Program wakacyjny

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Maria Montessori


Polski Instytut Montessori proponuje unikatowe programy poznawania pedagogiki dr M. Montessori. Jeżeli nie możesz być uczestnikiem programów w innych miastach w Polsce, czy to z powodu spotkań w weekendy, czy ze względu na dojazdy, czy z braku czasu podczas roku szkolnego - te programy są dla ciebie. Programy wakacyjne przygotowują do otwarcia placówki lub klasy Montessori już od września. Podczas dwóch intensywnych zjazdów będziesz mógł zapoznać się z całym programem, który realizujemy także podczas roku szkolnego.

 Pomiędzy zjazdami uczestnicy programu będą uczestniczyli w praktykach i pracowali nad częścią teoretyczną kursu.

W roku szkolnym 2017-2018 oferujemy następujące programy wakacyjne:

1. Program Wczesnej Edukacji Montessori (dzieci 2,5-6 lat), realizowany w Warszawie i Poznaniu;

2. Program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3), realizowany w Warszawie;

3. Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 4-6), realizowany w Warszawie.

Intensywne programy wakacyjne są kierowane do osób, które chciałyby rozpocząć pracę z dziećmi od najbliższego września. Realizowany program jest identyczny, jak program całoroczny. Zajęcia odbywają się w dwóch turach w miesiącach wakacyjnych przez dwa kolejne lata. W czasie roku szkolnego między dwoma semestrami uczestnicy mogą realizować praktyki nauczycielskie w placówkach montessoriańskich oraz uzupełniać zadania na platformie internetowej.

Nauczyciel Montessori nie "uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju istoty ludzkiej, wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

Wszelkie pytania prosimy kierować: tel. 667879300 lub instytut.montessori@gmail.com

Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat)

Program Wczesnej Edukacji Montessori oferuje profesjonalny i całościowy 652-godzinny program kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori i spełniający nawyższe standardy międzynarodowe, co jest potwierdzone akredytacją MACTE.

Uczestnicy poznają teorię, jak i praktykę pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. W ramach programu przewidziane są 400-godzinne praktyki nauczycielskie w placówkach montessoriańskich lub we własnej placówce. Praktykę można zrealizować w przeciągu trzech lat od daty rozpoczęcia programu.  
Nauczyciel Montessori nie "uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju istoty ludzkiej, wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

Program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3)

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku."

dr Maria Montessori


Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Proces ten zmienia się wraz z rozwojem dziecka, ważne jest więc, by w odpowiednim czasie stosować odpowiednie metody edukacyjne. Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin. Dlatego w oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs edukacji wczesnoszkolnej, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 4-6)

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej."
dr Maria Montessori


Zajęcia na tym kursie prowadzi Ray McClure, który pracuje jako pedagog Montessori od ponad 16 lat.
Ponadto, od 2010 roku, pracuje jako instruktor dwóch różnych programów szkoleniowych (The Center for Guided Montessori Studies – Centrum Badań nad Pedagogiką Montessori, i The Center for Montessori Teacher Education of North Carolina – Centrum Kształcenia Nauczycieli Montessori w Karolinie Północnej) w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji Rayu można znaleźć tutaj.

"Miałam ogromny zaszczyt, że mogłam pracować z Rayem McClure, który jest wspaniałym nauczycielem Montessoriańskim i instruktorem kursów dla nauczycieli. Jestem pewna, że jego prezentacje wzbogacą zasób Waszych umiejętności nauczycielskich i poszerzą zrozumienie metody Montessori".

Dr Tanya L. Ryskind

Zajęcia będą tłumaczone w całości na język polski.

Program wakacyjny - warunki uczestnictwa i opłaty

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne lub pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na wakacyjny program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) w roku 2017/2018 jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp nadaje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia) 
 3. Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów:
 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu (ewentualnie kserokopii indeksu).

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł.

Opłata za wakacyjny program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) w roku 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio: 

 • 5800 zł płatne w jednej racie,
 • 6300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 6600 zł płatne w 8 ratach,

161 USD - opłata MACTE - ostateczna wysokość tej opłaty zostanie podana w czerwcu 2017 r. 

Opłata za program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) na rok 2017/2018 za jedną osobę, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z tej samej placówki, wynosi odpowiednio:  

 • 5400 zł płatne w jednej racie, 
 • 5700 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 6000 zł płatne w 8 ratach,

161 USD - opłata MACTE - ostateczna wysokość tej opłaty zostanie podana w czerwcu 2017 r.

Stypendia
Polski Instytut Montessori bierze pod uwagę podania o stypendia od niewielkiej grupy uczestników. Więcej...

Sposób płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.


