Program szkolny (12-15 lat)
Program szkolny (12-15 lat) - opis programu

Polski Instytut Montessori zaprasza na kurs Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) prowadzony przez dr. Paula Epsteina

Kurs, obejmujący 360 godzin wzajęć, skonstruowano tak, by przygotować uczestników do wdrożenia założeń montessoriańskich w nauczaniu i układaniu programów dla młodzieży (12-15 lat). Kursanci, którzy spełnią wszystkie wymagania kursu, otrzymają certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ten certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz poznał istotę strategii nauczania oraz jej metody i filozofię, a także wiedzę, którą może wykorzystać w każdej dziedzinie edukacji na poziomie gimnazjalnym w szkole.

Certyfikat Polskiego Instytutu Montessori dla nauczyciela pedagogiki Montessori (12-15 lat) nie odnosi się do konkretnego przedmiotu, ale raczej odzwierciedla umiejętności i filozofię, którą nauczyciel się kieruje. Ograniczając wymagania w przypadku poszczególnych przedmiotów, w których specjalizują się nauczyciele, Polski Instytut Montessori zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę w swojej dziedzinie.

Program szkolny (12-15 lat) - opłaty i warunki uczestnictwa

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) jest:

1.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
3.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

4.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6800 zł płatne w jednej racie,
 • 7300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7800 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla co najmniej dwóch osób z tej samej placówki wynosi:

 • 6300 zł płatne w jednej racie, 
 • 6800 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7300 zł płatne w 8 ratach.

Sposoby płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program szkolny (12-15 lat) - kalendarz spotkań 2016/2017 Warszawa

Godziny spotkań: od 8:00 do 17:00
Miejsce spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, Warszawa

Szkolenie i edukacja
Wybierz program aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rejestracji

Studia podyplomowe

Montessori dla Najmłodszych

Program przedszkolny (2,5-6)

The pre-school program (2,5-6 years)

Program wczesnoszkolny
(1-3)

Program szkolny
(4-6)

Program gimnazjalny

Program wakacyjny
Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią
Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET


Tel.: +48 781 693 705

Program szkolny (12-15 lat)
Program szkolny (12-15 lat) - opis programu

Polski Instytut Montessori zaprasza na kurs Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) prowadzony przez dr. Paula Epsteina

Kurs, obejmujący 360 godzin wzajęć, skonstruowano tak, by przygotować uczestników do wdrożenia założeń montessoriańskich w nauczaniu i układaniu programów dla młodzieży (12-15 lat). Kursanci, którzy spełnią wszystkie wymagania kursu, otrzymają certyfikat Polskiego Instytutu Montessori. Ten certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz poznał istotę strategii nauczania oraz jej metody i filozofię, a także wiedzę, którą może wykorzystać w każdej dziedzinie edukacji na poziomie gimnazjalnym w szkole.

Certyfikat Polskiego Instytutu Montessori dla nauczyciela pedagogiki Montessori (12-15 lat) nie odnosi się do konkretnego przedmiotu, ale raczej odzwierciedla umiejętności i filozofię, którą nauczyciel się kieruje. Ograniczając wymagania w przypadku poszczególnych przedmiotów, w których specjalizują się nauczyciele, Polski Instytut Montessori zakłada, że uczestnicy posiadają wiedzę w swojej dziedzinie.

Program szkolny (12-15 lat) - opłaty i warunki uczestnictwa

Polski Instytut Montessori został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2015 z dnia 03.04.2015. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu.

Warunkiem zgłoszenia na program Szkolnej Edukacji Montessori (12-15 lat) jest:

1.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2.    Zalogowanie się w strefie studenta (dostęp daje sekretariat po otrzymaniu zgłoszenia).
3.    Zamieszczenie w strefie studenta dokumentów: 

 • aktualnego CV,
 • kopii dyplomów studiów wyższych (dla osób, które ukończyły studia),
 • suplementu do dyplomu.

4.    Wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000 zł.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla osób indywidualnych wynosi odpowiednio:

 • 6800 zł płatne w jednej racie,
 • 7300 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7800 zł płatne w 8 ratach.

Opłata za program Gimnazjalnej Edukacji Montessori (12-15 lat) na rok 2016/2017 dla co najmniej dwóch osób z tej samej placówki wynosi:

 • 6300 zł płatne w jednej racie, 
 • 6800 zł płatne w dwóch ratach, 
 • 7300 zł płatne w 8 ratach.

Sposoby płatności: przelew na konto bankowe Instytutu

Polski Instytut Montessori
03 1090 2590 0000 0001 3333 5367
Bank Zachodni WBK S.A.

Program szkolny (12-15 lat) - kalendarz spotkań 2016/2017 Warszawa

Godziny spotkań: od 8:00 do 17:00
Miejsce spotkań: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, Warszawa

Edukacja

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie
Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów
Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Newsletter
Najnowsze informacje o Instytucie

Kalendarze
Terminarz spotkań wszystkich programów

Kontakt z nami
Prześlij zapytanie lub podziel się swoją opinią

Polski Instytut Montessori - wszelkie prawa zastrzeżone,
ul. Lwowska 11/3 4, 00-660 Warszawa,
Tel.: 667 87 93 00
Projekt i wykonanie: InforpolNET