Stypendia

O stypendium mogą ubiegać się:
• Osoby promujące pedagogikę Montessori w swoich środowiskach, w których jest ona mało znana,
• Nauczyciele małych szkół wiejskich, szkół i przedszkoli niepublicznych,
• Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przeszkoli publicznych,
• Pracownicy organizacji pożytku publicznego.

Rodzaje stypendiów:
• W intencji rozwoju metody Montessori w placówkach publicznych dla dyrektorów tych instytucji stypendium wynosi 70% opłaty za program, nie uwzględniając wpisowego i w przypadku Programu Wczesnej Edukacji Montessori opłaty za międzynarodową akredytację MACTE.
• Dla pozostałych osób stypendium wynosi 50% opłaty za program, nie uwzględniając wpisowego i w przypadku Programu Wczesnej Edukacji Montessori opłaty za międzynarodową akredytację MACTE.

Proces ubiegania się o stypendium:
• Przesłanie drogą elektroniczną na adres Sekretariatu Polskiego Instytutu Montessori sekretariat.pim@montessori.info.pl listu motywacyjnego oraz CV.
• Dostarczenie trzech listów polecających od osób lub instytucji, które potwierdzają zasadność przyjęcia stypendysty na kurs.
Dołożymy wszelkich starań, by decyzja została podjęta jak najszybciej, jednak ze względów organizacyjnych zastrzegamy możliwość udzielenia odpowiedzi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Kontakt

Adres

Polski Instytut Montessori Sp. z o.o. sp.k.
Lwowska 11 lok. 3
00-660 Warszawa

Dane rejestrowe

NIP: 7010691009
KRS: 0000678363

Numer konta

61 1090 1883 0000 0001 3472 7330
Santander Bank Polska S.A.

Administracja

E-mail: pim@montessori.info.pl

Tel: +48 781 693 705

Formularz kontaktowy