Warunkiem zgłoszenia na wakacyjny program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) w roku 2017/2018 jest: 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp nadaje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia) 
 3. Zamieszczenie w strefie studenta następujących dokumentów: 
 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu (ewentualnie kserokopii indeksu). 

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł.

Opłata za program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) na rok 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 5700 zł płatne w jednej racie, 
 • 6200 zł płatne w dwóch ratach,
 • 6600 zł płatne w 8 ratach. 

Dodatkowa opłata 1300 zł dla osób korzystających z zajęć uzupełniających z edukacji językowej i matematycznej programu Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat). Uzupełnienie modułów edukacji przedszkolnej przez osoby nieposiadające dyplomu nauczyciela wczesnej edukacji Montessori jest niezbędne do otrzymania dyplomu nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji Montessori.
 
Opłata za program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) na rok 2017/2018 dla jednej osoby, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z jednej placówki, wynosi odpowiednio:

 • 5300 zł płatne w jednej racie;
 • 5500 zł płatne w dwóch ratach;
 • 5800 zł płatne w 8 ratach.

Dodatkowa opłata 1300 zł dla osób korzystających z zajęć uzupełniających z edukacji językowej i matematycznej programu Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat). Uzupełnienie modułów edukacji przedszkolnej przez osoby nieposiadające dyplomu nauczyciela wczesnej edukacji Montessori jest niezbędne do otrzymania dyplomu nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji Montessori.


Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori 4-6 jest:
 

1.    Ukończenie kursu Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (1-3). Osoby, które nie ukończyły kursu Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (1-3), mogą wziąć udział w niniejszym kursie jako wolni słuchacze. Oznacza to, że nie otrzymają dyplomu ukończenia kursu Szkolnej Edukacji Montessori (4-6), tylko zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
2.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
3.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
4.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

5.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł.

Opłata za program Szkolnej Edukacji Montessori (9-12 lat) na rok 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6000 zł płatne w jednej racie, 
 • 6200 zł płatne w dwóch ratach,
 • 6400 zł płatne w 8 ratach. 

Opłata za program Szkolnej Edukacji Montessori (9-12 lat) na rok 2017/2018 dla jednej osoby, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z jednej placówki, wynosi odpowiednio:

 • 5500 zł płatne w jednej racie;
 • 5700 zł płatne w dwóch ratach;
 • 5900 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za jeden moduł (A lub B): 3500 zł

Opłata za jeden przedmiot z modułu A: 1500 zł

Opłata za jeden przedmiot z modułu B: 1000 zł


Stypendia
Polski Instytut Montessori bierze pod uwagę podania o stypendia od niewielkiej grupy uczestników. Więcej...

Sposób płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program przedszkolny wakacyjny
kalendarz spotkań 2017/2018 Warszawa

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30
Adres spotkań: Centrum Edukacji Montessori Wawer, ul. Zerzeńska 10b, 04-787 Warszawa

I zjazd II zjazd

 

Program wczesnoszkolny wakacyjny
kalendarz spotkań 2017/2018 Warszawa

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30
Adres spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, 02-836 Warszawa

I zjazd II zjazd

Program wakacyjny przedszkolny - kalendarz spotkań 2017/2018 Poznań

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30

Adres spotkań: Ogrody Montessori

1-6 sierpnia 2017: ul. Polna 13a/1, 60-535 Poznań

7-18 sierpnia 2017: ul. Wojska Polskiego 79, 60-628 Poznań

Uwaga! Zmiana miejsca zajęć!

I zjazd II zjazd

 

Program szkolny 4-6 - kalendarz spotkań 2017-2018

Mejsce spotkań: Centrum Edukacji Montessori Wawer, ul. Zerzeńska 10b, 04-787 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 

Program wczesnoszkolny - kalendarz spotkań 2018 Nowy Sącz

Nowość! Zapraszamy na Program Edukacji Wczesnoszkolnej w Nowym Sączu!

Pierwszy semestr będzie obejmował termin ferii zimowych w woj. małopolskim, drugi odbędzie się w wakacje 2018 r.

Godziny spotkań: poniedziałek-niedziela 9:00-17:00, piątek 9 lutego 2018 - w godz. 9.00-12.30, 10-11 lutego - zajęcia odwołane
Adres spotkań: Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, ul.Limanowskiego 7, http://www.splot.info/index.php

I zjazd II zjazd

 

Terminy spotkań w roku szkolnym 2016-2017
Szkolenie i edukacja
Wybierz program aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji

Studia podyplomowe

Montessori dla Najmłodszych

Program przedszkolny (2,5-6)

The pre-school program (2,5-6 years)

Program wczesnoszkolny
(1-3)

Program szkolny
(4-6)

Program gimnazjalny

Program wakacyjny
Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią
Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET


Tel.: +48 781 693 705

Program wakacyjny

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Maria Montessori


Polski Instytut Montessori proponuje unikatowe programy poznawania pedagogiki dr M. Montessori. Jeżeli nie możesz być uczestnikiem programów w innych miastach w Polsce, czy to z powodu spotkań w weekendy, czy ze względu na dojazdy, czy z braku czasu podczas roku szkolnego - te programy są dla ciebie. Programy wakacyjne przygotowują do otwarcia placówki lub klasy Montessori już od września. Podczas dwóch intensywnych zjazdów będziesz mógł zapoznać się z całym programem, który realizujemy także podczas roku szkolnego.

 Pomiędzy zjazdami uczestnicy programu będą uczestniczyli w praktykach i pracowali nad częścią teoretyczną kursu.

W roku szkolnym 2017-2018 oferujemy następujące programy wakacyjne:

1. Program Wczesnej Edukacji Montessori (dzieci 2,5-6 lat), realizowany w Warszawie i Poznaniu;

2. Program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3), realizowany w Warszawie;

3. Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 4-6), realizowany w Warszawie.

Intensywne programy wakacyjne są kierowane do osób, które chciałyby rozpocząć pracę z dziećmi od najbliższego września. Realizowany program jest identyczny, jak program całoroczny. Zajęcia odbywają się w dwóch turach w miesiącach wakacyjnych przez dwa kolejne lata. W czasie roku szkolnego między dwoma semestrami uczestnicy mogą realizować praktyki nauczycielskie w placówkach montessoriańskich oraz uzupełniać zadania na platformie internetowej.

Nauczyciel Montessori nie "uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju istoty ludzkiej, wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

Wszelkie pytania prosimy kierować: tel. 667879300 lub instytut.montessori@gmail.com

Program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat)

Program Wczesnej Edukacji Montessori oferuje profesjonalny i całościowy 652-godzinny program kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori i spełniający nawyższe standardy międzynarodowe, co jest potwierdzone akredytacją MACTE.

Uczestnicy poznają teorię, jak i praktykę pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. W ramach programu przewidziane są 400-godzinne praktyki nauczycielskie w placówkach montessoriańskich lub we własnej placówce. Praktykę można zrealizować w przeciągu trzech lat od daty rozpoczęcia programu.  
Nauczyciel Montessori nie "uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju istoty ludzkiej, wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

Program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (klasy 1-3)

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku."

dr Maria Montessori


Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Proces ten zmienia się wraz z rozwojem dziecka, ważne jest więc, by w odpowiednim czasie stosować odpowiednie metody edukacyjne. Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori, będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin. Dlatego w oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs edukacji wczesnoszkolnej, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

Program Szkolnej Edukacji Montessori (klasy 4-6)

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie ludzkiej."
dr Maria Montessori


Zajęcia na tym kursie prowadzi Ray McClure, który pracuje jako pedagog Montessori od ponad 16 lat.
Ponadto, od 2010 roku, pracuje jako instruktor dwóch różnych programów szkoleniowych (The Center for Guided Montessori Studies – Centrum Badań nad Pedagogiką Montessori, i The Center for Montessori Teacher Education of North Carolina – Centrum Kształcenia Nauczycieli Montessori w Karolinie Północnej) w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji Rayu można znaleźć tutaj.

"Miałam ogromny zaszczyt, że mogłam pracować z Rayem McClure, który jest wspaniałym nauczycielem Montessoriańskim i instruktorem kursów dla nauczycieli. Jestem pewna, że jego prezentacje wzbogacą zasób Waszych umiejętności nauczycielskich i poszerzą zrozumienie metody Montessori".

Dr Tanya L. Ryskind

Zajęcia będą tłumaczone w całości na język polski.

Program wakacyjny - warunki uczestnictwa i opłaty

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne lub pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na wakacyjny program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) w roku 2017/2018 jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp nadaje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia) 
 3. Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów:
 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu (ewentualnie kserokopii indeksu).

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł.

Opłata za wakacyjny program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) w roku 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio: 

 • 5800 zł płatne w jednej racie,
 • 6300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 6600 zł płatne w 8 ratach,

161 USD - opłata MACTE - ostateczna wysokość tej opłaty zostanie podana w czerwcu 2017 r. 

Opłata za program Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) na rok 2017/2018 za jedną osobę, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z tej samej placówki, wynosi odpowiednio:  

 • 5400 zł płatne w jednej racie, 
 • 5700 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 6000 zł płatne w 8 ratach,

161 USD - opłata MACTE - ostateczna wysokość tej opłaty zostanie podana w czerwcu 2017 r.

Stypendia
Polski Instytut Montessori bierze pod uwagę podania o stypendia od niewielkiej grupy uczestników. Więcej...

Sposób płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.


Warunkiem zgłoszenia na wakacyjny program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) w roku 2017/2018 jest: 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp nadaje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia) 
 3. Zamieszczenie w strefie studenta następujących dokumentów: 
 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu (ewentualnie kserokopii indeksu). 

4. Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł.

Opłata za program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) na rok 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 5700 zł płatne w jednej racie, 
 • 6200 zł płatne w dwóch ratach,
 • 6600 zł płatne w 8 ratach. 

Dodatkowa opłata 1300 zł dla osób korzystających z zajęć uzupełniających z edukacji językowej i matematycznej programu Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat). Uzupełnienie modułów edukacji przedszkolnej przez osoby nieposiadające dyplomu nauczyciela wczesnej edukacji Montessori jest niezbędne do otrzymania dyplomu nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji Montessori.
 
Opłata za program Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (6-9 lat) na rok 2017/2018 dla jednej osoby, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z jednej placówki, wynosi odpowiednio:

 • 5300 zł płatne w jednej racie;
 • 5500 zł płatne w dwóch ratach;
 • 5800 zł płatne w 8 ratach.

Dodatkowa opłata 1300 zł dla osób korzystających z zajęć uzupełniających z edukacji językowej i matematycznej programu Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat). Uzupełnienie modułów edukacji przedszkolnej przez osoby nieposiadające dyplomu nauczyciela wczesnej edukacji Montessori jest niezbędne do otrzymania dyplomu nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji Montessori.


Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori 4-6 jest:
 

1.    Ukończenie kursu Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (1-3). Osoby, które nie ukończyły kursu Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori (1-3), mogą wziąć udział w niniejszym kursie jako wolni słuchacze. Oznacza to, że nie otrzymają dyplomu ukończenia kursu Szkolnej Edukacji Montessori (4-6), tylko zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
2.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
3.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
4.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

5.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł.

Opłata za program Szkolnej Edukacji Montessori (9-12 lat) na rok 2017/2018 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6000 zł płatne w jednej racie, 
 • 6200 zł płatne w dwóch ratach,
 • 6400 zł płatne w 8 ratach. 

Opłata za program Szkolnej Edukacji Montessori (9-12 lat) na rok 2017/2018 dla jednej osoby, jeżeli co najmniej dwie osoby zostały skierowane na kurs z jednej placówki, wynosi odpowiednio:

 • 5500 zł płatne w jednej racie;
 • 5700 zł płatne w dwóch ratach;
 • 5900 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za jeden moduł (A lub B): 3500 zł

Opłata za jeden przedmiot z modułu A: 1500 zł

Opłata za jeden przedmiot z modułu B: 1000 zł


Stypendia
Polski Instytut Montessori bierze pod uwagę podania o stypendia od niewielkiej grupy uczestników. Więcej...

Sposób płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program przedszkolny wakacyjny
kalendarz spotkań 2017/2018 Warszawa

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30
Adres spotkań: Centrum Edukacji Montessori Wawer, ul. Zerzeńska 10b, 04-787 Warszawa

I zjazd II zjazd

 

Program wczesnoszkolny wakacyjny
kalendarz spotkań 2017/2018 Warszawa

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30
Adres spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, 02-836 Warszawa

I zjazd II zjazd

Program wakacyjny przedszkolny - kalendarz spotkań 2017/2018 Poznań

Godziny spotkań: poniedziałek-sobota 9:00-17:00, w niedzielę do 12:30

Adres spotkań: Ogrody Montessori

1-6 sierpnia 2017: ul. Polna 13a/1, 60-535 Poznań

7-18 sierpnia 2017: ul. Wojska Polskiego 79, 60-628 Poznań

Uwaga! Zmiana miejsca zajęć!

I zjazd II zjazd

 

Program szkolny 4-6 - kalendarz spotkań 2017-2018

Mejsce spotkań: Centrum Edukacji Montessori Wawer, ul. Zerzeńska 10b, 04-787 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 

Program wczesnoszkolny - kalendarz spotkań 2018 Nowy Sącz

Nowość! Zapraszamy na Program Edukacji Wczesnoszkolnej w Nowym Sączu!

Pierwszy semestr będzie obejmował termin ferii zimowych w woj. małopolskim, drugi odbędzie się w wakacje 2018 r.

Godziny spotkań: poniedziałek-niedziela 9:00-17:00, piątek 9 lutego 2018 - w godz. 9.00-12.30, 10-11 lutego - zajęcia odwołane
Adres spotkań: Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, ul.Limanowskiego 7, http://www.splot.info/index.php

I zjazd II zjazd

 

Terminy spotkań w roku szkolnym 2016-2017
Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET