojektować i modyfikować przygotowane otoczenie zgodnie z potrzebami i danym etapem rozwoju dzieci. 
e.  Stosuje różnorodne strategie komunikacyjne i metody oceniania. 
f.  Zna i rozumie prawa administracyjne prowadzenia placówki Montessori.

4.  Angażowanie się w społeczność lokalną oraz współpraca z rodzicami i rodzinami:
a.  Prezentuje wrażliwość kulturową w kontakcie i współpracy z rodzinami i dziećmi.
b.  Zna środki dodatkowego wspierania dzieci i rodzin dostępne w środowisku lokalnym.
c.  Zna odpowiednie stowarzyszenia zawodowe.

Program przedszkolny - praktyki nauczycielskie w środowisku montessoriańskim

400-godzinne praktyki w przedszkolu Montessori
Praktyki mogą być niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych doświadczeń dla przyszłego nauczyciela. Zapewniają możliwość uczenia się i nauczania pod okiem doświadczonego nauczyciela i wiążą teorię z praktyką w środowisku Montessori. W tym czasie praktykant przechodzi etapy obserwacji, internalizacji i dalszego poszerzania wiedzy. 
 
Opiekunowie praktyki są odpowiedzialni za zapewnienie praktykantowi konkretnych warunków tak, by mógł on nauczyć się:

  • wprawnej obserwacji dzieci,
  • projektowania i dbania o przygotowane otoczenie grupy,
  • planowania zajęć Montessori dla dzieci, łącznie z indywidualnymi, grupowymi i klasowymi prezentacjami,
  • oceny i ewaluacji postępów i rozwoju dzieci, 
  • rozumienia i umiejętnego wykorzystywania materiałów Montessori,
  • projektowania ćwiczeń edukacyjnych, 
  • odpowiednich relacji z nauczycielami Montessori i innymi osobami, w tym także z rodzicami, 
  • uczestniczenia, w miarę możliwości, w warsztatach dla rodziców, rozmowach, konferencjach, spotkaniach i dniach otwartych szkoły. 

Praktykant przebywa w grupie, którą tworzą dzieci w całym przedziale wiekowym (od 2,5 do 6 lat) w sali wyposażonej w kompletny zestaw materiałów Montessori. Zalecamy, aby praktykanci ukończyli praktyki w jednym przedszkolu. Umożliwi im to pełne poznanie dzieci, ich rodzin i zasad działania placówki. 

Praktyka zaczyna się po ukończeniu przez studenta pierwszej części programu szkoleniowego, łącznie z egzaminem ustnym z Życia Praktycznego. 

Na praktyki kieruje koordynator praktyk po porozumieniu z uczestnikiem szkolenia. 
Dokładamy wszelkich możliwych starań, by miejsce i termin praktyk były dogodne dla uczestników.

 

Program przedszkolny - wymagania

Warunki uczestnictwa w programie:

  • Doświadczenie lub chęć pracy z dziećmi. 
  • Ukończenie studiów wyższych, niekoniecznie pedagogicznych. Osoby w trakcie trwania studiów pierwszego stopnia lub nieposiadające dyplomu proszone są o kontakt z sekretariatem PIM.
Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET